Prof. Dr. Tijen Tanyalçın

Prof. Dr. Tijen Tanyalçın

Prof. Dr. Tijen Tanyalçın

Tanyalçın Tıp Laboratuvarı

Prof. Dr. Tijen Tanyalçın

Özel Tanyalçın Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

Tijen Tanyalçın 1986 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. 1991 yılında Klinik Biyokimya ihtisasını tamamladı. Doktora tezini 1994 yılında sucrose dansite gradiyent ile doku fraksiyonlarında lizozomal, peroksizomal ve mitokondriyal marker enzim analizleri ile savundu. 1995 yılında biyokimya doçenti, 2003 yılında profesör ünvanı aldı. 1991-2004 yılları arasında metabolik-diagnostik araştırma projelerini desteklemek için 2 doktora sonrası burs ve 4 FEBS bursu verildi. 2007 yılında Ege Üniversitesi'nden emekli oldu.


2007 yılından bu yana Izmir'de (www.tanyalcin.com) küçük orta ölçekli bir işletme (KOBİ) olan Özel Tanyalcin Tibbi Biyokimya Laboratuvarının sorumlusudur. Kalıtsal metabolik hastalıkların tanısı amaçlı seçmeli tarama ve metabolizma kapsamında halen faaliyet göstermektedir.