Ferhan Girgin Sağın

Ferhan Girgin Sağın

Ferhan Girgin Sağın

COVID-19'un eğitim ve araştırmaya etkisi

Oturum 4 - Covid-19 ve Biyokimya Laboratuvarlarına Etkisi
 
Cumartesi, Aralık 19, 2020, 15:00 - 16:45

Biyografi

1987 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (EÜTF) mezun oldu. Aynı üniversitede Tıbbi Biyokimya alanında başladığı doktora eğitimini 1997 yılında tamamladı. Akademik hayatımın ilk yıllarından itibaren genel anlamda eğitim, ama özelde tıp eğitimi başlıca ilgi alanı oldu. 1995’den bu yana Türk Tabipler Birliği ve Türk Biyokimya Derneği’nde (TBD) eğitim aktivitelerinin organizasyonunda görev alıyor, bu kapsamda müfredat hazırlamaktan ölçme değerlendirmeye sayısız etkinlikte eğiticilik yapıyor. Eğitimle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi, köşe ve blog yazıları, kitap bölümleri, çevirileri mevcuttur. 2012 yılından bu yana Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Eğitim Programı Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu’nda ‘Dış Ziyaretçi’ olarak aktif çalışmaktadır. International Association of Medical Science Educators (IAMSE) Educational Scholarship Committee (2015-2019) üyeliğinde bulunmuştur. IAMSE Yönetim Kurulu (2007-2011)’na seçilen ilk Türk kadın eğitimcidir. Halen EFLM Continuous Professional Development Working Group (2017- ) ve IUBMB Education Committee üyesidir. Turkish Journal of Biochemistry, Medical Science Educator ve FEBS OpenBio Education Section’ında ve diğer birçok bilimsel dergide hakem olarak çalışmaktadır. 2012 yılından bu yana TBD Yönetim Kurulu’nda görev yapmakta, 2015 yılından bu yana ise II. Başkanlık görevini sürdürmektedir. TBD Akademi eşbaşkanıdır. 2019 yılından bu yana Federation of European Biochemistry Societies (FEBS) Education Committee Başkanı olup ayrıca FEBS Yönetim Kurulu’nda aktif olarak çalışmaktadır.