Hoş Geldiniz Mektubu

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Arkadaşlar, 

İnsanlık olarak pandeminin zor dönemini atlattık gibi görünüyor. Bu zamana kadar süre gelen yaklaşık bir buçuk yıllık süreç sonunda pandemi hakkında bilgimiz arttı, pandemi şartlarına daha iyi uyum sağladık, diyebiliriz. Ülkemizde aşılama çalışmalarının hız kazanması da umut verici…

Pandemi nedeniyle geçen yıl kongremizi planladığımız gibi fiziki şartlarda, Gaziantep’te  yapamamıştık. Maalesef, aynı nedenlerden fiziki şartlarda başka toplantı da yapamadık. Bir araya gelmeyi özledik…

Bu nedenlerden, bu yıl kongremizi geçen yıl planladığımız gibi, bir uluslararası kongre olarak, Mustafa Kemal’in “Gazi” unvanını verdiği Gaziantep’te yapma kararımızı pekiştirdik.

Kongremiz gene Cumhuriyet Bayramımızı kapsayacak şekilde 27-30 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Üstelik bu yıl Gaziantep’in işgalden kurtuluşunun 100. yıldönümü…

Sizleri Uluslararası Biyokimya Kongresi 2021 // 32. Ulusal Biyokimya Kongresi’nde zengin bilimsel programı paylaşmaya, Gazi şehrimizin kurtuluşunun 100. yıldönümünde, 98. Cumhuriyet Bayramımızda, çok zengin tarihsel ve kültürel birikimi olan Gaziantep’te buluşmaya, özlediğimiz “sosyalleşme”ye davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

 

Dr. Doğan Yücel
TBD Başkanı