Davetli Konuşmacılar

Fehime Aksungar

Monoklonal antikor tedavilerinin laboratuvar testlerine etkileri

Oturum 2 - İmmünoloji

Cuma, Aralık 18, 2020, 15:00 - 16:15, SALON A

L. Arzu Aral

Bağışıklık sisteminde demir homeostazı ve sitokin fırtınasına etkileri

Oturum 2 - İmmünoloji
 
Cuma, Aralık 18, 2020, 15:00 - 16:15, SALON A

Burak Barut

Kanser tedavisinde yeni bir yaklaşım: Fotodinamik terapi ve uygulamaları

Oturum 3 - Kanser

Cumartesi, Aralık 19, 2020, 10:30 - 11:45

Dilşat Baş

Pandemi döneminde beslenme yaklaşımı

Oturum 6 - Beslenme ve Laboratuvar
 
Pazar, Aralık 20, 2020, 14:30 - 16:15

Abdurrahman Coşkun

Bireysel Referans Aralıkları

Keynote 4
 
Cumartesi, Aralık 19, 2020, 14:15 - 14:45

SALON A

Gizem Dinler Doğanay

Inflamatuvar hastalıklarda biyobelirteç geliştirme ve önemi

Oturum 2 - İmmünoloji
 
Cuma, Aralık 18, 2020, 15:00 - 16:15
 
SALON A

Miral Dizdaroğlu

Kanser Terapisinde DNA Onarımına Dayalı İlaç Geliştirme

Keynote 3
 
Cumartesi, Aralık 19, 2020, 9:30 - 10:00

Batu Erman

Genom Mühendisliği, Bağışıklık Sistemi ve Kanser

Keynote 2
 
Cuma, Aralık 18, 2020, 14:30 - 15:00

A. Elif Erson Bensan

Alternatif poliadenilasyon, mRNA izoformları ve kanser

Oturum 3 - Kanser
 
Cumartesi, Aralık 19, 2020, 10:30 - 11:45

Yasemin Furtun Uçal

İntakt doku proteomiği: Moleküler görüntüleme ile tanıya destek

Oturum 1 - Omiks
 
Cuma, Aralık 18, 2020, 10:45 - 12:00

Ferhan Girgin Sağın

COVID-19'un eğitim ve araştırmaya etkisi

Oturum 4 - Covid-19 ve Biyokimya Laboratuvarlarına Etkisi
 
Cumartesi, Aralık 19, 2020, 15:00 - 16:45

Hasan Murat Gündüz

COVID-19'da yoğun bakım ve laboratuvar

Oturum 4 - Covid-19 ve Biyokimya Laboratuvarlarına Etkisi
 
Cumartesi, Aralık 19, 2020, 15:00 - 16:45

Hilal Koçdor

Metastazda kök hücrenin rolü

Oturum 3 - Kanser
 
Cumartesi, Aralık 19, 2020, 10:30 - 11:45

Aytekin Oğuz

Metabolik sendromda beslenme: Gündemdeki tartışmalar

Oturum 6 - Beslenme ve Laboratuvar
 
Pazar, Aralık 20, 2020, 14:30 - 16:15

Devrim Okvur Pesen

Mini laboratuvarlar (Mikroçipler)

Oturum 5 - Klinik Laboratuvar Yönetimi
 
Pazar, Aralık 20, 2020, 10:30 - 11:45

Süreyya Özcan Kabasakal

Klinik araştırmalarda güncel omics yaklaşımları

Oturum 1 - Omiks
 
Cuma, Aralık 18, 2020, 10:45 - 12:00

Hande Özdinler

Beyni Aydınlatmanın Bilimsel Yol Haritası

Keynote 1 - Açılış Konferansı
 
Cuma, Aralık 18, 2020, 9:45 - 10:30

Güneş Özhan

Wnt/β-catenin sinyal iletiminin düzenlenmesinde plazma membranı lipit kompozisyonunun rolü: Karaciğer kanserinde karşılaştırmalı lipidom analizleri

Oturum 1 - Omiks
 
Cuma, Aralık 18, 2020, 10:45 - 12:00

Muhittin Serdar

COVID-19 kapsamında laboratuvar testlerine tanısal bakış

Oturum 4 - Covid-19 ve Biyokimya Laboratuvarlarına Etkisi
 
Cumartesi, Aralık 19, 2020, 15:00 - 16:45

Özlem Sönmez

Kanser tedavisinde beslenmenin rasyoneli

Oturum 6 - Beslenme ve Laboratuvar
 
Pazar, Aralık 20, 2020, 14:30 - 16:15

Ali Ünlü

Vitamin D ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Oturum 6 - Beslenme ve Laboratuvar
 
Pazar, Aralık 20, 2020, 14:30 - 16:15

Sedef Yenice

CLSI klinik kimya ve toksikoloji uzman paneli çalışmalarına kısa bir bakış

Oturum 5 - Klinik Laboratuvar Yönetimi
 
Pazar, Aralık 20, 2020, 10:30 - 11:45

Fatma Meriç Yılmaz

COVID-19 günlerinde bir şehir hastanesinin laboratuvar pratiği

Oturum 4 - Covid-19 ve Biyokimya Laboratuvarlarına Etkisi
 
Cumartesi, Aralık 19, 2020, 15:00 - 16:45

Doğan Yücel

Hasta başı testlere yaklaşım

Oturum 5 - Klinik Laboratuvar Yönetimi
 
Pazar, Aralık 20, 2020, 10:30 - 11:45

Esra Muş

Sağlık Bakanlığı E-Sağlık Uygulamaları

Keynote 5 

Sağlık Bakanlığı E-Sağlık Uygulamaları

Pazar, Aralık 20, 2020, 09:30 - 10:00