Covid-19 (Koronavirüs) Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Arkadaşlar, 

Ülkemiz ve dünyada gerçekleşmesi planlanan birçok toplantı gibi 31. Ulusal Biyokimya Kongresi de COVID-19 salgını karşısında bir belirsizlikle karşı karşıya. Türk Biyokimya Derneği, bu virüsün yayılmasını sınırlamada tüm yetkili merciiler ile dayanışma içerisindedir. 

Seyahat ve planlama ile ilgili mevcut ve gelecekteki koşulların herkes için çok bilinmediğinin farkındayız. Bu belirsizlik göz önünde bulundurulduğunda, Gaziantep’teki UBK 2020 toplantısını planlamaya devam ediyoruz, ancak koşullar değiştikçe yeniden değerlendirecek, web sitemizi güncellemeye devam edeceğiz. Herhangi bir sorunuzda kongre sekreterliğimiz sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Saygılarımızla,

Doğan Yücel
TBD Başkanı
Yönetim Kurulu adına