Gizem Dinler Doğanay

Gizem Dinler Doğanay

Gizem Dinler Doğanay

Inflamatuvar hastalıklarda biyobelirteç geliştirme ve önemi

Oturum 2 - İmmünoloji
 
Cuma, Aralık 18, 2020, 15:00 - 16:15
 
SALON A

Biyografi

Prof. Dr. Gizem Dinler-Doğanay 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu ve doktora çalışmaları için Massachusetts Üniversitesi, Amherst'e gitti. 2006 yılında Prof. Gierasch’ın Laboratuvarı'nda protein katlanma problemi ve protein dinamik analizi ile ilgili çalışmaları tamamladıktan sonra 2006 yılında Sabancı Üniversitesi’nde çalışmaya başladı ve hem biyofizik hem de moleküler biyoloji ile ilgili alanlarda araştırmalar yaptı. Dinler-Doğanay, 2009 yılının ilk aylarında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı ve 2013'ten 2020 yılının ilk aylarına kadar görevine doçent olarak devam ettikten sonra görevine halen Profesör olarak yürütmektedir. 2017 yılında Türkiye Moleküler Biyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi oldu. Aynı zamanda Türk Proteomik Derneği'nin kurucu üyelerinden biridir ve 2012'den beri bu derneğin aktif bir üyesidir.
2009 yılında İTÜ'de kendi araştırma laboratuvarını kurduktan sonra laboratuvarından 30'dan fazla yüksek lisans öğrencisi mezun oldu ve yürütücü olarak 10 TÜBİTAK projesine liderlik etti (6'sı halen aktif), 2 TÜBİTAK projesine danışman olarak katıldı, 2 TUSEB projesi yürütmekte ve 3 ISTKA projesinde İTÜ koordinatörü olarak görev yaptı. Ayrıca, 30'dan fazla İTÜ BAP projesinde yürütücü olarak yer almıştır. 30'dan fazla bilimsel hakemli dergilerde basılmış makalesi mevcuttur.
Dinler-Doğanay çalışmalarını moleküler biyoloji problemlerini yapısal biyoloji ile ilgili yaklaşımlarla birleştirerek sürdürmektedir. 2015 yılından bu yana süren biyobenzer bir antikor geliştirmek için bir ilaç firması ile düzenlenen bir TÜBİTAK projesinde yer almıştır. Ürünlerin aşağı akış geliştirme süreçlerinde ve analitik karakterizasyonunda büyük rol oynamıştır. Geliştirilen ürün klinik öncesi aşamadadır, halen laboratuvarında biyolojik ilaç olarak geliştirmekte olduğu iki protein ürünü daha mevcuttur. Ayrıca, 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ve İTÜ'nün ortak olarak İSTKA desteğiyle kurduğu Genomik Laboratuvarın (GLAB) kurucularındandır. Dinler-Doğanay, aynı zamanda, Genom ve İlaç Geliştirme Pharma (GDD Pharma) olarak kendi girişimini kurmuş olup protein-protein arayüzlerindeki kritik sinyal bölgelerini hedefleyen inhibitörler üretmeyi amaçlamaktadır.