31. UBK 2020 - Genel Şartlar

ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ GENEL ŞARTLAR 

Bu Kullanım Şartları’nın amacı; Ulusal Biyokimya Kongresi (UBK) Sanal Kongresi katılımcılarından beklenen davranışları ele almak ve davranışlar ile beklentiler uyuşmadığı takdirde atılabilecek adımların ana hatlarını çizmektir. 

Türk Biyokimya Derneği, UBK’de tüm etkinlik katılımcıları için güvenli, keşfe açık, diyaloga ve iş birliğine dayalı, üretken bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bu ortamın tüm bireylerin saygı duyulduğunu ve adil davranıldığını hissettiği bir yer olması UBK’nin ana hedefleri arasındadır. 

UBK Sanal Kongresi’ne kaydolmuş kişiler, bu etkinliğin konuşmacıları, organizatörleri, çalışan ekibi, sponsorları ve misafirleri aşağıda “Katılımcı” olarak tanımlanmıştır. Bu kullanım şartları 31. Ulusal Biyokimya Kongresi’ni kapsar.  

Tüm etkinlik katılımcıları, bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır. 

Oturumlara sadece kaydolmuş kişiler katılabilir. Geçerli kaydı olmayan katılımcılar, sanal Kongre platformundan çıkarılacaklardır. 

UBK, tüm katılımcılarının sağduyu, nezaket, kişisel verilerin korunması, sunulan bilimsel çalışmaların gizliliği ve özel mülkiyete saygı çerçevesinde hareket etmesini beklemektedir. 

UBK; sanal Kongre ile ilgili olarak güvenlik ve teknik sebepler dolayısı ile değişiklik yapma, erteleme, iptal etme, katılımı kısıtlama hakkını gizli tutar. 

UBK, sanal kongrenin gerektirdiği güvenli, stabil ve erişilebilir platformun gerektirdiği teknik altyapının sağlandığını garanti eder. 

Herhangi bir teknik yazılım, ağ, sunucu, internet ve/veya telefon bağlantılarında yaşanabilecek problemler, elektrik kesintisi, izinsiz kullanım, şifre ve bağlantı bilgilerinin çalınması, siber saldırı ve benzeri sebeplerden ötürü sanal kongreye katılım sağlanamaması durumu katılımcının kendi tasarrufundadır ve UBK bu durumdan sorumlu tutulamaz. 

UBK teknik sebeplerden dolayı gerekli gördüğü takdirde; tek taraflı olarak sanal kongrenin durdurulması, ertelenmesi veya iptaline karar verebilir. 

Sanal kongrenin tüm oturumları kaydedilecek ve bu kayıtlar kongre sonrasında kayıtlı katılımcıların erişimine açık olacaktır.