Bilimsel Program


Biyokimya Kongresi 2021 // 32. Ulusal Biyokimya Kongresi
27 Ekim 2021, Çarşamba
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon A (ATA-2) Başlangıç-Bitiş Saati Süre SALON C (BEYKOZ)
16:00 - 17:15 75 dk AÇILIŞ
Sunucular: Günnur Dikmen & Oytun Portakal
13:00 - 16:00  180 dk  

 Kurs
Separasyon Tekniklerinin Klinik Laboratuvarlarda Kullanımı
Kurs Eğiticileri
Ali Ünlü
Elif İşbilen
Hülya Çiçek
Sedat Abuşoğlu

16:00 - 16:10 10 dk Açılış Konuşması
Doğan Yücel, TBD Başkanı
16:10 - 16:20 10 dk

IFCC Vision and Strategic Direction: Advancing excellence in laboratory medicine for better healthcare worldwide
Khosrow Adeli, IFCC President, Canada

16:20 - 16:30 10 dk European Federation of Laboratory Medicine (EFLM), Activities and Projects
Tomris Ozben, EFLM President-Elect, Turkey
16:30 - 17:15 45 dk AÇILIŞ DERSİ
KEYNOTE 1
Diets, Mitochondria, and Calcium: A Metabolic Triad
Alicia Kowaltowski, Brazil
17:15 - 18:15 60 dk Transfer
Zeugma Mozaik Müzesi
18:15 - 19:15 60 dk Kokteyl
Zeugma Mozaik Müzesi
18:15 - 19:15 60 dk  
19:15 - 22:00 165 dk Zeugma Mozaik Müzesi Ziyareti 19:15 - 22:00 165 dk  

 

Biyokimya Kongresi 2021 // 32. Ulusal Biyokimya Kongresi
27 Ekim 2021, Çarşamba
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon A (ATA-2)
16:00 - 17:15 75 dk Açılış
Sunucular: Günnur Dikmen & Oytun Portakal
16:00 - 16:10 10 dk Açılış Konuşması
Doğan Yücel, TBD Başkanı
16:10 - 16:20 10 dk IFCC Projects
Khosrow Adeli, IFCC President, Canada
16:20 - 16:30 10 dk European Federation of Laboratory Medicine (EFLM), Activities and Projects
Tomris Ozben, EFLM President-Elect, Turkey
16:30 - 17:15 45 dk AÇILIŞ DERSİ
KEYNOTE 1
Diets, Mitochondria, and Calcium: A Metabolic Triad
Alicia Kowaltowski, Brazil
17:15 - 18:15 60 dk Transfer
Zeugma Mozaik Müzesi
18:15 - 19:15 60 dk Kokteyl
Zeugma Mozaik Müzesi
19:15 - 22:00 165 dk Zeugma Mozaik Müzesi Ziyareti
Biyokimya Kongresi 2021 // 32. Ulusal Biyokimya Kongresi
28 Ekim 2021, Perşembe
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon A (ATA-2) Salon B (HEYBELİADA) Salon E (KADIKÖY)
09:00 - 10:30 90 dk SEMPOZYUM 1
KANSER
Oturum Başkanları: Günnur Dikmen & Engin Ulukaya
Sözlü Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanları: Hamit Hakan Alp & Kübra Doğan
 
 S-002 
İki Farklı Eksternal Kalite Kontrol Programı Kullanılarak Hesaplanan Hba1c Analitinin Ölçüm Belirsizliklerinin Karşılaştırılması, Muhammed Fevzi Kılınçkaya
 S-003 
D-Dimer Improgen Kitinin Roche Cobas 6000 Cihazına Aplikasyonu Ve Stago Compact Max®3 Cihazı Sonuçları İle Karşılaştırılması, Reyhan Işık
 S-004 
Serum Ve Plazma Matrislerinde Triptofan-Kinürenin Yolağı Metabolitlerinin LC-MS/MS Yöntemi İle Kıyaslanması, Fi̇rdevs Sak
 S-005 
D Vitamini, B12 Ve Folat Testlerinin Ölçüm Belirsizliğinin Belirlenmesi, Gamze Avcıoğlu
 S-006
 Direkt Enzimatik LDL Kolesterol Ölçümünün Friedewald Ve Sampson Formülleri İle Karşılaştırılması, Damla Torun
 S-007 
Yenidoğan Kliniğinde Kullanılacak Glukometre Değerlendirme Sonuçlarımız, Medeni̇ Arpa
 S-008 
Yenidoğan Florometrik Biyotinidaz Kiti'nin Analitik Ve Klinik Performansının Değerlendirilmesi, Günce Bayram Severoğlu
 S-009 22 
İmmünölçüm Analiti İçin NORDTEST NT TR 537 Ve ISO/TS 20914:2019 Yaklaşımları Kullanılarak Hesaplanan Ölçüm Belirsizliklerinin Karşılaştırılması, Şerif Ercan
 S-010 
Farklı Biyokimya Parametrelerinin Üç Ayrı Cihazda Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması, İsmet Gamze Kutluay
 S-011 
İnsan Plazmasındaki Hba1c Ölçümü İçin Yeni Bir Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometrisi Metodu Geliştirilmesi Ve Validasyonu, Evren Saban
 S-012 
Deksametazon Düzeylerinin Tayini İçin Tandem Kütle Spektrometrik Ölçüm Yöntemi Geliştirilmesi, Duygu Eryavuz Onmaz
 S-013 
Empagliflozin İçin Sıvı Kromatografi Tandem Kütle Spektrometresi Yönteminin Geliştirilmesi, Menekşe Kuzu
Sözlü Bildiri Oturumu 2
 Oturum Başkanları: Ayliz Velioğlu & Hikmet Can Çubukçu
 
S-130 Plazma Hücreli Lösemi Olgusunda Akım Sitometrinin Önemi, Cemil Gülüm
 
S-015 Acil Servisteki Septik Hastalarda Baktereminin Erken Teşhisi İçin Biyobelirteç Kullanımı, Ahmed Kerem Sayar
 
S-016 Mekanik Yöntemle Çalışan STA Compact Max Koagülasyon Cihazında Hemolizin Sonuçlara Etkisi: Haydarpaşa Numune SUAM Örneği, Demet Özçelik
S-170 COVID-19 Hastalarında Prognostik Göstergelerin Araştırılması, Didem Barlak Keti
 
S-019 Covid-19 pozitif hastaların takibinde IL-1 beta düzeyleri, İrem Köse
 
S-020 Diyabet Dışı Ağır Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Erkek Olgularda Adropin ve İnflamasyon Belirteçlerinin Araştırılması, Levent Deniz
 
S-021 Aktif Ülseratif Kolit’te tiyol/ disülfit dengesi, Gözde Ülfer
 
S-022 Behçet hastalarında Kolşisinin antiinflamatuvar göstergesi olarak Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksi, Yasemin Atıcı
 
S-023 Sarkoidozda Akım Sitometrik Analizle Trombosit Agregatlarının Tanısal Değeri, Faruk M Başkan
 
S-024 Obezitede Triptofan ve Metabolitlerinin Önemi, Sara Çıbık
 
S-025 Overektomili Sıçanların Karaciğerinde Bazı Fosfodiesteraz5 İnhibitörlerinin Oksidatif Stres VEGF BMP 2 ve 9 Üzerine Etkisi, Hamit Hakan Alp
 
S-026 İnmemiş Testis Tanılı Çocuklarda Oksidatif Stres ve Enflamasyon Durumu, Sümeyye Akın
09:00 - 09:25 25 dk Ölemeyen Hücrenin Akibeti: Kanser
Engin Ulukaya
09:25 - 09:50 25 dk Tek Hücre, Multi Fonksiyon: Kanser
Saadettin Kılıçkap
09:50 - 10:15 25 dk Kanserde Preklinik Çalışmalar Neden Kliniğe Yansımıyor:
Olağan Şüpheliler ve Yeni Oyuncular
Ali Burak Özkaya
10:15 - 10:30 15 dk Soru&Cevap
10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
11:00 - 11:45 45 dk KEYNOTE 2
KARDİYAK BELİRTEÇLER
Oturum Başkanı: Sedef Yenice

High Sensitivity Cardiac Troponin: Need For Collaboration Between Laboratory Medicine and Clinical Practice / Discussions on Recent ESC NSTEMI & NICE Guidelines
Fred Apple, USA
   
11:45 - 12:30 45 dk

Hassas Kardiyak Troponin Testi Klinik Yaklaşımı (güncel kılavuzlar eşliğinde)
ROCHE Uydu Sempozyumu

Moderatör: Uzm.Dr.Murat Cihan, Ordu Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, Biyokimya uzmanı
Konuşmacı: Prof.Dr. Bülent Görenek, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kardiyoloji Uzmanı

   
12:30 - 13:30 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti
13:30 - 14:15 45 dk Rehberler Eşliğinde Damariçi Kateterlerden ve Çocuklardan Kan Numune Alımına Yaklaşım
BECTON DICKINSON Uydu Sempozyumu

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Şeneş
Konuşmacı: Dr. Nedim Albayrak / Orta Doğu Medikal İşler Bölüm Sorumlusu
   
14:15 - 15:45 90 dk

SEMPOZYUM 2
Uzm. Dr. İbrahim Onur Oturumu

PEDİATRİK LABORATUVAR TIBBI
Oturum Başkanları: Mehmet Tarakçıoğlu & Lülüfer Tamer

Sözlü Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanları: Nuray Ulusu & Pınar Eker
 

 S-027 
3B Baskılı Termoplastik Poliüretan İskelelere Ekilmiş İnsan Dermal Fibroblastlar Ve Makrofajların Hücresel Yanıtlarının İncelenmesi, Ufkay Karabay
 S-028 
İnsan Ve Memeli Türlerinin Bağırsak Mikrobiyotalarının Benzerliğinin Değerlendirilmesi, Hüseyin Özgür Özdemirel
 S-029 
Deve Dikeni Flavonolignanları Gaucher Hastalığında Sıradaki Farmakolojik Şaperonlar Olabilir Mi ?, Duygu Gencalp Rüstem
 S-030 
Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör(MIF) Geni -173G/C Polimorfiziminin Sistemik Lupus Eritematozus Hastalığında Olası Rolünün Araştırılması, Hakan Uyar
 S-031 
Bronşektazi Hastalarda Plazma Amino Asit Profilinin İncelenmesi, Nihayet Bayraktar
 S-134 
Böbrek Nakli Alıcıları Ve Donörlerinde Nöronal Belirteçlerin Serum Düzeyleri, Mutay Aslan
 S-032 
Parakuat Kullanılarak Deneysel Oksidatif Stres Oluşturulan A549 Akciğer Epitel Hücreleri Üzerine Farklı Dozlarda Uygulanan Kafeik Asit Fenetil Esterin Biyokimyasal Etkisinin Araştırılması, Naime Çeli̇k
 S-033 O
bez Kadın Hastalarda Akupunktur Terapisiyle Kilo Kaybının Fekal Mikrobiyota Kompozisyonu Üzerine Etkisi, Tuba Batur
 S-034 Akut Mesenterik İskeminin Tanısında Adropin, HIF -1α Ve Apelin
, Nezahat Kurt
 S-035 
Ssortilin, BDNF Ve ADAM10 Düzeylerinin Majör Depresyon Hastalarında Araştırılması, Hacer Bilgin Topaloğlu
 S-036 
Parsiyel Mesane Çıkım Obstrüksiyonlu Sıçanlarda Histon Deasetilaz İnhibitörü, Sodyum Bütirat Tedavisinin Erektil Disfonksiyon Üzerine Etkisi, Ömer Faruk Kırlangıç
 S-037 
Bariatrik Cerrahi Hastalarında Demir Metabolizması, Emre Özgen
 S-038 
Laparoskopik Sleeve Gastrektomide B12 Vitamini VE Folat İzlemi, Ceyda Karalı Korkmaz
 S-039 
Alzheimer Hastalığında VEGF Ve Tgfβ-1 Düzeyleri, Seyyid Mehmet Bulut
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanları: Yasin Bayır & Fatma İnanç Tolun
 

 
S-041 Halk Sağlığı Laboratuvarı’na başvuran üreme çağındaki kadın vatandaşların ve göçmenlerin Demir, Folat ve Vitamin B12 eksikliği oranlarının kıyaslanması, Kamil Taha Uçar
 
S-042 Yapay Zeka Kullanılarak Oluşturulan Karar Destek Sistemi ile Lökositler Arasından Downey Hücrelerinin Ayırımı, Yasemin Ardıçoğlu Akışın
 
S-043 Şiddetli Akne Vulgarisli Hastalarda Triptofan Kinürenin Yolağının Araştırılması, Betül Çalış
 
S-044 Koagülasyon testlerinde doğal ultralipemik materyal ve intravenöz lipit emülsiyonu ile oluşturulan lipemiye bağlı interferansların karşılaştırılması, Emel Çolak Samsum
 
S-045 Çocukluk ve adölesan dönemde iyot eksikliği prevelansı; tek merkez deneyimi, Hümeyra Acıkan
 
S-157 COVID-19 Tanılı Hastaların Serum Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 Düzeylerinin Hastalığın Seyri Ve Diğer Biyokimyasal Parametreler İle İlişkisi, Ecem Baltan
 
S-047 SARS-CoV-2 Sürecinde Sağlıklı Genç Erişkinlerin DSM-V Yeme Bozukluğu Teşhis Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi, Derya Murat Özgün
 
S-048 COVID-19 Hastalarında Lökosit Alt Gruplarının Sitokinler ile İlişkisi, Cemil Gülüm
 
S-049 Covid-19 Hastalarında Panneksin-1 Düzeyinin Değerlendirilmesi, Kübra Doğan
 
S-051 COVID-19 Enfeksiyonlu Hastalarda Tiyol Düzeyi ve Toplam Oksidan/Antioksidan Durumu, Gökhan Çakırca
 S-140 
Cedia Benzodiazepin Test Kitinin Performans Değerlendirmesi, Saliha Aksun
14:15 - 14:40 25 dk Çocukluk Çağında Diyabet ve Tedavisi: Güncel Durum
Şükrü Hatun
14:40 - 15:05 25 dk Pediatric Reference Intervals: Gaps and Recent Advances
Khosrow Adeli, Canada
15:05 - 15:30 25 dk Mutasyonları Herediter Nefropatiye Neden Olan 4 Yeni Genin Hacettepe'de Bulunuş Hikayesi
Fatih Özaltın
15:30 - 15:45 25 dk Soru&Cevap
15:45 - 16:15 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
16:15 - 17:45 90 dk

FORUM
Prof. Dr. Kadir Okhan Akın Oturumu

KLİNİK LABORATUVARDA SICAK GÜNDEM:
İSLAB ve ŞEHİR HASTANELERİ
Oturum Başkanları: Doğan Yücel & Berrin Berçik İnal


M. Ertuğrul Eğin & İbrahim Karakuş 
Cemal Kazezoğlu & Kemal Memişoğlu & Selin Yıldız & Fatma Meriç Yılmaz & Huriye Serin

Sözlü Bildiri Oturumu 5
Oturum Başkanları: Tuba Çandar & Zafer Yönden
 

 S-052 
Dracaena cinnabari Balf. f. Reçinesinin Elemental Analizi, İhsan Obalı
 
S-053 Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör(MIF) Geni -173G/C Polimorfizminin Ateroskleroz Hastalığında Olası Rolünün Araştırıması, Rojda Tanrıverdi̇
 
S-054 Farklı Çözgenler Kullanılarak Ekstrakte Edilen Dracaena cinnabar} Balf. f. Reçinesinin Organik Asit Profilinin ve Miktarlarının Belirlenmesi, Hüsamettin Vatansev
 
S-055 Saccharomyces Cerevısıae İnvertazın Karboksillenmiş Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Üzerine İmmobilizasyonu, Yakup Aslan
 
S-056 Potansiyometrik Esaslı Biyosensör Dizaynında Glutatyon Redüktaz Enziminin İmmobilizasyonu, Başak Günaştı
 
S-057 İyonize Radyasyon Maruziyetinde Ökse Otu Ekstresinin Metil Arjinin Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Hakan Vatansev
 
S-058 Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Uyku Kalitesi ve Hedonik Açlık Durumlarının Saptanması, Saadet Özen
 
S-059 Beslenme Eğitiminin Yeme Davranış Bozukluklarına ve Beden Kütle İndeksine Etkisnin Saptanması, Deniz Mıhçıoğlu
 
S-060 A. calvertii 'nin Kanser ve Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Etkileri, Tuba Türkoğlu
 
S-061 Kolon Kanserli Hastalarda Kolon Mikrobiyomunun İncelenmesi, Sibel Küçükyıldırım
 
S-126 Sıçan Böbreğinde Oluşturulan İskemi/Reperfüzyon Hasarına Karşı Evitaminin Etkisi, Mustafa Nisari 
 
S-063 Amperometrik Biyosensörlerde Aljinat-Jelatin Polimerlerin Enzim İmmobilizasyonunda Glukoz Oksidaz-Peroksidaz Modelinde Glukoz Ölçümünün Değerlendirilmesi, Kezban Kartlaşmış
 
S-064 Metforminin Antikanser Ajan Olarak MCF-7 Hücrelerinde Salt Inducible Kinase 1 (SIK1) ve Salt Inducible Kinase 2 (SIK2) Üzerine Etkisi, Eser Çakmak
 
S-065 Kurkuminin meme kanseri hücreleri üzerindeki sitotoksik, genotoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması, Kübra Bozali
 
S-066 7-Hidroksi-4-Klorometil-8-Metil Kumarinin Hepatoselüler Karsinomada Sitotoksik, Genotoksik ve Apoptotik Etkisinin Araştırılması, Fatma Sena Dumlu
 
S-067 Akciğer Kanseri Tedavisinde Yeni Bir Ajan: 7-Etilamino-4-Klorometil Kumarin, Beyza Nur Özkan
 S-068 Meme Kanseri Hastalarında RET G691S Polimorfizmi, 
Tuba Taşkan
 
S-069 Kurkumin ve Analoglarının miR-133b Üzerine Etkisi ve Sisplatine Dirençli Over Kanseri Hücrelerinde GSTP-1 Ekspresyonu ile İlişkisi, Esin Bayralı
 S-070 İnsan Serum Bütirilkolinesterazının Lipolitik Aktivitesi, 
Müslüm Gök
 
S-071 Tartarik Asit Kaplı Manyetik Nanopartikül Sentezi, İdarubisin İmmobilizasyonu ve Akut Promiyelositik Lösemi (HL-60) Hücre Hattına Etkisi, Hasan Ulusal
 S-072 Otofaji ve Lizozomda Endojen ERAD İnhibitörünün (SVIP) Rolü, 
Recep İlhan
 
S-073 Prostat Kanserinde Nanotaşıyıcı Sisteme Yüklenen Doksorubisin ve Paklitaksel İlaçlarının Antikanser Aktivitesi ve {DUSP} Genlerinin Ekspresyon Düzeyleri, Zuhal Tunçbilek
 
S-074 Nanotaşıyıcı Sisteme Yüklenmiş Zeolit-Folat-Kitosan Nanopartiküllerinin Du-145 Hücre Hattında in Vitro Sitotoksik Aktivitesi, Gülcihan Çınar
 
S-075 Multiple Myeloma Hücre Hatlarında Bortezomibe Karşı Gelişen Dirençlilikte Hücre Döngüsü Kontrol Noktalarındaki Cyclin Genlerinin Rolü, Büşra Dursun
 
S-076 Timokinon-Oksimin Kolorektal Kanser Üzerine İn Vitro ve İn Vivo Anti-Kanser Etkisinin Araştırılması, Eray Metin Güler
 
S-077 Göz Kapağı Tümörlü Hastalarda Dusp 1, 2, 4, 6 ve 10 Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi, Esma Özmen
Sözlü Bildiri Oturumu 6
Oturum Başkanları: Hüseyin Fatih Gül & Nilgün Işıksaçan
 

 S-078
 HPV'nin kapasitif biyosensör ile genomik düzeyde belirlenmesi, Zihni Onur Uygun
 
S-079 Cas9/sgRNA ribonükleoprotein partiküllerinin embriyolara elektroporasyonu ile transgenik fare modellerinin üretimi, M. Kasım Diril
 
S-080 Dopamin Tayini İçin Kendiliğinden Oluşan Tek Tabaka İle Moleküler Baskılanmış Polimer Temelli Sensörün Hazırlanması, Hilmiye Deniz Ertuğrul Uygun
 
S-081 Sıvı biyopsi biyobelirteci olarak sirküle olan prostat kanseri hücrelerinin tespiti için antimikrobiyal peptit temelli biyosensör geliştirilmesi, Cemrehan Fedacı
 
S-082 Diklofenak’ın HT29 İnsan Kolorektal Kanser Hücrelerinde CD44 ve ICAM-1'in COX-2 ile İndüklenen Ekspresyonunu Baskılaması, Çağatay Yılmaz
 
S-083 Genel yağ bilgi düzeylerinin koroner arter hastalık riski üzerindeki yordayıcı etkisi, Öykü Gönül Geyik
 
S-084 Sıçanlarda Sisplatin ile Oluşturulan Akciğer Doku Hasarına Karşı Epigallokateşin-3-Gallat’ın Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, Seda Beyaz
 
S-085 Östrojenin mezenkimal kök hücrelerden salınan ve kardiyak rejenerasyonunda rol alan eksozomal miRNA profili değişimindeki rolü, Ceylan Verda Bitirim
 
S-086 Mutant AVP Öncüllerinin Disülfit Bağlı Oligomerizasyon Durumlarının Araştırılması, Beril Erdem Tunçdemir
 
S-087 Sisplatin İle Beyin Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Epigallokateşin-3-Gallat’ın Protein Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenme, Özlem Gök
 
S-088 Linalool maya hücrelerinde ({S. pombe}) doz-bağımlı olarak oksidatif strese ve hücre ölümüne sebep olmaktadır, Hızlan Hıncal Ağuş
 
S-089 Orak hücre hastalığında miR-144 ve miR- 451 ekspresyon değişikliklerinin etkisi, Ebru Dündar Yenilmez
 
S-090 Protein Kalite Kontrolünde Görev Alan FtsH-HflKC Kompleksinin Yapısal Biyolojisi, Günce Göç
 
S-091 Ürik asit, mitokondriyal ve kaspaz bağımlı apoptozun inhibisyonunu tetikleyerek MAPK sinyal yolları aracılığıyla rat primer vasküler düz kas hücrelerinin proliferasyonunu indükleyebilir, Segün Doğru
 
S-092 Protein Kalite Kontrolünde Yer Alan FtsH ve FtsH Komplekslerinin Yapısal Çalışmaları, Sema Aygar
 
S-093 L929 Fare Fibroblast Hücre Hattında Borik Asit ve Çinko Boratı'nın Etkilerinin Araştırılması, Maide Sena Civelek
 
S-094 L929 Fare Fibroblast Hücre Hattında Borik Asit ve Çinko Boratın Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Emir Enis Yurdgülü
 
S-095 Serum sTREM-1/sTREM-2 Düzeylerinin Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda İnflamasyon İle Olan İlişkisinin Belirlenmesi, Meryem Cemiloğlu
 
S-096 Mirtazapinin Kantitasyonu için Hızlı, Sağlam ve Güvenilir bir Ölçüm Yöntemi Geliştirilmesi, Gülsüm Abuşoğlu
 
S-097 Hidroksizin dihidroklorür tayini için tandem kütle spektrometresi metodunun geliştirilmesi, Merve İlhan
 
S-098 Tandem kütle spektrometrik yöntemle levosetirizinin tespiti, Şükriye Yabancün
 
S-099 Farklı α‐CHCA Matriks Konsantrasyonu ve Kompozisyonunun Peptit Profillerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Büşra Ergün
 
S-100 İnsan Retina Epitel Hücrelerinde Prilokain Kaynaklı Toksisitede NOS-2 İnhibitörünün Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi, Aleyna Öztüzün
 
S-101 Androjen reseptör antagonisti olan enzalutamid üçlü negatif meme kanseri hücrelerini apoptoza duyarlı hale getirerek kemorezistansı önlemektedir, Özlem Dalmızrak
 
S-102 İnsan Böbrek Epitel Hücrelerinde Tunikamisin ile İndüklenen Sfingolipid ve Poliansatüre Yağ Asidi Değişimleri, Tuğçe Çeker
 
S-103 Hedefli proteomik çalışmaları için proteolitik sindirim ürünlerinin değerlendirilmesi, Pelin Yıldız
 S-159 
UDP nin lökositler üzerinden hiperkogulan etkileri, Evren Kılınç
17:45 - 18:30 45 dk

Monoclonal Gammopathies: Diagnosis and Monitoring

BINDING SITE Uydu Sempozyumu

Moderatör: Prof. Dr. Doğan Yücel

Konuşmacı: Dr. Mohannad Ali Yacoub / Medical Scientific Liaison at The Binding Site, phD in Molecular Genetics

   

 

Biyokimya Kongresi 2021 // 32. Ulusal Biyokimya Kongresi
28 Ekim 2021, Perşembe
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon A (ATA-2)
09:00 - 10:30 90 dk SEMPOZYUM 1
KANSER
Oturum Başkanları: Günnur Dikmen & Engin Ulukaya
09:00 - 09:25 25 dk Ölemeyen Hücrenin Akibeti: Kanser
Engin Ulukaya
09:25 - 09:50 25 dk Tek hücre, multi fonksiyon: Kanser
Saadettin Kılıçkap
09:50 - 10:15 25 dk Kanserde Preklinik Çalışmalar Neden Kliniğe Yansımıyor:
Olağan Şüpheliler ve Yeni Oyuncular
Ali Burak Özkaya
10:15 - 10:30 15 dk Soru&Cevap
10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
11:00 - 11:45 45 dk KEYNOTE 2
KARDİYAK BELİRTEÇLER
Oturum Başkanı: Sedef Yenice

High Sensitivity Cardiac Troponin: Need For Collaboration Between Laboratory Medicine and Clinical Practice / Discussions on Recent ESC NSTEMI & NICE Guidelines
Fred Apple, USA
11:45 - 12:30 45 dk ROCHE Uydu Sempozyumu
12:30 - 13:30 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti
13:30 - 14:15 45 dk Uydu Sempozyumu 2
14:15 - 15:45 90 dk SEMPOZYUM 2
PEDİATRİK LABORATUVAR TIBBI
14:15 - 14:40 25 dk Çocukluk Çağında Diyabet ve Tedavisi: Güncel Durum
Şükrü Hatun
14:40 - 15:05 25 dk Pediatric Reference Ranges
Khosrow Adeli, Canada
15:05 - 15:30 25 dk Mutasyonları Herediter Nefropatiye Neden Olan 4 Yeni Genin Hacettepe'de Bulunuş Hikayesi
Fatih Özaltın
15:30 - 15:45 25 dk Soru&Cevap
15:45 - 16:15 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
16:15 - 17:45 90 dk FORUM
KLİNİK LABORATUVARDA SICAK GÜNDEM:
İSLAB ve ŞEHİR HASTANELERİ
M. Ertuğrul Eğin & İbrahim Karakuş 
Cemal Kazezoğlu & Kemal Memişoğlu & Selin Yıldız & Fatma Meriç Yılmaz & Huriye Seri
 
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon B (HEYBELİADA)
09:00-10:30 90 dk Sözlü Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanları:     Hamit Hakan Alp & Kübra Doğan
 
 S-002 
İki Farklı Eksternal Kalite Kontrol Programı Kullanılarak Hesaplanan Hba1c Analitinin Ölçüm Belirsizliklerinin Karşılaştırılması, Muhammed Fevzi Kılınçkaya
 S-003 
D-Dimer Improgen Kitinin Roche Cobas 6000 Cihazına Aplikasyonu Ve Stago Compact Max®3 Cihazı Sonuçları İle Karşılaştırılması, Reyhan Işık
 S-004 
Serum Ve Plazma Matrislerinde Triptofan-Kinürenin Yolağı Metabolitlerinin LC-MS/MS Yöntemi İle Kıyaslanması, Fi̇rdevs Sak
 S-005 
D Vitamini, B12 Ve Folat Testlerinin Ölçüm Belirsizliğinin Belirlenmesi, Gamze Avcıoğlu
 S-006
 Direkt Enzimatik LDL Kolesterol Ölçümünün Friedewald Ve Sampson Formülleri İle Karşılaştırılması, Damla Torun
 S-007 
Yenidoğan Kliniğinde Kullanılacak Glukometre Değerlendirme Sonuçlarımız, Medeni̇ Arpa
 S-008 
Yenidoğan Florometrik Biyotinidaz Kiti'nin Analitik Ve Klinik Performansının Değerlendirilmesi, Günce Bayram Severoğlu
 S-009 22 
İmmünölçüm Analiti İçin NORDTEST NT TR 537 Ve ISO/TS 20914:2019 Yaklaşımları Kullanılarak Hesaplanan Ölçüm Belirsizliklerinin Karşılaştırılması, Şerif Ercan
 S-010 
Farklı Biyokimya Parametrelerinin Üç Ayrı Cihazda Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması, İsmet Gamze Kutluay
 S-011 
İnsan Plazmasındaki Hba1c Ölçümü İçin Yeni Bir Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometrisi Metodu Geliştirilmesi Ve Validasyonu, Evren Saban
 S-012 
Deksametazon Düzeylerinin Tayini İçin Tandem Kütle Spektrometrik Ölçüm Yöntemi Geliştirilmesi, Duygu Eryavuz Onmaz
 S-013 
Empagliflozin İçin Sıvı Kromatografi Tandem Kütle Spektrometresi Yönteminin Geliştirilmesi, Menekşe Kuzu
10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
11:00 - 11:45 45 dk  
11:45 - 12:30 45 dk  
12:30 - 13:30 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti
13:30 - 14:15 45 dk  
14:15 - 15:45 90 dk Sözlü Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanları: Nuray Ulusu & Pınar Eker
 

 S-027 
3B Baskılı Termoplastik Poliüretan İskelelere Ekilmiş İnsan Dermal Fibroblastlar Ve Makrofajların Hücresel Yanıtlarının İncelenmesi, Ufkay Karabay
 S-028 
İnsan Ve Memeli Türlerinin Bağırsak Mikrobiyotalarının Benzerliğinin Değerlendirilmesi, Hüseyin Özgür Özdemirel
 S-029 
Deve Dikeni Flavonolignanları Gaucher Hastalığında Sıradaki Farmakolojik Şaperonlar Olabilir Mi ?, Duygu Gencalp Rüstem
 S-030 
Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör(MIF) Geni -173G/C Polimorfiziminin Sistemik Lupus Eritematozus Hastalığında Olası Rolünün Araştırılması, Hakan Uyar
 S-031 
Bronşektazi Hastalarda Plazma Amino Asit Profilinin İncelenmesi, Nihayet Bayraktar
 S-134 
Böbrek Nakli Alıcıları Ve Donörlerinde Nöronal Belirteçlerin Serum Düzeyleri, Mutay Aslan
 S-032 
Parakuat Kullanılarak Deneysel Oksidatif Stres Oluşturulan A549 Akciğer Epitel Hücreleri Üzerine Farklı Dozlarda Uygulanan Kafeik Asit Fenetil Esterin Biyokimyasal Etkisinin Araştırılması, Naime Çeli̇k
 S-033 O
bez Kadın Hastalarda Akupunktur Terapisiyle Kilo Kaybının Fekal Mikrobiyota Kompozisyonu Üzerine Etkisi, Tuba Batur
 S-034 Akut Mesenterik İskeminin Tanısında Adropin, HIF -1α Ve Apelin
, Nezahat Kurt
 S-035 
Ssortilin, BDNF Ve ADAM10 Düzeylerinin Majör Depresyon Hastalarında Araştırılması, Hacer Bilgin Topaloğlu
 S-036 
Parsiyel Mesane Çıkım Obstrüksiyonlu Sıçanlarda Histon Deasetilaz İnhibitörü, Sodyum Bütirat Tedavisinin Erektil Disfonksiyon Üzerine Etkisi, Ömer Faruk Kırlangıç
 S-037 
Bariatrik Cerrahi Hastalarında Demir Metabolizması, Emre Özgen
 S-038 
Laparoskopik Sleeve Gastrektomide B12 Vitamini VE Folat İzlemi, Ceyda Karalı Korkmaz
 S-039 
Alzheimer Hastalığında VEGF Ve Tgfβ-1 Düzeyleri, Seyyid Mehmet Bulut
15:45 - 16:15 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
16:15 - 17:45 30 dk Sözlü Bildiri Oturumu 5
Oturum Başkanları: Tuba Çandar & Zafer Yönden
 

 S-052 
Dracaena cinnabari Balf. f. Reçinesinin Elemental Analizi, İhsan Obalı
 
S-053 Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör(MIF) Geni -173G/C Polimorfizminin Ateroskleroz Hastalığında Olası Rolünün Araştırıması, Rojda Tanrıverdi̇
 
S-054 Farklı Çözgenler Kullanılarak Ekstrakte Edilen Dracaena cinnabar} Balf. f. Reçinesinin Organik Asit Profilinin ve Miktarlarının Belirlenmesi, Hüsamettin Vatansev
 
S-055 Saccharomyces Cerevısıae İnvertazın Karboksillenmiş Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Üzerine İmmobilizasyonu, Yakup Aslan
 
S-056 Potansiyometrik Esaslı Biyosensör Dizaynında Glutatyon Redüktaz Enziminin İmmobilizasyonu, Başak Günaştı
 
S-057 İyonize Radyasyon Maruziyetinde Ökse Otu Ekstresinin Metil Arjinin Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Hakan Vatansev
 
S-058 Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Uyku Kalitesi ve Hedonik Açlık Durumlarının Saptanması, Saadet Özen
 
S-059 Beslenme Eğitiminin Yeme Davranış Bozukluklarına ve Beden Kütle İndeksine Etkisnin Saptanması, Deniz Mıhçıoğlu
 
S-060 A. calvertii 'nin Kanser ve Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Etkileri, Tuba Türkoğlu
 
S-061 Kolon Kanserli Hastalarda Kolon Mikrobiyomunun İncelenmesi, Sibel Küçükyıldırım
 
S-126 Sıçan Böbreğinde Oluşturulan İskemi/Reperfüzyon Hasarına Karşı Evitaminin Etkisi, Mustafa Nisari 
 
S-063 Amperometrik Biyosensörlerde Aljinat-Jelatin Polimerlerin Enzim İmmobilizasyonunda Glukoz Oksidaz-Peroksidaz Modelinde Glukoz Ölçümünün Değerlendirilmesi, Kezban Kartlaşmış
 
S-064 Metforminin Antikanser Ajan Olarak MCF-7 Hücrelerinde Salt Inducible Kinase 1 (SIK1) ve Salt Inducible Kinase 2 (SIK2) Üzerine Etkisi, Eser Çakmak
 
S-065 Kurkuminin meme kanseri hücreleri üzerindeki sitotoksik, genotoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması, Kübra Bozali
 
S-066 7-Hidroksi-4-Klorometil-8-Metil Kumarinin Hepatoselüler Karsinomada Sitotoksik, Genotoksik ve Apoptotik Etkisinin Araştırılması, Fatma Sena Dumlu
 
S-067 Akciğer Kanseri Tedavisinde Yeni Bir Ajan: 7-Etilamino-4-Klorometil Kumarin, Beyza Nur Özkan
 S-068 Meme Kanseri Hastalarında RET G691S Polimorfizmi, 
Tuba Taşkan
 
S-069 Kurkumin ve Analoglarının miR-133b Üzerine Etkisi ve Sisplatine Dirençli Over Kanseri Hücrelerinde GSTP-1 Ekspresyonu ile İlişkisi, Esin Bayralı
 S-070 İnsan Serum Bütirilkolinesterazının Lipolitik Aktivitesi, 
Müslüm Gök
 
S-071 Tartarik Asit Kaplı Manyetik Nanopartikül Sentezi, İdarubisin İmmobilizasyonu ve Akut Promiyelositik Lösemi (HL-60) Hücre Hattına Etkisi, Hasan Ulusal
 S-072 Otofaji ve Lizozomda Endojen ERAD İnhibitörünün (SVIP) Rolü, 
Recep İlhan
 
S-073 Prostat Kanserinde Nanotaşıyıcı Sisteme Yüklenen Doksorubisin ve Paklitaksel İlaçlarının Antikanser Aktivitesi ve {DUSP} Genlerinin Ekspresyon Düzeyleri, Zuhal Tunçbilek
 
S-074 Nanotaşıyıcı Sisteme Yüklenmiş Zeolit-Folat-Kitosan Nanopartiküllerinin Du-145 Hücre Hattında in Vitro Sitotoksik Aktivitesi, Gülcihan Çınar
 
S-075 Multiple Myeloma Hücre Hatlarında Bortezomibe Karşı Gelişen Dirençlilikte Hücre Döngüsü Kontrol Noktalarındaki Cyclin Genlerinin Rolü, Büşra Dursun
 
S-076 Timokinon-Oksimin Kolorektal Kanser Üzerine İn Vitro ve İn Vivo Anti-Kanser Etkisinin Araştırılması, Eray Metin Güler
 
S-077 Göz Kapağı Tümörlü Hastalarda Dusp 1, 2, 4, 6 ve 10 Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi, Esma Özmen
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon E (KADIKÖY)
09:00-10:30 90 dk Sözlü Bildiri Oturumu 2
 Oturum Başkanları: Ayliz Velioğlu & Sedat Abuşoğlu
 
S-130 Plazma Hücreli Lösemi Olgusunda Akım Sitometrinin Önemi, Cemil Gülüm
 
S-015 Acil Servisteki Septik Hastalarda Baktereminin Erken Teşhisi İçin Biyobelirteç Kullanımı, Ahmed Kerem Sayar
 
S-016 Mekanik Yöntemle Çalışan STA Compact Max Koagülasyon Cihazında Hemolizin Sonuçlara Etkisi: Haydarpaşa Numune SUAM Örneği, Demet Özçelik
 
S-017 COVID-19 Tanısı Alan Hastalarda Flow Sitometrik Yontem ile Lenfosit Alt Grup Analizi, Oğuzhan Özcan
 
S-019 Covid-19 pozitif hastaların takibinde IL-1 beta düzeyleri, İrem Köse
 
S-020 Diyabet Dışı Ağır Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Erkek Olgularda Adropin ve İnflamasyon Belirteçlerinin Araştırılması, Levent Deniz
 
S-021 Aktif Ülseratif Kolit’te tiyol/ disülfit dengesi, Gözde Ülfer
 
S-022 Behçet hastalarında Kolşisinin antiinflamatuvar göstergesi olarak Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksi, Yasemin Atıcı
 
S-023 Sarkoidozda Akım Sitometrik Analizle Trombosit Agregatlarının Tanısal Değeri, Faruk M Başkan
 
S-024 Obezitede Triptofan ve Metabolitlerinin Önemi, Sara Çıbık
 
S-025 Overektomili Sıçanların Karaciğerinde Bazı Fosfodiesteraz5 İnhibitörlerinin Oksidatif Stres VEGF BMP 2 ve 9 Üzerine Etkisi, Hamit Hakan Alp
 
S-026 İnmemiş Testis Tanılı Çocuklarda Oksidatif Stres ve Enflamasyon Durumu, Sümeyye Akın
10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
11:00 - 11:45 45 dk  
11:45 - 12:30 45 dk  
12:30 - 13:30 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti
13:30 - 14:15 45 dk  
14:15 - 15:45 90 dk Sözlü Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanları: Yasin Bayır & Fatma İnanç Tolun
 

 
S-041 Halk Sağlığı Laboratuvarı’na başvuran üreme çağındaki kadın vatandaşların ve göçmenlerin Demir, Folat ve Vitamin B12 eksikliği oranlarının kıyaslanması, Kamil Taha Uçar
 
S-042 Yapay Zeka Kullanılarak Oluşturulan Karar Destek Sistemi ile Lökositler Arasından Downey Hücrelerinin Ayırımı, Yasemin Ardıçoğlu Akışın
 
S-043 Şiddetli Akne Vulgarisli Hastalarda Triptofan Kinürenin Yolağının Araştırılması, Betül Çalış
 
S-044 Koagülasyon testlerinde doğal ultralipemik materyal ve intravenöz lipit emülsiyonu ile oluşturulan lipemiye bağlı interferansların karşılaştırılması, Emel Çolak Samsum
 
S-045 Çocukluk ve adölesan dönemde iyot eksikliği prevelansı; tek merkez deneyimi, Hümeyra Acıkan
 
S-157 COVID-19 Tanılı Hastaların Serum Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 Düzeylerinin Hastalığın Seyri Ve Diğer Biyokimyasal Parametreler İle İlişkisi, Ecem Baltan
 
S-047 SARS-CoV-2 Sürecinde Sağlıklı Genç Erişkinlerin DSM-V Yeme Bozukluğu Teşhis Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi, Derya Murat Özgün
 
S-048 COVID-19 Hastalarında Lökosit Alt Gruplarının Sitokinler ile İlişkisi, Cemil Gülüm
 
S-049 Covid-19 Hastalarında Panneksin-1 Düzeyinin Değerlendirilmesi, Kübra Doğan
 
S-051 COVID-19 Enfeksiyonlu Hastalarda Tiyol Düzeyi ve Toplam Oksidan/Antioksidan Durumu, Gökhan Çakırca
 S-140 
Cedia Benzodiazepin Test Kitinin Performans Değerlendirmesi, Saliha Aksun
15:45 - 16:15 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
16:15 - 17:45 30 dk Sözlü Bildiri Oturumu 6
Oturum Başkanları: Hüseyin Fatih Gül & Nilgün Işıksaçan
 

 S-078
 HPV'nin kapasitif biyosensör ile genomik düzeyde belirlenmesi, Zihni Onur Uygun
 
S-079 Cas9/sgRNA ribonükleoprotein partiküllerinin embriyolara elektroporasyonu ile transgenik fare modellerinin üretimi, M. Kasım Diril
 
S-080 Dopamin Tayini İçin Kendiliğinden Oluşan Tek Tabaka İle Moleküler Baskılanmış Polimer Temelli Sensörün Hazırlanması, Hilmiye Deniz Ertuğrul Uygun
 
S-081 Sıvı biyopsi biyobelirteci olarak sirküle olan prostat kanseri hücrelerinin tespiti için antimikrobiyal peptit temelli biyosensör geliştirilmesi, Cemrehan Fedacı
 
S-082 Diklofenak’ın HT29 İnsan Kolorektal Kanser Hücrelerinde CD44 ve ICAM-1'in COX-2 ile İndüklenen Ekspresyonunu Baskılaması, Çağatay Yılmaz
 
S-083 Genel yağ bilgi düzeylerinin koroner arter hastalık riski üzerindeki yordayıcı etkisi, Öykü Gönül Geyik
 
S-084 Sıçanlarda Sisplatin ile Oluşturulan Akciğer Doku Hasarına Karşı Epigallokateşin-3-Gallat’ın Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, Seda Beyaz
 
S-085 Östrojenin mezenkimal kök hücrelerden salınan ve kardiyak rejenerasyonunda rol alan eksozomal miRNA profili değişimindeki rolü, Ceylan Verda Bitirim
 
S-086 Mutant AVP Öncüllerinin Disülfit Bağlı Oligomerizasyon Durumlarının Araştırılması, Beril Erdem Tunçdemir
 
S-087 Sisplatin İle Beyin Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Epigallokateşin-3-Gallat’ın Protein Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenme, Özlem Gök
 
S-088 Linalool maya hücrelerinde ({S. pombe}) doz-bağımlı olarak oksidatif strese ve hücre ölümüne sebep olmaktadır, Hızlan Hıncal Ağuş
 
S-089 Orak hücre hastalığında miR-144 ve miR- 451 ekspresyon değişikliklerinin etkisi, Ebru Dündar Yenilmez
 
S-090 Protein Kalite Kontrolünde Görev Alan FtsH-HflKC Kompleksinin Yapısal Biyolojisi, Günce Göç
 
S-091 Ürik asit, mitokondriyal ve kaspaz bağımlı apoptozun inhibisyonunu tetikleyerek MAPK sinyal yolları aracılığıyla rat primer vasküler düz kas hücrelerinin proliferasyonunu indükleyebilir, Segün Doğru
 
S-092 Protein Kalite Kontrolünde Yer Alan FtsH ve FtsH Komplekslerinin Yapısal Çalışmaları, Sema Aygar
 
S-093 L929 Fare Fibroblast Hücre Hattında Borik Asit ve Çinko Boratı'nın Etkilerinin Araştırılması, Maide Sena Civelek
 
S-094 L929 Fare Fibroblast Hücre Hattında Borik Asit ve Çinko Boratın Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Emir Enis Yurdgülü
 
S-095 Serum sTREM-1/sTREM-2 Düzeylerinin Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda İnflamasyon İle Olan İlişkisinin Belirlenmesi, Meryem Cemiloğlu
 
S-096 Mirtazapinin Kantitasyonu için Hızlı, Sağlam ve Güvenilir bir Ölçüm Yöntemi Geliştirilmesi, Gülsüm Abuşoğlu
 
S-097 Hidroksizin dihidroklorür tayini için tandem kütle spektrometresi metodunun geliştirilmesi, Merve İlhan
 
S-098 Tandem kütle spektrometrik yöntemle levosetirizinin tespiti, Şükriye Yabancün
 
S-099 Farklı α‐CHCA Matriks Konsantrasyonu ve Kompozisyonunun Peptit Profillerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Büşra Ergün
 
S-100 İnsan Retina Epitel Hücrelerinde Prilokain Kaynaklı Toksisitede NOS-2 İnhibitörünün Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi, Aleyna Öztüzün
 
S-101 Androjen reseptör antagonisti olan enzalutamid üçlü negatif meme kanseri hücrelerini apoptoza duyarlı hale getirerek kemorezistansı önlemektedir, Özlem Dalmızrak
 
S-102 İnsan Böbrek Epitel Hücrelerinde Tunikamisin ile İndüklenen Sfingolipid ve Poliansatüre Yağ Asidi Değişimleri, Tuğçe Çeker
 
S-103 Hedefli proteomik çalışmaları için proteolitik sindirim ürünlerinin değerlendirilmesi, Pelin Yıldız
 S-159 
UDP nin lökositler üzerinden hiperkogulan etkileri, Evren Kılınç
Kurslar
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon C (BEYKOZ) Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon D (BEYOĞLU)
09:00 - 12:00 180 dk KURS
Separasyon Tekniklerinin Klinik Laboratuvarlarda Kullanımı
Kurs Eğiticileri
Ali Ünlü
Elif İşbilen
Hülya Çiçek
Sedat Abuşoğlu
09:00 - 12:00 180 dk  
14:00 - 17:00 180 dk   14:00 - 17:00 180 dk KURS
Bome Trivitron katkıları ile "Teoriden Pratiğe İç Kalite Kontrol ve Dış Kalite Değerlendirme: Sorunlar ve Çözümleri"
Kurs Eğiticileri:
Muhittin Serdar
Doğan Yücel
Biyokimya Kongresi 2021 // 32. Ulusal Biyokimya Kongresi
29 Ekim 2021, Cuma
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon A (ATA-2) Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon B (HEYBELİADA)
09:00-10:30 90 dk

SEMPOZYUM 3
Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya Oturumu
“Siemens Healthineers Katkıları ile“

COVID-19 PANDEMİSİ ve AŞI
Oturum Başkanları: Fehime Benli Aksungar & Cihan Coşkun

09:00-10:30 90 dk

Sözlü Bildiri Oturumu 7
Oturum Başkanları: Eray Metin Güler & Soycan Mızrak

S-104 Suda Travay Ve Epidural Anestezi İle Doğum Uygulamasında Relaksin ve Serotonin Seviyelerinin Değerlendirilmesi, Tuba Çandar
S-105 Çocuklarda Serum Nesfatin-1, Adiponektin Ve Fibroblast Growth Faktör 21 Seviyelerinin Vücut Kitle İndekslerine Bağlı Değişimlerinin Araştırılması, Baran Bincan
S-106 Farklı Etnik Popülasyonlarda Gestasyonel Diabetes Mellitus Sıklığının Belirlenmesi, Gül Kırtıl
S-107 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Test İstem Prosedürü: Glikozile Hemoglobin, Habib Özdemir
S-108 Glukoz İçin Hasta Bazlı Gerçek Zamanlı Kalite Kontrol (HBGZKK) Yöntemlerinin Uygulanması, Uygulanan Kalite Kontrol Yöntemlerinin Optimizasyonu ve Validasyonu, İlknur Alkan Kuşabbi
S-109 Serumda Enzimatik Yöntem ile Trigliserit Ölçümü Üzerine Glifosatın İnterferans Etkisinin Araştırılması, Zeynep Tan
S-110 Hesaplanan Lipit Parametrelerinin Koroner Arter Hastalığında Önemi: Ön Çalışma, Semih Fazlı Kayahan
S-165 Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Serum Chemerin ve Sfrp5 düzeyleri, Köksal Şerefli
S-111 Mikroalbüminürili Tip 2 Diyabet Hastalarında Nefropati ve Ateroskleroz İlişkisinde İnflamatuvar Biyobelirteçlerin Rolü, Hasip Çirkin
S-112 Diffüz Infiltratif Glial Tümörlerde Anjiyojenez İlişkili Nitrik Oksit, Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve Endotelin-1 Serum ve Doku Düzeyleri, Taylan Turan
S-113 İmidazol Türevi Bileşiklerin Antikolinesteraz Etkinliklerinin {In Vitro} ve {In Siliko} Yöntemlerle Araştırılması, Didem Akkaya
S-114 Klomifen Sitrat Uygulamasının İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Sferoid Model MCF-7 Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Gamze Turna Saltoğlu
S-116 Küçük Truva Atı: Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi, Sitotoksik Etkileri ve Biyoyararlınımları, Serdar Karakurt

09:00 - 09:25 25 dk COVID 19: Biyolojik Bir Silah Mı?
Levent Kenar 
09:25 - 09:50 25 dk COVID-19 Aşıları: Etkinlik, Güvenirlik ve Geleceğe Yönelik Beklentiler
Erkan Özcengiz
09:50 - 10:15 25 dk Çocukluk Döneminde COVID-19
Yasemin Özsürekçi
10:15 - 10:30 15 dk SIEMENS Konuşması
Covid-19 Pandemisine Cevabımız - Siemens Healthineers
Konuşmacı: Fatih Küçükali (Siemens Healthineers, Hormon Ürün Müdürü)
10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti 10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
11:00 -11:45 45 dk Klinik Laboratuvarların Pandemi Sürecindeki Büyük Değeri
MINDRAY Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Oğuzhan Zengi
Konuşmacı: Prof. Sergio Bernardini, Italy
11:00 -11:45 45 dk  
11:45 - 12:55 70 dk

KEYNOTE 3
Oturum Başkanı: Abdurrahman Coşkun

11:45 - 12:55 70 dk    
11:45 - 12:15 30 dk Epitel Bariyer Hipotezi ve Otoimmunite, Alerji ve Diğer Kronik Durumlar
Cezmi Akdiş, Switzerland
12:15 - 12:45 30 dk febs
The FEBS National Lecturer
Alerjene-Spesifik Toleransı Tetikleyen veya Kıran Mekanizmalar

Mübeccel Akdiş, Switzerland
12:45 - 12:55 10 dk Soru&Cevap      
12:55 - 13:55 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti 12:55 - 13:55 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti
13:55 - 14:40 45 dk KEYNOTE 4
Oturum Başkanı: Hilal Koçdor

Recombinant DNA Technology and Development of Biopharmaceutical
Medicines
Sadettin Öztürk, USA
13:55 - 14:40 45 dk  
14:40 - 15:25 45 dk Laboratuarda Klinik Karar Destek Sistemi ve Uygulamaları
ABBOTT Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Halef Okan Doğan
Konuşmacı:
Umar Ansari / Profesyonel Hizmetler Yöneticisi (CSO) / Abbott
14:40 -15:55 75 dk

BİLİM EĞİTİMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Aylin Sepici Dinçel, Ferhan G. Sağın

Geleceğin Bilim İnsanları ve Sanatçılarını Yetiştirmek: Kızılçulu Bilim ve Sanat Merkezi'nin imkanları, yenilikleri ve BUCA IMSEF ile üstün yetenekli öğrencilerin uluslararasılaşması
Cansu İlke Kuru, Belit Karaca

Lise Düzeyi Öğrencilerde İyonlaştırıcı Radyasyon Konusunda Farkındalığın Değerlendirilmesi
Merve Girgin

Açık tartışma: Türkiye’de ve dünyada bilim eğitimi , Toplumsal farkındalık, Yapılabilecekler, Yol planları

15:25 - 15:55 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
15:55 - 17:25 90 dk WORKSHOP
Oturum Başkanları: Aylin Sepici Dinçel & Oytun Portakal

Errors Authors Make When Writing Scientific Papers
Thomas Annesley, USA
15:55 -19:00 185 dk Sözlü Bildiri Oturumu 8 - 9
Oturum Başkanları: Oğuzhan Zengi & Fulden Ulucan Karnak
 
 
S-117 Mutant AVP Öncüllerinin Glikozillenme Paternlerinin İncelenmesi, R Dilara Vaizoğlu
 
S-118 ASIC3 Gen Polimorfizmi ile Fibromiyalji Sendromu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Cemile Zontul
 
S-119 Kolon Kanseri Hastalarında Exportin5 (XPO5) Gen Polimorfizminin Belirlenmesi, Tuğba Ağbektaş
 
S-120 Çukurova Bölgesinde Hemoglobin H Hastalığının Genetik Heterojenitesi, Yusuf Döğüş
 
S-121 miR-27a'nin insülin sinyal iletimindeki temel görevlerinin CRISPR-Cas9 sistemi kullanılarak araştırılması, Gökhan Sadi̇
 
S-122 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Oksidatif Stres ve Enflamasyon, Ali İmran Daştan
 
S-123 Hashimoto tiroidi olan bireylerde oksidatif stres, antioksidan düzeyi ve hücresel bağışıklığın rolü, Çiğdem Çiçek
 
S-124 Yeni Aril Sülfonil Hidrazon Türevlerinin Antioksidan Ve Antibakteriyel Potansiyelleri, Mehmet Kürşad Öztürk
 
S-125 Ankilozan Spondilit Hastalarında Anti-Tnf Alfa Tedavisinin Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi, Mehmet Akif Bozdayı
 
S-127 Fertil ve İnfertil Olguların Seminal Sıvı Örneklerinde 8-İzoprostaglandin ve Raftlin Düzeylerinin Araştırılması, Meltem Güngör
 
S-128 Sod1g93 Mutasyonunun Siçan Beyin ve Omurilik Dokularinda Oksidatif Stres Metabolizmasi Üzerindeki Etkileri, Nuray N Ulusu
 S-172 
Yoğun Bakımda Yatan COVID-19 Hastalarında BUN/D-dimer ve BUN/Laktat Oranlarının Mortaliteyi Göstermedeki Rolleri, Soycan Mızrak
 
S-129 Egzersizle birlikte kreatin takviyesi oksidatif strese yanıtta dokuya spesifik etkiler gösterir, Abdullah Taşkın
 
S-131 Yaşlı hastaların kan ve serum biyobelirteçlerinin COVID-19 enfeksiyonunun seyri ve ölüm riski ile bağlantılı olarak incelenmesi, Duygu Aydemir
 
S-132 Aile sağlığı merkezlerinden gelen örneklerde düşük vitamin B12 düzeyleri, Bilal İlanbey
 
S-133 Olgu Sunumu: Eritrositoz İle Seyreden Anormal Hemoglobin Varyantı Hemoglobin Andrew Minneapolis, Pınar Yılmaz
 S-018 
Antiepileptik Tedavi Alan ve Almayan Epilepsili Hastalarda Serum Adipositokin Ve IL-18 Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Ahmet Dönder
 
S-135 Migrende Serum NO, S100B, NSE Konsantrasyonları ve İlişkileri, Sedat Yılmaz
 
S-136 Pediyatrik inme hastalarında Homosistein tiyolaktonaz (Htlaz), Paraoksonaz (Pon-1) ve Aril esteraz (Are) enzim aktivitelerinin değerlendirilmesi, Neslihan Cihan Çalışgan
 
S-137 Pediyatrik migren ve gerilim tipi başağrısında tek karbon metabolizması ve nitrik oksit metabolizmasının ilişkisinin araştırılması, Ayşenur Macun Ayan
 
S-138 Koagülasyon Testinde Kullanılan MiniCollect 9NC Koagülasyon Tüpleri ve BD Vacutainer Sitrat Tüplerinden Elde Edilen Örneklerin Karşılaştırması, Murat Cihan
 
S-139 Pediatrik Yaş Grubunda LC-MS\MS Yöntemi ile 17-alfa-Hidroksiprogesteron Testi Referans Aralık Belirlenmesi, Emir Matpan
 
S-141 Serum Total İmmünoglobulin E ölçümünde aynı yöntemi kullanan iki farklı reaktifin karşılaştırılması: Ön çalışma, Saliha Uysal
 
S-142 Alzheimer Hastalığında Plazma Speksin Düzeylerinin Araştırılması, Nazlı Koç
 
S-143 Alzheimer Hastalığında Oksitosin, Dopamin Düzeyleri Ve Bütirilkolinesteraz Aktivitesi: Bir Ön Çalışma Raporu, Durmuş Ayan
 S-001 
Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Biyokimya Laboratuvarı Serum Etanol Düzeyi Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi, Ahmet Rıfat Balık
20:30 - 24:00  

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ

* Nazmi Özer Ödülleri Ödül Töreni
Biyokimya Kongresi 2021 // 32. Ulusal Biyokimya Kongresi
29 Ekim 2021, Cuma
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon A (ATA-2)
09:00-10:30 90 dk

SEMPOZYUM 3

“ Siemens Healthineers Katkıları ile “
COVID-19 PANDEMİSİ ve AŞI

09:00 - 09:25 25 dk COVID 19: Biyolojik Bir Silah Mı?
Levent Kenar 
09:25 - 09:50 25 dk  Erkan Özcengiz
09:50 - 10:15 25 dk Çocukluk Döneminde COVID-19
Yasemin Özsürekçi
10:15 - 10:30 15 dk SIEMENS Konuşması
10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
11:00 -11:45 45 dk MINDRAY Uydu Sempozyumu
11:45 - 12:55 70 dk KEYNOTE 3
11:30 - 12:00 30 dk Alerjene-Spesifik Toleransı Tetikleyen veya Kıran Mekanizmalar
Mübeccel Akdiş, Switzerland
12:45 - 12:55 10 dk Soru&Cevap
12:55 - 13:55 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti
13:55 - 14:40 45 dk KEYNOTE 4
Recombinant DNA Technology and Development of Biopharmaceutical
Medicines
Sadettin Öztürk, USA
14:40 - 15:25 45 dk ABBOTT Uydu Sempozyumu
15:25 - 15:55 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
15:55 - 17:25 90 dk WORKSHOP
Errors Authors Make When Writing Scientific Papers
Thomas Annesley, USA
17:25 - 19:00 95 dk Sözlü Bildiri Oturumu
19:30 - 23:30   29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ
* Nazmi Özer Ödülleri Ödül Töreni
 
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon B (HEYBELİADA)
09:00-10:30 90 dk Sözlü Bildiri Oturumu
10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
11:00 - 12:10 70 dk     
12:10 - 12:55 45 dk  
12:55 - 13:55 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti
13:55 - 14:40 45 dk  
14:40 - 15:25 45 dk  
15:25 -15:55 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
15:55 -17:25 90 dk Sözlü Bildiri Oturumu
17:25 - 19:00 95 dk Sözlü Bildiri Oturumu
19:30 - 23:30   29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ
* Nazmi Özer Ödülleri Ödül Töreni

 

 
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon D (BEYOĞLU)
14:00 - 17:00 180 dk

KURS
Bome Trivitron katkıları ile "Teoriden Pratiğe İç Kalite Kontrol ve Dış Kalite Değerlendirme: Sorunlar ve Çözümleri"
Kurs Eğiticileri
Muhittin Serdar
Doğan Yücel

Biyokimya Kongresi 2021 // 32. Ulusal Biyokimya Kongresi
30 Ekim 2021, Cumartesi
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon A (ATA-2) Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon B (HEYBELİADA)
09:00-10:30 90 dk

MEZUNİYET SONRASI BİYOKİMYA EĞİTİMİ 
FORUM

UZMANLIK ve ARAŞTIRMA (YL, DOKTORA) EĞİTİMİNDE SICAK GÜNDEM:
SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ve DENEYİM PAYLAŞIMLARI
OTURUMU
Oturum Başkanları: Ferhan G. Sağın, Muhittin Serdar

Günnur Dikmen & Umut Akyol & Aylin Sepici Dinçel & Mübeccel Akdiş

09:00 - 10:30 90 dk Sözlü Bildiri Oturumu 10
Oturum Başkanları: Elif İşbilen & Hasan Ulusal
 
 
S-144 Diyabetik Sıçan Modelinde, Resveratrolün Mid-Regional Proadrenomedüllin, Malondialdehit ve İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz Üzerine Etkisi, Fatih Hacımustafaoğlu
 
S-146 Sığır Pankreasından Lipaz Enzimi Saflaştırılması ve Bu Enzim Aktivitesi Üzerinde Propolis Ekstraktlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Zeynep Bayat Sarıoğlu
 
S-147 Henüz Migren Tanısı Almayan Genç Yetişkinlerde Primer Başağrısı Şiddeti ve Günlük Besin Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Duygu Vardağlı
 
S-148 Çinko Eksikliği: Hangi Matriksi Kullanalım?, Aslıhan Çavunt Bayraktar
 
S-149 Serum sSortilin ve Adam Düzeylerinin Koroner Arter Hastalığı ve Şiddetiyle İlişkisinin Araştırılması, Ebru Yaprak
 
S-150 Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Asimetrik Dimetilarginin ve Neopterinin Değerlendirilmesi, Burcu Baba
 
S-151 İnsan Serumunda Kardiak Troponin I Ölçümü, Merve Öztuğ
 
S-152 Yüksek Duyarlıklı Troponin T için Hemoliz İndeks Değerlendirmesi, Hilmi Furkan Arslan
 
S-153 Van İli Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesinde Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Farkındalık Değerlendirilmesi, Halil İbrahim Akbay
 
S-154 Van İli Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesinde Laboratuvar Panik Değer Raporlama Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Bünyamin Uçar
 
S-155 Bruselloz İle Vitamin D, Ferritin, Folik Asit İlişkisi, İlhan Sabancılar
 
S-175 Son On Yılda Nanobiyoteknoloji Temelli Araştırmalar: İlgili Yayınların ve Patentlerin Değerlendirilmesi, Fulden Ulucan Karnak
10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti 10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
11:00-11:45 45 dk KEYNOTE 5
Oturum Başkanı: Fatma Meriç Yılmaz

Clinical Testing for Early Detection and Management of Sepsis
Sedef Yenice
11:00 - 11:45 45 dk  
11:45 - 12:30 45 dk New mass spectrometry workflows and fragmentation pathways for the in-depth analysis of complex samples
SCIEX Uydu Sempozyumu

Konuşmacı: Volker Kruft, Senior Manager Business Development SCIEX
11:45 - 12:30 45 dk  
12:30 - 13:30 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti 12:30 - 13:30 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti
13:30 - 14:15 45 dk

BİYOKİMYA EĞİTİMİNDE İYİ UYGULAMALAR
Oturum Başkanı: Aylin Sepici Dinçel

Lisansüstü Eğitimde Aktif Öğrenmeye Bir Örnek: Moleküler Biyoloji Teknikleri
Sevcan Atay
Ev Ortamında İdrar Analizi Öğrenme: Pilot Bir Çalışmadan Bulgular
Ali Burak Özkaya
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında "Ters-Yüz Öğrenme" Yaklaşımı: Tıp Öğrencisinin Başarısı ve Memnuniyeti
Rabia Şemsi, Aylin Sepici Dinçel

13:55 - 14:40 45 dk  
14:15-15:45 90 dk SEMPOZYUM 4
KALITSAL METABOLİK ve NÖROİMMUNOLOJİK HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Eyüp İlker Saygılı & Sabahattin Muhtaroğlu
14:15-15:45 90 dk Sözlü Bildiri Oturumu 11
Oturum Başkanları: Serkan Bolat & Habib Özdemir
 
 
S-156 Tip I Ve Tip II Diyabetlilerde Açlık Kan Glukoz Düzeyi ile Eritrosit İçi Antioksidan ve Selenyum Düzeyleri Arasındaki İlişki, Halil İbrahim Özkan
 
S-158 Beta Talasemi Taşıyıcılığı ve Demir Eksikliği Anemisi Arasında Ayrımda Hematolojik İndekslerin Değerlendirilmesi, Gizem Yılmaz Çalık
 
S-160 COVID-19 Hastalarında Lupus Antikoagülanı Pozitifliğinin Değerlendirilmesi, Oğuzhan Zengi
 
S-161 COVID-19 Pozitif Hastaların Takibinde İnterlökin 6 Ve C–Reaktif Protein Korelasyonunun Araştırılması, Oya Gezer
 
S-162 Şanlıurfa S.B.Ü. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Biyokimya Laboratuvarına Gönderilen Kan Örneklerininin Preanalitik Evresinin Değerlendirilmesi, Uğur Fahri Yürekli
 
S-163 Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Erken Büyüme Yanıt Protein (EGR) Düzeyleri, Ayça Taş
 
S-164 COVID-19 Tanısında Kullanılabilecek Bazı Biyokimya ve Hemogram Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Fatma Şengül
 
S-166 Diyabet Tanısı Koymada Glukoz/Potasyum Oranının Yeri, Filiz Alkan Baylan
 
S-167 Kortizol Düzeyleri İle Sodyum, Potasyum, Klor ve Glukoz Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sibel Söylemez
 
S-168 Obez Kadınlarda İnsülin Direnci İçin Alternatif Bir Belirteç Olarak Trigliserid- Glikoz İndeksinin Karşılaştırması, Mehmet Fatih Alpdemir
14:15 - 14:35 20 dk Üre Döngüsü Defeklerinde Amino Asit Komatogramların Önemi ve Tanıya Katkısı
Tijen Tanyalçın
14:35 - 14:55 20 dk Safra Asitleri Metabolizması Bozuklukları ve Laboratuvar
İncilay Lay
14:55 - 15:15 20 dk Organik Asidemiler: Klinik ve Laboratuvar
Özlem Ünal Uzun
15:15 - 15:35 20 dk Nöroimmunolojik Hastalıkların Tanısında ve İzleminde Kullanılan Klinik Testler
Zübeyde Erbayraktar
15:35 - 15:45 10 dk Soru&Cevap
15:45 - 16:15 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti 15:45 - 16:15 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
16:15 - 17:00 45 dk KEYNOTE 6
Oturum Başkanı: İncilay Lay

The Role of Metabolomics for the Investigation of Inborn Errors of Metabolism
Roy Peake, USA
16:15 - 17:00 45 dk  Sözlü Bildiri Oturumu 12
Oturum Başkanları: Yakup Dülgeroğlu & Zihni Onur Uygun
 

 
S-169 Kan Grupları COVID-19 Duyarlılığını Etkileyebilir Mi?, Alpaslan Özturk
 
S-171 COVID-19 Pandemisinde Laboratuvar Test Süreçlerinin Değerlendirilmesi, Cemi̇l Nural
S-017 
COVID-19 Tanısı Alan Hastalarda Flow Sitometrik Yontem ile Lenfosit Alt Grup Analizi, Oğuzhan Özcan
 
S-173 COVID-19 Hastalarında Nötrofil-lenfosit Sayı ve Yüzdesinin Prognostik ve Tanısal Değerleri, Serkan Bolat
 
S-174 SARS-CoV-2 Enfeksiyonu veya COVID-19 Aşılanması Sonrası Oluşan Antikor Değerlerinin Değerlendirilmesi, Özlem Ünay Demirel
17:00 - 17:15 15 dk KAPANIŞ 17:00 - 17:15 15 dk  

 

Biyokimya Kongresi 2021 // 32. Ulusal Biyokimya Kongresi
28 Ekim 2021, Perşembe
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon A (ATA-2)
09:00-10:30 90 dk MEZUNİYET SONRASI BİYOKİMYA EĞİTİMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ferhan G. Sağın, Muhittin Serdar


FORUM

UZMANLIK ve ARAŞTIRMA (YL, DOKTORA) EĞİTİMİNDE SICAK GÜNDEM:
SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ve DENEYİM PAYLAŞIMLARI
10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
11:00-11:45 45 dk KEYNOTE 5
Oturum Başkanı: Fatma Meriç Yılmaz

Clinical Testing for Early Detection and Management of Sepsis
Sedef Yenice
11:45 - 12:30 45 dk

New Mass Spectrometry Workflows and Fragmentation Pathways for The In-Depth Analysis of Complex Samples
SCIEX Uydu Sempozyumu

Konuşmacı: Volker Kruft, Senior Manager Business Development SCIEX

12:30 - 13:30 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti
13:30 - 14:15 45 dk

BİYOKİMYA EĞİTİMİNDE İYİ UYGULAMALAR
Oturum Başkanı: Aylin Sepici Dinçel

Lisansüstü Eğitimde Aktif Öğrenmeye Bir Örnek: Moleküler Biyoloji Teknikleri
Sevcan Atay
Ev Ortamında İdrar Analizi Öğrenme: Pilot Bir Çalışmadan Bulgular
Ali Burak Özkaya
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında "Ters-Yüz Öğrenme" Yaklaşımı: Tıp Öğrencisinin Başarısı ve Memnuniyeti
Rabia Şemsi, Aylin Sepici Dinçel

14:15-15:45 90 dk SEMPOZYUM 4
KALITSAL METABOLİK ve NÖROİMMUNOLOJİK HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Eyüp İlker Saygılı & Hülya Çiçek
14:15 - 14:35 20 dk Üre Döngüsü Defeklerinde Amino Asit Komatogramların Önemi ve Tanıya Katkısı
Tijen Tanyalçın
14:35 - 14:55 20 dk Safra Asitleri Metabolizması Bozuklukları ve Laboratuvar
İncilay Lay
14:55 - 15:15 20 dk Organik Asidemiler: Klinik ve Laboratuvar
Özlem Ünal Uzun
15:15 - 15:35 20 dk Nöroimmunolojik Hastalıkların Tanısında ve İzleminde Kullanılan Klinik Testler
Zübeyde Erbayraktar
15:35 - 15:45 10 dk Soru&Cevap
15:45 - 16:15 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
16:15 - 17:00 45 dk KEYNOTE 6
Oturum Başkanı: İncilay Lay

The Role of Metabolomics for the Investigation of Inborn Errors of Metabolism
Roy Peake, USA
17:00 - 17:45 45 dk  
17:45 - 18:00 15 dk KAPANIŞ
 
Başlangıç-Bitiş Saati Süre Salon B (HEYBELİADA)
09:00 - 10:30 90 dk Sözlü Bildiri Oturumu 10
Oturum Başkanları: Elif İşbilen & Hasan Ulusal
 
 S-144 Diyabetik Sıçan Modelinde, Resveratrolün Mid-Regional Proadrenomedüllin, Malondialdehit ve İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz Üzerine Etkisi, Fatih Hacımustafaoğlu
 S-146 Sığır Pankreasından Lipaz Enzimi Saflaştırılması ve Bu Enzim Aktivitesi Üzerinde Propolis Ekstraktlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Zeynep Bayat Sarıoğlu
 S-147 Henüz Migren Tanısı Almayan Genç Yetişkinlerde Primer Başağrısı Şiddeti ve Günlük Besin Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Duygu Vardağlı
 S-148 Çinko Eksikliği: Hangi Matriksi Kullanalım?, Aslıhan Çavunt Bayraktar
 S-149 Serum sSortilin ve Adam Düzeylerinin Koroner Arter Hastalığı ve Şiddetiyle İlişkisinin Araştırılması, Ebru Yaprak
 S-150 Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Asimetrik Dimetilarginin ve Neopterinin Değerlendirilmesi, Burcu Baba
 S-151 İnsan Serumunda Kardiak Troponin I Ölçümü, Merve Öztuğ
 S-152 Yüksek Duyarlıklı Troponin T için Hemoliz İndeks Değerlendirmesi, Hilmi Furkan Arslan
 S-153 Van İli Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesinde Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Farkındalık Değerlendirilmesi, Halil İbrahim Akbay
 S-154 Van İli Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesinde Laboratuvar Panik Değer Raporlama Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Bünyamin Uçar
 S-155 Bruselloz İle Vitamin D, Ferritin, Folik Asit İlişkisi, İlhan Sabancılar
 S-175 Son On Yılda Nanobiyoteknoloji Temelli Araştırmalar: İlgili Yayınların ve Patentlerin Değerlendirilmesi, Fulden Ulucan Karnak
10:30 - 11:00 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
11:00 - 11:45 45 dk  
11:45 - 12:30 45 dk  
12:30 - 13:30 60 dk Öğle Arası I Sergi Alanı & Poster Ziyareti
13:55 - 14:40 45 dk  
14:15-15:45 90 dk Sözlü Bildiri Oturumu 11
Oturum Başkanları: Serkan Bolat & Habib Özdemir
 
 S-156 Tip I Ve Tip II Diyabetlilerde Açlık Kan Glukoz Düzeyi ile Eritrosit İçi Antioksidan ve Selenyum Düzeyleri Arasındaki İlişki, Halil İbrahim Özkan
 S-158 Beta Talasemi Taşıyıcılığı ve Demir Eksikliği Anemisi Arasında Ayrımda Hematolojik İndekslerin Değerlendirilmesi, Gizem Yılmaz Çalık
 S-160 COVID-19 Hastalarında Lupus Antikoagülanı Pozitifliğinin Değerlendirilmesi, Oğuzhan Zengi
 S-161 COVID-19 Pozitif Hastaların Takibinde İnterlökin 6 Ve C–Reaktif Protein Korelasyonunun Araştırılması, Oya Gezer
 S-162 Şanlıurfa S.B.Ü. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Biyokimya Laboratuvarına Gönderilen Kan Örneklerininin Preanalitik Evresinin Değerlendirilmesi, Uğur Fahri Yürekli
 S-163 Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Erken Büyüme Yanıt Protein (EGR) Düzeyleri, Ayça Taş
 S-164 COVID-19 Tanısında Kullanılabilecek Bazı Biyokimya ve Hemogram Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Fatma Şengül
 S-166 Diyabet Tanısı Koymada Glukoz/Potasyum Oranının Yeri, Filiz Alkan Baylan
 S-167 Kortizol Düzeyleri İle Sodyum, Potasyum, Klor ve Glukoz Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sibel Söylemez
 S-168 Obez Kadınlarda İnsülin Direnci İçin Alternatif Bir Belirteç Olarak Trigliserid- Glikoz İndeksinin Karşılaştırması, Mehmet Fatih Alpdemir
15:45 - 16:15 30 dk Kahve Molası & Sergi Alanı & Poster Ziyareti
16:15 - 17:00 45 dk  
17:00 - 17:45 45 dk Sözlü Bildiri Oturumu 12
Oturum Başkanları: Yakup Dülgeroğlu & Zihni Onur Uygun
 
 S-169 Kan Grupları COVID-19 Duyarlılığını Etkileyebilir Mi?, Alpaslan Özturk
 S-170 COVID-19 Hastalarında Prognostik Göstergelerin Araştırılması, Didem Barlak Keti
 S-171 COVID-19 Pandemisinde Laboratuvar Test Süreçlerinin Değerlendirilmesi, Cemi̇l Nural
 S-173 COVID-19 Hastalarında Nötrofil-lenfosit Sayı ve Yüzdesinin Prognostik ve Tanısal Değerleri, Serkan Bolat
 S-174 SARS-CoV-2 Enfeksiyonu veya COVID-19 Aşılanması Sonrası Oluşan Antikor Değerlerinin Değerlendirilmesi, Özlem Ünay Demirel
17:45 - 18:00 15 dk