Davet Mektubu

KONGREYE DAVET

 

Değerli Meslektaşlarımız,


Daha önce de duyurduğumuz gibi ulusal kongremizi 26 - 30 Ekim 2018 tarihinde Bodrum Hilton Türkbükü’nde yapıyoruz. Bu yıl da kongremize yurt dışından çok sayıda bilimci katkı veriyor, bu yüzden kongremizi bir uluslararası kongreye dönüştürdük: Uluslararası Biyokimya Kongresi - 2018 / 29. Ulusal Biyokimya Kongresi.

Kongrede dünyaca ünlü pek çok konuşmacı ilgi çekici konularda konuşmalar yapacak. Açılış konuşmasını Kanada’dan Edgard Delvin, Metabolik Sendrom ve Polimorfik Genler üzerine yapacak. Delvin’in kongre programında bir de Yenidoğanda Nutrisyon üzerine bir konuşmasının olduğunu belirtmek isteriz.

Diğer bir ana konuşmacı Sten Westgard. Konuşma başlığı “Patient Based Risk Assessment and QC Frequency: A New Data-Driven Way to Schedule Your Controls”. Sten Westgard’ın 25-26 Ekimde “Westgard Rules, QC and Six Sigma” başlıklı iki günlük bir kurs vereceğini de tekrar hatırlatmak isteriz.

Ana konuşmacılardan,  ABD’de çalışma yaşamını sürdüren vatandaşımız Mehmet Kesimer’in konuşma başlığı ise kendi başarılı çalışmalarına dayanıyor: “First Diagnostic Test for Chronic Bronchitis and Hope for Better Treatments”.

FEBS konuşmacısı Andrey Abromov, bir başka ana konuşmacı ve konuşma başlığı çok önemli: “Mitochondrial ROS in Cell Signaling and in Mechanism of Neurodegeneration”.

Kongrenin son günündeki ana konuşmacımız ise, Westgard’lar ile kalite yönetimi üzerine pek çok çalışmada yer almış bir isim, İran’dan Hassan Bayat.

Kongrede önemli panelleri de kısaca belirtmek isteriz. İlki, başkanlığını ülkemizden Sedef Yenice’nin yaptığı IFCC Klinik Laboratuvar Yönetimi Komitesi’nin Laboratuvar Yönetimi paneli. Laboratuvar hatalarının önlenmesini ve onay destek sistemlerini esas alan bu oturumda konuşmacılar Sedef Yenice, Edward Randell (Kanada) ve Matthias Orth (Almanya). Kongrenin ilk günü diğer önemli bir panel Mutasyonlar ve Kanser üzerine. Konuşmacılar ise bu alanda çok değerli çalışmaları olan Abdullah Tuli, Pınar Uysal Onganer, Engin Ulukaya ve Ali Osman Güre. Aynı gün Sedef Yenice’nin “Liderlik Yönetimi” üzerine yapacağı konuşma da ilgi çekici.

Bilimsel programda, çok sayıda değerli bilimcinin konuşmacı olduğu daha pek çok güncel ve ilgi çekici oturum yer almaktadır: Hemostaz, K vitamini ve immün yaşlanmanın ele alınacağı Hematoloji – İmmünoloji; çevre kirliliği, ağır metal toksisitesi ve kimyasal silahların ele alınacağı Toksikoloji; Proteomik ve Klinik Proteomik; HbA1c Standardizasyonu; Akılcı Laboratuvar Kullanımı; Klinik Laboratuvarda Bilgi Teknolojileri; Bireysel Tıp; Bağırsak Biyokimyası; Merkez Laboratuvar Yapılanması; Biyoteknolojide Rekombinant Protein Üretimi; İskeminin Modifiye Ettiği Albümin, Doğal ve Doğal Olmayan Şekerler, Prenatal Tarama Testleri ve Dijital PCR Uygulamalarının yer aldığı Biyokimyada Özel Konular ve son gün yapılacak Laboratuvar Suyu ve Sıvı Atıkları oturumları gibi.

Bunlara ek olarak diyagnostik firmalarının üstlendiği uydu sempozyumlar da bilimsel programı zenginleştirecektir.

Ek olarak, TBD Akademi kapsamında Ferhan Sağın ve Muhittin Serdar tarafından verilecek olan Etkin Sunum Hazırlama, Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı, Bilimsel Kariyerde İletişim – Ağ Oluşturma – Medya Kullanımı, Uygulamalı Metot Validasyonu/Verifikasyonu konularındaki çalıştaylara da dikkatinizi çekmek isteriz.

Sizleri hoş bir ortamda bu zengin programı izlemeye ve paylaşmaya davet ediyoruz. 

 

Saygılarımızla

 

doyucel imza

Dr. Doğan Yücel
TBD Başkanı
Yönetim Kurulu adına