Dr. Sevcan Atay

Dr. Sevcan Atay

Dr. Sevcan Atay

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Sevcan ATAY, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda 2017 yılından beri görev yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları arasında hastalıkların etiyolojisinde rol alan risk faktörlerinin tüm genom, tüm mitokondriyal genom ve transkriptom seviyesinde araştırılarak belirlenmesi ile yeni ilaç hedefleri ile diagnostik ve prognostik biyobelirteçlerin keşfi yer almaktadır.