Sözlü Sunumları

 

 

Sunum No Oturum Adı Tarihi Oturum Saati Salon Sözlü Bildiri Başlığı
Sunucu
S-001 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B İdrar Biyokimyası Testlerinin Farklı %TEa Standartlarına Göre Hesaplanan Sigma Değerlerinin Karşılaştırılması Ve Analitik Evrenin Değerlendirilmesi Uğur Erçin
S-002 Sözlü Bildiri Oturumu 2 18 Aralık 2020 12:45 13:45 B Floresein temelli boya ile sistein’in voltammetrik tayini Lokman Liv
S-003 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B Tümör Markırları İçin Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi Ahmet Rıfat Balık
S-004 Sözlü Bildiri Oturumu 2 18 Aralık 2020 12:45 13:45 B Multiple Skleroz hastalarının kan ve BOS örneklerini kullanarak iki analitik platformda nörofilaman hafif zincir düzeylerinin karşılaştırılması: ELIZA ve SIMOA Burak Arslan
S-005 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B Laboratuvar test kombinasyonları ne kadar başarılı? Diskriminant analizi ile bir ön çalışma İzzet Hamdi Öğüş
S-006 Sözlü Bildiri Oturumu 2 18 Aralık 2020 12:45 13:45 B Biyolojik sıvılarda D- ve L-2-hidroksiglutarik asidin eş zamanlı ölçümü için seçici bir tandem kütle spektrometrik metodun geliştirilmesi, validasyonu ve bir glioma çalışmasına uygulanması Nazlı Ecem Dal Bekar
S-007 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B Aynı Rutin Biyokimyasal Tetkiklerini Çalışan '' İkiz Otoanalizörlerin'' Performansının Farklı İstatistiksel Yöntemlerle Değerlendirilmesi Selin Onur
S-008 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B Etanol testinin ölçüm belirsizliği değerlendirilmesi Hediye Çiğdem Şimşek
S-009 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B Sysmex XN-1000 hemogram cihazı platelet kümesi uyarısının güvenilirliği Şerif Ercan
S-010 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B HbA1c Ölçümünde Üç Farklı Yöntemin Karşılaştırılması Funda Eren
S-011 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B Total Prostat Spesifik Antijen Testinin Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi Esra Fırat Oğuz
S-012 Sözlü Bildiri Oturumu 2 18 Aralık 2020 12:45 13:45 B Plazma ve Kurutulmuş Kan Örneklerinde Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi Yöntemi ile Çalışılan Bazı Aminoasit Düzeylerinin Karşılaştırılması Özgür Aslan
S-013 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B Altı sigma metodolojisi ve kalite hedef indeksi kullanılarak biyokimyasal idrar testlerinin analitik performansının değerlendirilmesi Yasemin Erdogan Doventas
S-014 Sözlü Bildiri Oturumu 2 18 Aralık 2020 12:45 13:45 B Moleküler Dinamik Simülasyonları İle CTX-M-15 İle Kuersetin Arasındaki Etkileşimin Analizi Ayşegül Saral
S-016 Sözlü Bildiri Oturumu 2 18 Aralık 2020 12:45 13:45 B ORAK HÜCRE ANEMİSİ OLAN HASTALARDA SERUM İLERİ GLİKASYON ÜRÜNLERİ ile ÇÖZÜNÜR RESEPTÖR DÜZEYLERİ ve HASTALIK ŞİDDETİ ile İLİŞKİSİ Bağdagül Emlik
S-017 Sözlü Bildiri Oturumu 2 18 Aralık 2020 12:45 13:45 B Deneysel ER Stresi Modelinde Karaciğer‐Böbrek Fonksiyonları, Sfingolipid Düzeyleri ve Enflamasyon Mutay Aslan
S-018 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B COVID-19 pandemisinin laboratuvar lojistik yönetimine etkisi Merve Ergin Tunçay
S-019 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B Covid-19 Hastalarında Prokalsitonin Kullanımı Fikret Akyurek
S-020 Sözlü Bildiri Oturumu 1 18 Aralık 2020 10:30 12:00 B Yoğun Bakımda Fungal Enfeksiyon Gelişen Hastalarda Ürik Asit Seviyesinin Mortalite Üzerine Etkisi Elif Binboğa
S-021 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Covid-19 Tanılı Hastalarda Hematolojik Parametrelerin Rolü Süeda Uçar
S-022 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Panik Bozukluğunda Antistreptolizin O, Nötrofil, Monosit, Bazofil Sayılarının, Albümin ve Lenfosite Oranlarının Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması Mehmet Hamdi Örüm
S-023 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Kuzey Kıbrıs’ta yetişen {Malva Verticillata} bitkisinin antioksidan ve antikanser etkilerinin değerlendirilmesi Özde Buda
S-024 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Yüksek-etkili hücre kültürü çalışmalarında iddialar ve kanıtlar arasındaki uyumsuzluk Ali Burak Özkaya
S-025 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Metabolik Sendromda Atreleutonun Etkilerini Araştıran Deneysel Bir Çalışma Burhanettin Sertaç Ayhan
S-026 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Benzimidazolyum Tuzu ve Biyolojik Özellikleri Huseyi̇n KARCİ
S-027 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Prematüre retinopatisinde oksidatif stres ve paraoksonaz aktivitesi Mustafa Kalaycı
S-028 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Silybum marianum (Deve Dikeni) ve Artemisia absinthium (Pelin Otu) Bitkilerinin Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi Erkan Öner
S-029 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Adrenokortikotropik hormon ölçümünde uygun antikoagülan ve farklı ortam şartlarının değerlendirilmesi Ayşe Ulusoy
S-030 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Farklı büyüme düzenleyicilerinin {Phaseolus vulgaris} L. ovaryum kültürü üzerine etkileri Aslı Küçükrecep
S-032 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Tip 2 Diyabetli hastalarda Metformin’in Growth Arrest Spesific Protein 6, Axl ve sAxl yolağı üzerine etkisinin araştırılması Yasemin Atıcı
S-033 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Şizofreni hastalarında serum 15d-PGJ ve PPAR Gamma düzeylerinin metabolik sendromla ilişkisi Kübranur Ünal
S-034 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Akademik Sınav Stresi: Tükürük Kortizolü, Nöropeptit Y ve İnterlökin-1β Üzerindeki Etkileri Rabia Şemsi̇
S-035 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B LDL Kolesterol Konsantrasyonunun Yapay Zeka ile Tahmini Hikmet Can Çubukçu
S-036 Sözlü Bildiri Oturumu 3 18 Aralık 2020 15:00 17:00 B Koroner Ektazi Hastalarında Ortalama Platelet Hacmi/Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki Bedri Caner Kaya
S-037 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B Sporcularda Travmanın Serum BDNF Seviyeleri Üzerine Olan Etkisi Neslihan Yüce
S-038 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B Hipotiroidizm ve kemik döngüsü: yapım mı yıkım mı? Fatih Kar
S-039 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B Obez Bireylerde Nonalkolik Hepatosteatozda Adropin ve İrisinin Rolü Yaprak Şule Örek
S-040 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B Radyoaktif iyot tedavisi öncesi ve sonrasında bir endotel disfonksiyon göstergesi olan Tweak düzeylerinin Ölçümü Asena Gökçay Canpolat
S-041 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B Hashimoto Tiroiditi olan hastalarda tiyol/disülfit homeostazı Burcu Baba
S-042 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B COVID-19'un G6PD enzim eksikliği olan bireylere etkisinin hemogram ve biyokimya sonuçları ile bağlantı olarak incelenmesi Duygu Aydemir
S-043 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B COVİD-19 hastaları ile normal bireylerin biyokimya parametreleri açısından retrospektif olarak karşılaştırılması Hale Gök Dağıdır
S-044 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B COVID-19 hastalarının klinik özellikleri ile hipoalbüminemi arasındaki ilişki Abdulkadi̇r Çat
S-045 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B COVID-19'da Yoğun Bakım İhtiyacını Öngörmede Hemogram Parametreleri Merve Sena Odabaşı
S-046 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B Covıd-19’da Tiyol-Disülfit Dengesi: Hemogram Değerleri İle İlişkisinin Değerlendirilmesi Fatıma Betül Tuncer
S-047 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B COVID-19 Hastalarında İnflamasyon Şiddetine Göre Koagülasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi Sema Kardeşler
S-048 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B Erken Evre Coronavirüs (COVID-19) Hastalarınında Laboratuvar Parametreleri Ayfer Çolak
S-049 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B Covid-19 enfeksiyonunda SARS-Cov-2 IgM ve SARS-Cov-2 IgG düzeylerinin değerlendirilmesi Özlem Unay Demirel
S-050 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B Çekirdekli Kırmızı Kan Hücreleri Değerlerinin SARS-CoV-2 Enfeksiyonlu Hastalarda Değerlendirilmesi Arif Ataberk Büyükyatıkçı
S-051 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B Akut Apandisit Hastalarında Ghrelin Hormon Düzeyi Bakılması ve Ghrelin Hormon Düzeyinin C-Reaktif Protein ve Beyaz Kan Hücre Düzeyleri ile Karşılaştırılması Rıfat Peksöz
S-052 Sözlü Bildiri Oturumu 4 19 Aralık 2020 08:00 10:00 B Covid 19 Hastalığı Sonrasında Yaşayan ve Hayatını Kaybeden Hastaların Semptom, Komorbid Hastalıkları ve Laboratuvar Verilerinin Karşılaştırılması Leyla Demi̇r
S-053 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalarının Plazma Amino Asit Düzeylerindeki Değişiklikler Zeynep Ertemür
S-054 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Topiramatın Migren Profilaksisinde İnflamatuvar Parametreler Üzerindeki Etkileri Ahmet Dönder
S-055 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Romatoid artrit hastalarında adenozin deaminaz aktivitesinin enflamasyon bakımından değerlendirilmesi Hümeyra Acıkan
S-056 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Preeklampsili Gebe Kadınlarda Dinamik Tiyol/Disülfit Dengesi ve İnflamasyon ile İlişkisi Zeynep Akaslan
S-057 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B COVID19’un Teşhis, Prognoz ve Takibinde Faydalı Bir Araç Olarak İdrar Köpük Testi: İlk Sonuçlar Cemal Kazezoğlu
S-058 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Alkalen fosfatazın immüno-enzimatik yöntemler üzerine etkisi Osman Oguz
S-059 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Deksametazon ve Betametazonun PETINIA Immunassay Ölçüm Metoduna Etkisinin Araştırılması Murat Çağlayan
S-060 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Plazma veya serum, farklı immünokimyasal analitler için birbirinin yerine kullanılabilir mi? Didem Barlak Keti
S-061 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Biyokimya Laboratuvarlarında Pre-Analitik Fazda Numune Ret Oranları Bünyamin Uçar
S-062 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Hasta Başı Kan Gazı Cihazlarının Bazı Kalite Göstergelerine Etkileri Derya Sönmez
S-063 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Bilecik Halk Sağlığı Laboratuvarı örnek ret oranlarının Altı Sigma yaklaşımıyla değerlendirilmesi Kamil Taha Uçar
S-064 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B İntravenöz Tromboliz Uygulanan İnme Hastalarında Serum Osmolaritesi ve Prognoz ile İlişkisi Kamile Yücel
S-065 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Kan Gazı Analizinde Preanalitik Değişkenler ve Laboratuvar Koşullarının Değerlendirilmesi Neslihan Sungur
S-066 Sözlü Bildiri Oturumu 5 19 Aralık 2020 10:00 11:45 B Fragmente QRS Saptanan Akut Koroner Sendromlu Hastalarda sST-2, Osteopontin ve Miyeloperoksidaz Düzeylerinin İlişkisi Seda Suzan Memecan
S-067 Sözlü Bildiri Oturumu 6 19 Aralık 2020 12:30 13:30 B Safranin O'nun kolinesterazlar üzerindeki karşılaştırmalı inhibitör etkisi Seda Onder
S-068 Sözlü Bildiri Oturumu 6 19 Aralık 2020 12:30 13:30 B Sığır Pankreasından Lipaz Enzimi Saflaştırılması ve bu Enzim Aktivitesi Üzerinde Propolis Ekstraktlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi Zeynep Bayat Sarıoğlu
S-069 Sözlü Bildiri Oturumu 6 19 Aralık 2020 12:30 13:30 B Bitki Glutatyon Transferazların Saflaştırılması ve Stabilitelerinin Muhafaza Edilmesi Yaman Musdal
S-070 Sözlü Bildiri Oturumu 6 19 Aralık 2020 12:30 13:30 B Seçilmiş fitohormonların insan plasental glutatyon S-transferaz üzerindeki inhibitör etkilerinin değerlendirilmesi Kerem Teralı
S-071 Sözlü Bildiri Oturumu 6 19 Aralık 2020 12:30 13:30 B Farklı {Nitzschia sp.} Özütlerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin ve Sitotoksisitelerinin Belirlenmesi Duygu Ova Özcan
S-072 Sözlü Bildiri Oturumu 6 19 Aralık 2020 12:30 13:30 B {Amphiroa rigida} (J.V.Lamouroux 1816) ekstrelerinin bazı test mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal taraması için kolorimetrik sıvı mikrodilüsyon yöntemi Hatice Banu Keski̇nkaya
S-073 Sözlü Bildiri Oturumu 6 19 Aralık 2020 12:30 13:30 B Eritrosit Osmotik Frajilite Testinin Akım Sitometrik Analizi Mesude Yilmaz Falay
S-074 Sözlü Bildiri Oturumu 6 19 Aralık 2020 12:30 13:30 B CRISPR tabanlı biyosensör ile ultra hızlı glioblastoma tespiti Zihni Onur Uygun
S-075 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Formalinle Fikse Edilmiş ve Parafine Gömülmüş Mide Biyopsi Örneklerinde Antijen Geri Kazanımı: Tampon Çözeltideki Kaçak Proteinler Büşra Ergün
S-076 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Bleomisin ile oluşturulmuş deneysel skleroderma modelinde alfa lipoik asitin deri fibrozisine karşı koruyucu etkisi Ayşe Koçak
S-077 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Konrast Maddelerin Rutin Üroonkolojik Tümör Markırlarına Etkisinin Araştırılması Ataman Gönel
S-078 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Botan (Siirt) Çayında Yaşayan Bazı Balık Türlerinin {(Capoeta)} Farklı Dokularındaki İz Element ve Mineral Düzeylerinin Belirlenmesi Alper Yıldırım
S-079 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Oleuropein’in kolorektal kanser üzerindeki {in vitro} ve {in vivo} antikanser etkisinin araştırılması Eray Metin Güler
S-080 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Hepatosellüler Karsinom Hücrelerinde Resveratrolün Apoptotik Etkileri Nadire Kıyak
S-081 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Silisyum Ftalosiyanin Bileşiğinin A549 Hücre Hattına Karşı Fototoksik Etkisinin İncelenmesi Burak Barut
S-082 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B {Origanum onites} L. uçucu yağı ve iki bileşeninin HCT-116 hücrelerinde sitotoksik ve hücresel antioksidan aktivitesinin karşılaştırmalı değerlendirmesi Eda Becer
S-083 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Meme Kanserinde Bir Nörotrofik Faktör: Neurturin Tuba Taşkan
S-084 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Serum TRAIL ve DR5 düzeylerinin meme kanseri hastalarında değerlendirilmesi Kübra Kader Demi̇rdöğen
S-085 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B XPD Lys751Gln gen polimorfizminin böbrek hücreli karsinom ile ilişkisi Şefika Nur Gümüş
S-086 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Katalaz (CAT) C-262T Gen Polimorfizminin Böbrek Kanseri İle İlişkisi Gözde Ceylan
S-087 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Kolorektal Kanser Hastalarında Serum İrisin Seviyelerinin Araştırılması Nurcan Kılıç Baygutalp
S-088 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Prostat Kanseri Taramasında Serbest Prostat Spesifik Antijen İsteklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi Belkız Öngen İpek
S-089 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B İnsan Kolanjiokarsinoma Hücre Hattında Metformin ve Verteporfin’in Growth Arrest Specific Protein 6/Axl Yolağı Üzerine Etkisi Merve Özel
S-090 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Civan Percemi ({Achillea millefolium})’nin Ehrlich Assit Tümörü üzerine etkisinin araştırılması Mustafa Nisari
S-091 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Deneysel Hipertiroidi Oluşturulmuş Sıçanlarda Resveratrolün Kalp Üzerinde Etkisi Hacer Merve Gürler
S-092 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Oleuropeinin RAW264.7 Hücre Serisinde CD36 Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi Nesli̇han Sağlam
S-093 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Erişkin bir popülasyonda LDL-C hesaplamasında Friedewald ve yeni Martin formüllerinin değerlendirilmesi Medine Alpdemi̇r
S-094 Sözlü Bildiri Oturumu 7 19 Aralık 2020 14:45 17:15 B Kemoterapi Alan Lenfopenik Maligniteli Hastalarda Herpes Viridea Görülme Sıklığının Araştırılması Adil Furkan Kılıç
S-095 Sözlü Bildiri Oturumu 8 20 Aralık 2020 11:45 12:30 A Hasta Bazlı Gerçek Zamanlı Kalite Kontrol Takibi Uygulanmasıyla EQAS Paradigmasının Değiştirilmesi Coşkun Çavuşoğlu
S-096 Sözlü Bildiri Oturumu 8 20 Aralık 2020 11:45 12:30 A HbA1c için toplam test sürecinin risk analizi ile değerlendirilmesi Canan Karadağ
S-097 Sözlü Bildiri Oturumu 8 20 Aralık 2020 11:45 12:30 A D vitamini metabolitlerinin tek analiz ile ölçümü için LC/MSMS yöntemi geliştirilmesi, validasyonu ve örnek saklama koşullarının belirlenmesi Ali Yaman
S-098 Sözlü Bildiri Oturumu 8 20 Aralık 2020 11:45 12:30 A BioMerieux Vidas yüksek hassasiyetli Troponin I'in serumda tekrarlanabilirliği, Li-Heparin plazma örneklerindekinden önemli ölçüde daha iyidir Settar Kosova
S-099 Sözlü Bildiri Oturumu 8 20 Aralık 2020 11:45 12:30 A Onay Destek Sisteminin Laboratuvar Sonuç Verme Süresine Etkisi Bahar Ünlü
S-100 Sözlü Bildiri Oturumu 8 20 Aralık 2020 11:45 12:30 A Karaciğer Fonksiyon Testleri için Geliştirilen Farklı Otoverifikasyon Algoritmalarının Sonuçlarının Karşılaştırılması Serdar Doğan
S-101 Sözlü Bildiri Oturumu 9 20 Aralık 2020 13:30 14:15 A İmmatür Granülositler Ve İnflamatuar Hemogram İndekslerini Kullanarak Covid-19 Tanısı Ve Şiddetli Olguların Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışma Said İncir
S-102 Sözlü Bildiri Oturumu 9 20 Aralık 2020 13:30 14:15 A İstanbul’daki bir pandemi hastanesinde başvuran COVID-19 RT-PCR testi (+) olan hastalarda bazı hemogram parametrelerinin tanısal değerinin mortalite üzerine etkisinin retrospektif olarak incelenmesi Bagnu Orhan
S-103 Sözlü Bildiri Oturumu 9 20 Aralık 2020 13:30 14:15 A İleri Kütle Spektrometrik Yaklaşımlar Kullanılarak İnsan Tiroglobulin Proteininin Bölgeye-Özgü Glikozilasyon Analizi Hacı Mehmet Kayi̇li̇
S-104 Sözlü Bildiri Oturumu 9 20 Aralık 2020 13:30 14:15 A D-dimer Testinde Laboratuvar Sonuçları Arası Farklılıklar Emiş Deniz Akbulut
S-105 Sözlü Bildiri Oturumu 9 20 Aralık 2020 13:30 14:15 A COVID-19 Hastalarında Biyokimyasal Parametrelerin Tanısal Değerinin Mortalite Üzerine Etkisi Levent Deniz
S-106 Sözlü Bildiri Oturumu 9 20 Aralık 2020 13:30 14:15 A Hastaneye Yatırılan Ciddi Covid-19 Hastalarda Erken Uyarı İşareti Olarak C-Reaktif Protein-Albumin Oranının Tanısal Kullanımı Veli İyilikci
S-107 Sözlü Bildiri Oturumu 10 20 Aralık 2020 16:15 17:00 A Meyve Bazlı Tamamlayıcı Bebek Mamalarının Mikrobiyolojik Analizi Tevhide Ziver Sarp
S-108 Sözlü Bildiri Oturumu 10 20 Aralık 2020 16:15 17:00 A Akıllı gıda ambalaj uygulamaları için polivinilpirolidon, sodyum aljinat ve nanocellulose bazlı kompozit filmlerin geliştirilmesi Ece Söğüt
S-109 Sözlü Bildiri Oturumu 10 20 Aralık 2020 16:15 17:00 A Yüksek yağlı ve yüksek sükrozlu beslenme modeli: Sıçanların testislerinin anatomik, biyokimyasal ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi Merve İlhan
S-110 Sözlü Bildiri Oturumu 10 20 Aralık 2020 16:15 17:00 A Normal veya yüksek trigliserit düzeyine sahip hastalarda LDL kolesterol hesaplaması için yeni bir formül uygulaması İlknur Alkan Kuşabbi
S-111 Sözlü Bildiri Oturumu 10 20 Aralık 2020 16:15 17:00 A Kronik böbrek ve renal transplant hastalarında Decoy Reseptör 3´ ün inflamasyon ve aterosklerozdaki rolü Saliha Uysal
S-112 Sözlü Bildiri Oturumu 10 20 Aralık 2020 16:15 17:00 A Çocuklarda Serum D Vitamini ve Serum Çinko Düzeyleri Arasındaki İlişki Zeynep Adıyaman Koçer
S-113 Sözlü Bildiri Oturumu 11 20 Aralık 2020 08:00 09:30 B Covid-19 Pnömonili Hasta Serumlarının Kanser Hücrelerine Etkisi Aycan Sezan
S-114 Sözlü Bildiri Oturumu 11 20 Aralık 2020 08:00 09:30 B Metformin, Dikloroasetat ve Setuksimab üçlü kombinasyonu UPCI-SCC-131 oral skuamöz karsinoma hücrelerinde anti-tümorijenik aktivite gösterir Şeniz İnanç Sürer
S-115 Sözlü Bildiri Oturumu 11 20 Aralık 2020 08:00 09:30 B N-Metil Piperazin Grubu Taşıyan Pirolopirimidin Bileşiğinin MCF-7 Hücrelerinde MMP-9 Enzim Aktivasyonunu Baskılayarak Apoptozisi Uyarması Zühal Kilic Kurt
S-116 Sözlü Bildiri Oturumu 11 20 Aralık 2020 08:00 09:30 B Kolon Kanseri Hücrelerinde 1,9-Dimetil-metilen mavisinin Sekretazlar Üzerindeki Etkileri Kevser Biberoglu
S-117 Sözlü Bildiri Oturumu 11 20 Aralık 2020 08:00 09:30 B Fusarik Asit HT-29 Kolon Kanser Hücrelerinde Histon Deasetilazlar ve Toll-like Reseptörlerinin mRNA Ekspresyonlarını Downregüle Eder Mücahit Seçme
S-118 Sözlü Bildiri Oturumu 11 20 Aralık 2020 08:00 09:30 B Mezenkimal kök hücrelerin meme kanserine etkilerinin in vitro araştırılması İlkay Güzel
S-119 Sözlü Bildiri Oturumu 11 20 Aralık 2020 08:00 09:30 B Zoledronat ve Kersetin Kombinasyonunun Glioblastom Üzerindeki Sinerjistik Antikanser Etkisinin İncelenmesi Osman Yetkin
S-120 Sözlü Bildiri Oturumu 11 20 Aralık 2020 08:00 09:30 B Kanser Hücrelerine Karşı Yakın Kızılötesi Işık ile Aktifleşen İkili Fototerapi Ajanlarının Geliştirilmesi Safacan Kölemen
S-121 Sözlü Bildiri Oturumu 11 20 Aralık 2020 08:00 09:30 B In vitro Pankreas Kanseri Modelinde GW8510 ve Gemsitabin Arasındaki Sinerjik Etkileşimler Duygu Gençalp Rüstem
S-122 Sözlü Bildiri Oturumu 11 20 Aralık 2020 08:00 09:30 B DNA Onarım Proteinlerinin Kanser Terapisinde Moleküler Hedefler Olarak Yeri ve Kütle Spektrometrik Ölçümü Gamze Tuna
S-123 Sözlü Bildiri Oturumu 11 20 Aralık 2020 08:00 09:30 B Metiltiyazol Türevlerinin Antikanser ve Antienflamatuvar Aktivitelerinin C6 Hücre Dizilerinde Değerlendirilmesi Dilek Erdaş
S-125 Sözlü Bildiri Oturumu 12 20 Aralık 2020 10:00 11:15 B Oksadiyazol-asetamit yapısı taşıyan yeni bileşiklerin tasarımı, sentezi ve antikanser aktivitelerinin incelenmesi Gülşen Akalın Çiftçi
S-126 Sözlü Bildiri Oturumu 12 20 Aralık 2020 10:00 11:15 B Yeni tiyosemikarbazit türevleri: Antikanser ve matriks metaloproteinaz enzim inhibisyon etkileri Halide Edip Temel
S-128 Sözlü Bildiri Oturumu 12 20 Aralık 2020 10:00 11:15 B Bitkilerde Potansiyel Antikanser Etkinliğin Belirlenmesinde in vitro Metodoloji Başak Koçdor
S-129 Sözlü Bildiri Oturumu 12 20 Aralık 2020 10:00 11:15 B İğde Meyvesinin {Saccharomyces cerevisiae} Üzerindeki Antioksidan Etkisinin Bazı Moleküler ve Biyokimyasal Parametrelerle Araştırılması Özlem Gök
S-130 Sözlü Bildiri Oturumu 12 20 Aralık 2020 10:00 11:15 B {Schizosaccharomyces pombe}'de temozolomid ile indüklenmiş programlı hücre ölüm yolları Hızlan Hıncal Ağuş
S-131 Sözlü Bildiri Oturumu 12 20 Aralık 2020 10:00 11:15 B Overeoktomize Ratların İskemik Kalp Dokusunda GPER-1 Düzeyinin Araştırılması Mahmut Ay
S-132 Sözlü Bildiri Oturumu 12 20 Aralık 2020 10:00 11:15 B Metamfetamine Spesifik DNA Aptamerinin Geliştirilmesi Ezgi Man
S-133 Sözlü Bildiri Oturumu 12 20 Aralık 2020 10:00 11:15 B {Streptococcus Pyogenes} Virulans Enziminin Rekombinant Üretimi ve Spesifik DNA Aptamerlerinin Geliştirilmesi Merve Gültan
S-134 Sözlü Bildiri Oturumu 12 20 Aralık 2020 10:00 11:15 B Endometriozisde serum Galektin-3'ün tani değeri Sema Mısır
S-135 Sözlü Bildiri Oturumu 13 20 Aralık 2020 11:25 12:40 B RT-qPCR Testlerine Yönelik RNA Tabanlı SARS-CoV-2 Virüsü Referans Malzemesi Üretimi Müslüm Akgöz
S-136 Sözlü Bildiri Oturumu 13 20 Aralık 2020 11:25 12:40 B Farklı yaş grubu bireylerin tükürük örneklerinde alkalen fosfataz (ALP), C-terminal telopeptit (CTX), osteokalsin ve sklerostin gen ekspresyonu düzeylerinin PCR yöntemi ile karşılaştırılması Aslıhan Çoban
S-137 Sözlü Bildiri Oturumu 13 20 Aralık 2020 11:25 12:40 B Süperovulasyon Amacıyla Gonadotropin Uygulanmasının piRNA Yolağında Rol Alan Proteinlerin Ekspresyonları Üzerine Etkisinin Fare Modelinde Araştırılması İsmail Sarı
S-138 Sözlü Bildiri Oturumu 13 20 Aralık 2020 11:25 12:40 B Koroner Arter Hastalığında R381Q IL-23 gen varyantının hastalık oluşumuna etkisinin araştırılması Ayşegül Başak Teker
S-139 Sözlü Bildiri Oturumu 13 20 Aralık 2020 11:25 12:40 B Candida Türlerinin Real Time PCR ile belirlenmesi Erkan Oğuz
S-140 Sözlü Bildiri Oturumu 13 20 Aralık 2020 11:25 12:40 B MikroRNA Ölçümlerinde Normalizasyonda Kullanılan {RNU6}'nın Uzun Süreli Stabilizasyonu Yakup Dülgeroğlu
S-141 Sözlü Bildiri Oturumu 13 20 Aralık 2020 11:25 12:40 B Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan hastalarda eritrosit içi indirgenmiş/oksitlenmiş glutatyon ve serum tiyol/disülfid dengeleri Mehmed Uğur Işık
S-142 Sözlü Bildiri Oturumu 13 20 Aralık 2020 11:25 12:40 B Çeşitli kanser türlerinde lipid peroksidasyonu, antioksidan enzimler ve tümör belirteçleri arasındaki ilişkiler Ahmet Alpay Köylü
S-143 Sözlü Bildiri Oturumu 13 20 Aralık 2020 11:25 12:40 B Gestasyonel Diyabetes Mellitus Olan Gebelerde Oksidatif DNA Hasarının Demir Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi Merve Akış
S-144 Sözlü Bildiri Oturumu 13 20 Aralık 2020 11:25 12:40 B Diyabetik Nefropatili Hastalarda Serum Apelin Düzeyleri, Tiyol-Disülfid Dengesi ve Albuminüri Arasındaki İlişki Ümran Gezici Güneş
S-145 Sözlü Bildiri Oturumu 14 20 Aralık 2020 12:50 14:05 B Overeoktomi Uygulanan Ratların Kalp İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Kakule ve Brokoli’nin Koruyucu Etkisi Mehmet Özyurt
S-146 Sözlü Bildiri Oturumu 14 20 Aralık 2020 12:50 14:05 B Mesane iskemi reperfüzyon hasarıyla İndüklenen oksidatif hasarın uzak dokulardaki etkileri ve kakule extratının koruyucu rolü Müjde Akşi̇mşek
S-147 Sözlü Bildiri Oturumu 14 20 Aralık 2020 12:50 14:05 B S-adenozilmetyoninin yüksek yağ ve kolesterollü diyetle oluşturulan karaciğer lezyonları ve oksidatif stres üzerine etkisi İlknur Bi̇ngül
S-148 Sözlü Bildiri Oturumu 14 20 Aralık 2020 12:50 14:05 B Iyon Demetleri ile Radyasyon Tedavisinin Serbest Radikal Oluşumu ve Hasarlı DNA Ürünleri Üzerine Etkisi Melis Kant
S-149 Sözlü Bildiri Oturumu 14 20 Aralık 2020 12:50 14:05 B Sıçanlarda Bakır Oksit Nano partikülü ile İndüklenen Beyin İskemi Reperfüzyon Modelinde Apoptotik Hücre Hasarı Hadi Karimkhani
S-150 Sözlü Bildiri Oturumu 14 20 Aralık 2020 12:50 14:05 B Metotreksat Kaynaklı Kardiyak Oksidatif Hasarda Bromelainin Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkileri Kürşat Kaya
S-151 Sözlü Bildiri Oturumu 14 20 Aralık 2020 12:50 14:05 B Metabolik Sendromlu Hastalarda Postprandiyal Dönemde Tiyol Ve Disülfid Seviyeleri Serap Özer Yaman
S-152 Sözlü Bildiri Oturumu 14 20 Aralık 2020 12:50 14:05 B Çok Nadir Bir Kalıtsal Metabolik Hastalık: Kombine Malonik ve Metilmalonik Asidüri Şebnem Tekin Neijmann
S-153 Sözlü Bildiri Oturumu 14 20 Aralık 2020 12:50 14:05 B Alfa Globin Geninde Nadir Bir Varyant Özlem Özbaş Demirel
S-154 Sözlü Bildiri Oturumu 14 20 Aralık 2020 12:50 14:05 B Postmortem Konulan Teşhis, Alkaptonüri: Olgu Sunumu Toygün Anıl Özesen
S-156 Sözlü Bildiri Oturumu 15 20 Aralık 2020 14:15 15:30 B Deneysel olarak APAP ile İndüklenmiş karaciğer hasarında serum Apelin, Elebela, Endoglin ve METRNL düzeylerinin araştırılması Huseyin Fatih Gul
S-157 Sözlü Bildiri Oturumu 15 20 Aralık 2020 14:15 15:30 B Tandem MS ile Yenidoğan Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Cemile Topcu
S-158 Sözlü Bildiri Oturumu 15 20 Aralık 2020 14:15 15:30 B Karapınar Devlet Hastanesi’nde 0-1 Yaş Aralığındaki Çocukların Kreatinin Değerlerinin Referans Aralığının Belirlenmesi Saadet Kader
S-160 Sözlü Bildiri Oturumu 15 20 Aralık 2020 14:15 15:30 B Serum Atorvastatin ve Rosuvastatin düzeylerinin tandem kütle spektrometresi ile tayini Havva Yaglioglu
S-161 Sözlü Bildiri Oturumu 15 20 Aralık 2020 14:15 15:30 B Hidroksiklorokin düzeylerinin tayini için tandem kütle spektrometrik ölçüm yöntemi geliştirilmesi Duygu Eryavuz Onmaz
S-162 Sözlü Bildiri Oturumu 15 20 Aralık 2020 14:15 15:30 B Metotreksat Düzeylerinin Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometri Yöntemi ile Tayini Firdevs Sak
S-163 Sözlü Bildiri Oturumu 15 20 Aralık 2020 14:15 15:30 B Uşak ilindeki uyuşturucu kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesi Ali Volkan Özdemir
S-164 Sözlü Bildiri Oturumu 15 20 Aralık 2020 14:15 15:30 B Laboratuvar verilerine göre retrospektif olarak yasa dışı madde kullanım dağılımının belirlenmesi Cemal Polat
S-165 Sözlü Bildiri Oturumu 16 20 Aralık 2020 15:40 16:55 B Yüksek Doz Neonikotinamid Maruziyetinin Beyin Glimfatik Sistemi Üzerine Etkisinin Araştırılması Velid Unsal
S-166 Sözlü Bildiri Oturumu 16 20 Aralık 2020 15:40 16:55 B {Photobacterium kishinatii} Üzerinde Mn (II), Co (II) ve Zn (II) Ağır Metallerinin Etkileşimli Toksisite Değerlendirmesi Ayça Ata
S-167 Sözlü Bildiri Oturumu 16 20 Aralık 2020 15:40 16:55 B Fumonisin B1’in Epigenetik Modifikasyonlar Üzerine Etkileri Ecem Fatma Karaman
S-168 Sözlü Bildiri Oturumu 16 20 Aralık 2020 15:40 16:55 B İdrarda Uyuşturucu Madde Analizinde Ekstazi Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi Raziye Yıldız
S-169 Sözlü Bildiri Oturumu 16 20 Aralık 2020 15:40 16:55 B Bir BDNF Agonisti Olan 7,8-Dihidroksiflavon Yaşlı Farelerin Karaciğerindeki Oksidatif Stresi Azaltır Elif Şahin
S-170 Sözlü Bildiri Oturumu 16 20 Aralık 2020 15:40 16:55 B Yaşlı kronik kalp yetersizliği hastalarında serum albümin seviyesi ve mortalite Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
S-171 Sözlü Bildiri Oturumu 16 20 Aralık 2020 15:40 16:55 B Yaşlı akciğer fibroblast hücrelerinde mTOR inhibitörlerinin senoteröpatik etkilerinin belirlenmesi Perinur Bozaykut
S-172 Sözlü Bildiri Oturumu 16 20 Aralık 2020 15:40 16:55 B Yaşlı kişilerde serum LDL kolesterol gerçek boyutları Murat Cihan
S-173 Sözlü Bildiri Oturumu 16 20 Aralık 2020 15:40 16:55 B Diklofenak Toksisitesinde Böbrek Epitel Hücrelerinde Artan PUFA Düzeyleri Çağatay Yılmaz
S-174 Sözlü Bildiri Oturumu 16 20 Aralık 2020 15:40 16:55 B Retinal Pigment Epitelyal Hücrelerinde Endoplazmik Retikulum Stresinin Sfingolipit Seviyelerine ve Apoptotik Yolaklar Üzerine Etkisi Tuğçe Çeker
S-175 Sözlü Bildiri Oturumu 15 20 Aralık 2020 14:15 15:30 B Laboratuvar Suyu ve Su Saflaştırma Sistemlerinin Kurulumunda Dikkat Edilecek Özellikler Oğuzhan Zengi̇
S-176 Sözlü Bildiri Oturumu 15 20 Aralık 2020 14:15 15:30 B Klinik Laboratuvarlar İçin Saflaştırılmış Suyun Hazırlanması, Dağıtımı ve Test Edilmesi Kılavuzu'nun ulusal standart oluşturulması süreci Suat Hayri Küçük
S-177 Sözlü Bildiri Oturumu 12 20 Aralık 2020 10:00 11:15 B Determination of the target proteins in chemotherapy resistant breast cancer stem cell-like cells by protein array Meltem Demirel Kars