29 Ekim 2018

08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Settar Kosova - Elmas Öğüş

08:00-08:10    
08:10-08:20   S-106  D vitamini ve b12 vitamin düzeyi ile diabetes mellitus ilişkisi: bir retrospektif analiz
İlhan Sabancılar
08:20-08:30   S-107 Multipl skleroz hastalarında kardiyak disotonominin ve d vitamini düzeyinin değerlendirilmesi
Müjgan Ercan Karadağ
08:30-08:40   S-108  Hemodiyaliz hastalarında ipth ölçümünde immünoassay yöntemlerin karşılaştırılması
Mine Büşra Pehlivan
08:40-08:50   S-109 Asemptomatik böbrek yetmezlikli hastalarda high sensitive troponin i, egfr hizindan etkilenir mi?
Zümrüt Mine Işık Sağlam
08:50-09:00   S-110 Çocukluk çağında vitamin d düzeyleri ve vitamin d takviyesi
Yasemin Ardıçoğlu Akışın
09:00-10:30 70 dk.

Klinik Laboratuvarda Bilgi Teknolojileri ve Veri Temelli Yaklaşım

Oturum Başkanları: Özlem Gülbahar - Cihan Coşkun

09:00-09:20 20 dk. Klinik laboratuvar yönetiminde veri üretimi ve kullanımı
Merve Sibel Güngören
09:20-09:40 20 dk. Laboratuvar pratiğinde onay destek sistemi uygulaması
Deniz İ. Topçu
09:40-10:00 20 dk. Klinik laboratuvar uzmanı gözüyle veri madenciliğine yaklaşım
Muhittin A. Serdar
10:00-10:10 10 dk. Tartışma
10:00-10:30 20 dk Sözlü Sunumlar
10:10-10:20   S-117 Balıkesir bölgesinin yasa dışı madde kullanım prevalansi; bir laboratuvar veri madenciği çalışması
Medine Bitigiç Alpdemir
10:20-10:30   S-118 25-oh vitamin d3 bagımlı intakt paratiroid hormon referans değer çalışması
Büşra Efem Toy
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-11:45 45 dk.

Oturum Başkanı: Ferhan Sağın

Mitochondrial ROS in cell signaling and in mechanism of neurodegeneration
Andrey Abramov

The FEBS National Lecturer

11:45-12:45 60 dk.

SIEMENS UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Oytun Portakal

Roadmap to a Digital Transformation for the Clinical Laboratory
Jessica Eddy, Siemens Healthineers, Digital Ecosystem Lead for Laboratory Diagnostics, Global Marketing Manager

12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00  

Bağırsak Biyokimyası-Mikrobiyota ve GAPS Diyeti

Oturum Başkanları: Zeynep Güngör - Hacı Ömer Ateş

13:30-13:50 20 dk. Bağırsak yapı ve biyokimyası
Yasemin Akçay
13:50-14:10 20 dk.

Mikrobiyota ile İlişkili Hastalıklar ve Laboratuvar Testleri
Aslıhan Avcı

14:10-14:30 20 dk.

Bağırsakların tedavisi; diyet ve destekler
Asuman Kaplan Algın

14:30-14:45 15 dk. Bağırsak mikrobiyatası ve safra asitleri
Hüseyin Kayadibi
14:45-15:00 15 dk. Tartışma
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-16:15 45 dk.

Oturum Başkanı: Ali Ünlü

Musculoskeletal and metabolic statuses of childhood acute lymphoblastic leukaemia survivors: The role of vitamin D
Edgard Delvin

16:15-18:00  

Merkezi Laboratuvar Yapılanması

Oturum Başkanları: Münire Hacıbekiroğlu - Melek Demir

16:15-16:35 20 dk. Maliyet etkin yaklaşım
Hale Aral
16:35-16:55 20 dk. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (2002) geçmiş deneyimi
Münire Hacıbekiroğlu
16:55-17:15 20 dk. Yalın laboratuvar uygulamaları
Neval Aksoy
17:15-17:30 15 dk. Tartışma
17:30-18:00 30 dk. Sözlü Sunumlar
17:30-17:40   S-134 Biyokimya laboratuvarında analitik performansın ölçüm belirsizliği ile değerlendirilmesi
Ömer Kaya
17:40-17:50    
17:50-18:00   S-136  Internette ikili test ile ilgili sunulan bilgilendirme metinlerinin okunabilirliklerinin incelenmesi
Çiğdem Damla Deniz
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Yasin Bayır - Halide Edip Temel

08:00-08:10  

S-111  Nigella sativa’nin ratlarda deneysel karbontetraklorür hepatotoksisitesinde koruyucu etkileri
Nurcan Evliyaoğlu

08:10-08:20   S-112 Lityum karbonatın in vitro ortamda insan lenfositleri üzerine etkilerinin araştırılması
Bülent Adar
08:20-08:30   S-114 Akut distal kolitli ratlarda; medikal ozon tedavisinin iyileştirici etkisi 
Feyza Yağmur Tekeli
08:30-08:40   S-115  Timokinonun hepg2 hücrelerindeki antiproliferatif etkisi seramid ve kaspaz 3 ile ilişkilidir 
Ebru Afşar
08:40-08:50   S-116 Timokinon mcf7 hücrelerinde nötral sfingomyelinaz aktivitesini ve seramid düzeylerini arttırıyor 
Sabriye Kaya
08:50-09:00  

S-141 Ataksi telanjiektazisi olan hastalarda afp değerlerinin saptanması
Oytun Portakal

09:00-10:30 90 dk.

Kişiselleştirilmiş Tıp

Otırum Başkanları: Levent Kayrın - Özlem Dalmızrak  

09:00-09:20 20 dk.  
09:20-09:40 20 dk. Kanserde ilaç direncinin üstesinden gelmenin yolları:glutatyon s-transferaz ve yeni molekül tasarımı 
Yasemin Aksoy
09:40-10:00 20 dk. Glial tümörlü olgularda IDH mutasyonunun serbest DNA ve onkometabolit biyobelirteçler ile değerlendirilmesi
Hüray İşlekel
10:00-10:10 15 dk. Angiogeneze etkisi olan mültifonksiyonel proteinler
Funda Kosova
10:15-10:30 15 dk. CRISPR/cas9 ile Genom Edisyonu ve Kişiselleştirilmiş Tıptaki Potansiyel Rolü
Gulnihal Kulaksız Erkmen
10:30-11:00 Kahve Molası
11:45-12:45 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Pınar Alkım Ulutaş - Ayşegül Çört

11:45-11:55   S-119 Özgün bir anti-kanser ilaç adayının biyokimyasal etkilerinin değerlendirilmesi
Selvi Durmuş Erim
11:55-12:05   S-120 Silisyum (iv) ftalosiyanin ve naftalosiyanin bileşiklerinin antikanser potansiyelinin incelenmesi
Burak Barut
12:05-12:15   S-121 Hedeflendirilmiş kanser tedavisine yeni bakış: nanopartikül sentezlenmesi ve karakterizasyonu
Ümmühan Fulden Bozkaya
12:15-12:25   S-122 Metastatik prostat kanserinde bireyselleştirlmiş radyoligand tedaviye biyokimyasal ve moleküleryanit
Emine Acar
12:25-12:35  

S-123 G6pd aktivitesi referans değerleri altinda olan bireylerde gen ekspresyonlarının karşılaştırılması
Başak Günaştı

12:35-12:45   S-124  Bilgisayar tabanlı yazılım araçları ile aph1b genindeki fonksiyonel snp'lerin tahmin edilmesi
Tuğba Kaman
12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 90 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Meltem Demir - Abdullah Sivrikaya

13:30-13:40   S-125 Migren hastalarında serum vaspin, visfatin, chemerin ve il-18 düzeylerinin değerlendirilmesi
Ahmet Dönder
13:40-13:50   S-126 Solunum yolu hastalıklarına sahip bireylerde copeptin/ghrelin seviyelerinin araştırılması
Gamze Çağatay
13:50-14:00   S-127 Obez bireylerde diyet ve egzersiz tedavisinin irisin, adiponektin, interlökin-6 düzeylerine etkisi
Gülay Sezgin
14:00-14:10  

S-128 Diyabetik nefropatili hastalarda albüminüri düzeyleri ve paf-ah arasındaki ilişki
Özlem Özge Sezgin

14:10-14:20   S-129 Egzersizle beyaz yağ dokusundan kahverengi yağ dokusuna dönüşüm: irisin ve metabolik etkileri
Zerrin Kutlu
14:20-14:30  

S-130 Mesane kanserli hastalarda serum hyalüronidaz aktivitesi
Tuba Özgün

14:30-14:40   S-131 204. Uyku apnesi olan hastalarda inflamatuvar yanıtın değerlendirilmesi
Ercan Saruhan
14:40-14:50   S-132 Multipl skleroz (ms) hastalarında çinko analizi: konya örneği
Mustafa Fatih Hayırlıoğlu
14:50-15:00  

S-133 Prostat kanserinde radyoterapi sonrası oksidan / antioksidan, dolaşımdaki mi- r521 düzeyleri
Alev Kural

15:00-15:30 Kahve Molası
     
16:15-18:00  

Biyoteknolojide Rekombinant Protein Üretimi Paneli

Oturum Başkanları: Işıl Kurnaz - Cemile Topçu

16:15-16:35 20 dk. Memeli hücrelerinde rekombinant protein klonlaması ve geliştirilmesi
Işıl Kurnaz
16:35-16:55 20 dk. Rekombinant proteinin yüksek ölçek üretimi ve saflaştrılması
Berna Sarıyar Akbulut
16:55-17:15 20 dk. Türkiye'de hücreden ürüne geliştirilen ilk biyobenzer ilaç: Filgrastim
Turgay Kaçar
17:15-17:30 15 dk. Panel Tartışma
17:30-18:00 30 dk. Sözlü Sunumlar
17:30-17:40   S-137  Kombinasyonel antibiyotiklerin antagonistik ve sinerjistik etkileşimler açısından değerlendirilmesi
Kaan Yılancıoğlu
17:40-17:50   S-138  Hidroponik çalişmalar ile farkli ekinlerde ağır metallerin fizyolojik etkilerinin belirlenmesi
Elif Öztetik
17:50-18:00   S-139 Manyetik gözenekli silika mikrokürelerin peroksidaz aktivitesi ve dna ile etkileşimi
Sevim Eda Öğüt