Hoş geldiniz Mektubu

 

 Değerli Meslektaşlarım,

 

Türk Biyokimya Derneği (TBD) adına hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 // 29. Ulusal Biyokimya Kongresi’ne hoşgeldiniz.  

Bu toplantıyı başlangıçta her yıl yaptığımız ulusal biyokimya kongresi olarak planladık. Ancak, tabanımızın beklentisi üzerine, yabancı meslektaşlarımızın ve uluslararası kuruluşların da desteğiyle ulusal kongremizi bir uluslararası kongreye dönüştürdük.

TBD evvelce uluslararası kuruluşlar ile işbirliği halinde pek çok uluslararası kongre düzenlemişti. Bu ise TBD’nin bağımsız olarak kendi özgücüyle düzenlediği ikinci uluslararası kongre niteliğinde. (Bu arada, Balkan Klinik Laboratuvar Federasyonu 2019 yılı Kongresinin derneğimiz tarafından, hemen hemen aynı tarihlerde, 27-30 Ekim 2019’da, Antalya’da yapılacağını da şimdiden belirteyim.)

Kongrenin bilimsel programı hayli güçlü. Edgard Delvin, Sten Westgard, Matthias Orth, Edward Randell, Andrey Abromov, Mehmet Kesimer, Hassan Bayat gibi dünyaca ünlü ana konuşmacılar var. Kuşkusuz, biyokimya ve klinik biyokimyanın ilginç ve güncel konuları üzerine konuşmalar yapacak pek çok Türk konuşmacımız da var. Çok talep olması nedeniyle bu yıl da bilimsel programda sözlü bildirilere geniş yer verebildik. Her zaman olduğu gibi çok sayıda poster bildirisi de var. Ayrıca diyagnostik firmaları uydu sempozyumları ile bilimsel programa zenginlik kazandırdılar. Her zaman olduğu gibi kongre öncesinde yapılan veya kongre süresince yapılacak olan kurslara da dikkatinizi çekmek isterim. 

Genç meslektaşlarımız, kongreye büyük ilgi gösterdiler. Kongreye aktif olarak, bir sunumla katılan çok sayıda genç meslektaşımız var. Her zamanki gibi, bu büyük ilgiye gençlerimize kayıt ve konaklama bursları sağlayarak karşılık vermeye çalıştık. Bunu yapabildiğimiz için gururluyuz. Umuyorum, kongreye aktif katılımları kişisel mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacaktır.

Bir kez daha kongrede sunulan bildirilerin özet olarak SCI-E’de indekslenen dergimiz Turkish Journal of Biochemistry’de yayımlanacağını vurgulamak isterim. Bu da özellikle genç meslektaşlarımız için çok değerli olsa gerek.

Tüm konuşmacılara, katılımcılara, sponsorlarımıza ve profesyonel kongre organizasyon kuruluşu Kenes’e teşekkür ederim.

Umuyorum tüm katılımcılar kongreyi beğeneceklerdir. Tüm katılımcılara yararlı ve verimli bir kongre diliyorum.

Saygılarımla.

 

 

doyucel imza

Dr. Doğan Yücel
TBD Başkanı
Yönetim Kurulu adına