28 Ekim 2018

08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Oğuzhan Özcan - Arzu Özel

08:00-08:10   S-067 Eritrosit dağılım genişliği (rdw) ve inflamatuar belirteçler arası ilişki
Arzu Kösem
08:10-08:20   S-068 Preanalitik hataların farklı otoanalizör ve numune tiplerine göre analizi
Cuma Mertoğlu
08:20-08:30   S-069 Son üç yılda iyot düzeylerinin değerlendirilmesi; retrospektif çalışma
Hümeyra Acıkan
08:30-08:40   S-070 Açlık ve tokluk lipoproteinleri aynı değildir
Betül Özbek İpteç
08:40-08:50   S-071 Türkiyedeki sağlıklı populasyonda farklı ldl-c hesaplama formüllerinin performansı
Mehmet Fatih Alpdemir
08:50-09:00   S-072 Acil biyokimya testlerinin li-heparinli (barricor™) ve jelli serum tüpleri ile karşılaştırılması
Bilal İlanbey
09:00-10:30  

Hematoloji ve İmmünoloji

Ebubekir Bakan - Ebru Sezer

09:00-09:20 20 dk. Hemostaz testlerine güncel bakış
Adnan Haşimi
09:20-09:40 20 dk. K vitamininin pıhtılaşma sisteminin ötesindeki yeni keşfedilmiş etkileri: Yaşlanmayla ilişkisi
Fikriye Uras
09:40-10:00 20 dk. İmmün yaşlanma önlenebilir mi?
İshak Özel Tekin
10:00-10:15 15 dk. HbH hastalığının genetik heterojenitesi ve moleküler tanısı
Mehmet Akif Çürük
10:15-10:25 10 dk.

S-140 Akım sitometrede şüpheli pozitif hla b27 sonuçlarının değerlendirilmesi
Bağnu Orhan

10:25-10:30 5 dk

Tartışma

10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-11:45 45 dk

Oturum Başkanı: Zeliha Günnur Dikmen

Airway Mucins as Prognostic/Diagnostic Marker and Therapeutic Target
Mehmet Kesimer

11:45-12:45 60 dk

BECKMAN COULTER UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Berrin Berçik İnal

Yeni Beckman Coulter Yüksek Hassasiyetli Troponin I Testi

12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00  

Temel ve Klinik Proteomik Araştırmalar

Oturum Başkanları: Çetin Kocaefe - İlhan Yaylım

 

13:30-13:50 20 dk. Genom düzenleme teknolojilerinin işlevsel protein analizlerinde kullanımı
Çetin Kocaefe
13:50-14:10 20 dk. Temel araştırmalarda tanımlayıcı proteomik uygulamaları teknolojileri
Nurhan Özlü
14:10-14:30 20 dk. Klinik araştırmalarda proteomik uygulamaları ve karşılaşılan zorluklar
Aysel Özpınar
14:30-14:50 20 dk. Proteom uygulamalarında veri entegrasyonu ve ağ modelleme teknikleri
Nurcan Tunçbağ
14:50-15:00 10 dk. Tartışma
15:00-15:30 30 dk Sözlü Sunumlar
15:00-15:10   S-102 Alzheimer hastalığında rolü olan beta sekretaz geninin (bace1) in silico analizi
Ömer Faruk Karasakal
15:10-15:20   S-103 Meme kanseri hücrelerini saptayan işlevselleştirilmiş qcm temelli biyosensörlerin geliştirilmesi
Merve Yılmaz
15:20-15:30   S-104 Protein mühendisliği ile nad+ bağımlı format dehidrogenaz üretimi ve aktivitesinin arttırılması
Huri Bulut
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-18:00 120 dk. Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi
Oturum Başkanı: Ferzane Mercan
16:00-16:15 15 dk. Pediatride Akılcı laboratuvar uygulamaları
Rukiye Eker
16:15-16:30 15 dk. Akılcı test istemi prosedürü
Suat Hayri Küçük
16:30-16:45 15 dk. Refleks test ve reflektif test uygulamaları, rapor formatı ve yorum
Muhittin A. Serdar
16:45-17:00 15 dk. Tıbbi laboratuvarlar onay destek sistemleri
Abdurrahman Coşkun
17:00-17:15 15 dk. Konsültasyon işlemi prosedürü
Mehmet Şeneş
17:15-17:30 15 dk. Karar sınırı, kritik değer ve ölçüm birimlerinin harmonizasyonu
Doğan Yücel
17:30-17:45 15 dk. Akılcı laboratuvar kullanımı ile ilgili HBYS/LBYS uygulamaları
Ali Özen Akyürek
17:45-18:00 15 dk. Akılcı laboratuvar kullanımı ile ilgili HBYS/LBYS uygulamaları
Ziya Bolgönül
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Fatma Demet Arslan - Muammer Yücel

08:00-08:10   S-073 Mikroalgal lipidlerin oksidatif strese bağlı peroksit ve serbest yağ asitlerinin analizi
Nurcan Vardar Yel
08:10-08:20   S-074 Sıçanlarda akrilamit uygulamasının kalın bağırsak ve mesane fonksiyonlarına etkisi
Rıdvan Bağcı
08:20-08:30   S-075 Formaldehitle fikse edilerek parafine gömülen sıçan karaciğer dokusunda belirgin otoflorasan görüldü
Rıfat Ertekin
08:30-08:40   S-076 Akrilamite maruz kalan hepatositlerde glut 2 protein değişimi: bir immünositokimyasal inceleme
Sedat Kaçar
08:40-08:50   S-078 Hipertiroidizm ratların beyin ve beyincik dokularında trpv1 aktivitesini arttırmaktadır
Ezgi Bektur
08:50-09:00   Toksikoloji
09:00-10:30  

Toksikoloji

Oturum Başkanları: Sabahattin Muhtaroğlu - Alev Kural

09:00-09:20 20 dk. Türkiye'deki kadınların ve yeni doğanın Nis inhibitörlerine maruziyeti ve tiroit sağlığı
Aysel Özpınar
09:20-09:40 20 dk. Ağır metaller ve çevresel kimyasalların endokrin fonksiyona (sağlığa) etkisi
Fehime Benli Aksungar
09:40-10:00 20 dk. Kimyasal silahların saptanmasında laboratuvar ve kalite kontrol çalışmaları
Levent Kenar
10:00-10:15 15 dk. Endokrin bozucular- Çalışmalardan derlemeler
Aylin Sepici Dinçel
10:15-10:30 15 dk. Endokrin bozuculara biyokimyasal yaklaşım
Nuray Ulusu
10:30-11:00 Kahve Molası
11:45-12:55 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Hüsamettin Vatansev - Nilgün Tekkeşin

11:45-11:55   S-088 Sıvı kromatografi-kütle spektrometresi ile üriner podosin ve podokaliksin düzeylerinin belirlenmesi
Bilge Karatoy Erdem
11:55-12:05   S-089  Diyabet tanısında metilglioksal düzeylerinin rolü
Duygu Eryavuz
12:05-12:15   S-090 Sleeve gastrektominin erken döneminde serum seramid ve sfingomiyelin düzeylerinin değişimi
Mutay Aslan
12:15-12:25   S-091 Tandem ms ile yenidoğan tarama açilkarnitin-aminoasit cutoff belirlenmesinde laboratuvar deneyimimiz
Özlem Demirelce
12:25-12:35   S-092 Akciğer kanserli hastalarda enos gen polimorfizmi ve plazma adma konsantrasyonunun belirlenmesi,  
Zafer Bayraktutan
12:35-12:45   S-093 Koah’in akut alevlenmesi ile serum no ve adma düzeyleri arasindaki ilişki, 
Pelin Uysal
12:45-12:55   S-094 Kurşun maruziyeti olan işçilerde artmış serum asimetrik dimetilarginin düzeyleri
Saadet Çelik
12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-18:00   TBD Akademi Çalıştayı / Klinik Laboratuvarlarda Kütle Spektrometre Uygulamaları
Ali Ünlü, Fehime Aksungur, Hüseyin Kayadibi, Sedat Abuşoğlu
Kontenjan sınırlıdır
15:30-16:00 Kahve Molası
     
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları : Sedat Abuşoğlu - Pınar Eker

08:00-08:10   S-079 Diyabetik nefropatide prostoglandin e2'nin rolü
Emre Avcı
08:10-08:20   S-080 Streptozotosin diyabeti oluşturulan ratlarda protein oksidasyonunun değerlendirilmesi
Meltem Demir
08:20-08:30   S-081 Renal iskemi/reperfüzyonun sebep olduğu kalp doku hasarına borik asitin etkisi
Yakup Kara
08:30-08:40   S-082 Böbrek iskemisi/reperfüzyon hasarına karşı borik asidin beyin üzerindeki nöroprotektif etkileri
Ceyhan Hacıoğlu
08:40-08:50   S-083 Renal iskemisi/reperfüzyonun uzak doku hasarı olarak dalak üzerine etkisi ve borik asidin rolü
Fatih Kar
08:50-09:00  

S-084 Orta Doğu Ülkelerinden Gelen Öğrencilerin Sağlık Bilimleri Eğitimi Kapsamında Biyokimya Dersine Bakışı
Rabia Şemsi

09:00-10:30 60 dk.

HbA1c Standardizasyonu ve Dış Kalite Değerlendirme

Oturum Başkanları: İsmail Temel - Mutay Aslan

09:00-09:20 20 dk. Dış kalite değerlendirme program sonuçlarının ülke boyutunda sağladığı yararlar
Semra Boğa
09:20-09:40 20 dk. EurA1c 2016 ve 2017 çalışmasının Türkiye'de uygulanmasının değerlendirilmesi
Fatma Akçadağ
09:40-10:00 20 dk. EurA1c 2016 ve 2017 çalışması sonuçlarının değerlendirilmesi ve diğer ülkeler arasında Türkiye sonuçları
Diler Aslan
10:00-10:30 30 dk. Sözlü Sunumlar
10:00-10:10   S-085 Laboratuvar bilgi yönetim sistemi bağlantılı glukometreye geçiş: bir anket çalışması
Levent Deniz
10:10-10:20   S-059 Elektroforezde hbs ve hbd varyantlarını tanımlamak için pratik bir yaklaşım: çözünürlük testi
Cihan Coşkun
10:20-10:30   S-087 123. Diyabette anjiotensin(1-7) tedavisinin oksidatif stres parametreleri, ima ve mpo düzeylerine etkisi
Nazlı Otuzaltı
10:30-11:00 Kahve Molası
11:45-12:55 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanı: Levent Kayrın

11:45-11:55   S-095 Piezoelektrik tabanlı genosensör ile β-talasemi cd 44 mutasyonunun non-invaziv cell-free tayini
Umut Kökbaş
11:55-12:05   S-096 Konjenital hiperplazinin hızlı yenidoğan taraması için yeni bir enzim biyosensörü tasarımı
Ebru Dündar Yenilmez
12:05-12:15   S-097 Prednisolon tayinine yönelik moleküler damgalanmış polimer esasaı biyosensör sistemi geliştirilmesi
Erhan Canbay
12:15-12:25   S-098 Üreaz immobilizasyonu için p(hema-maga)-cts nanopolimerinin sentezi ve uygulaması
Hilmiye Deniz Ertuğrul Uygun
12:25-12:35   S-099 Polianilin temelli üre biyosensörü tasarımı
Kezban Kartlaşmış
12:35-12:45   S-100 Tükürükte kortizol tayini için yeniden kullanılabilir moleküler baskılanmış sensör geliştirilmesi
Zihni Onur Uygun
12:45-12:55   S-101 Kanda ferröz demir tayinine yönelik yeni bir biyosensör tasarımı
Ahmet İlhan
12:55-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:30 120 dk. TBD Akademi Çalıştayı / Uygulamalı Validasyon-Verifikasyon Kursu
Muhittin A. Serdar, Murat Cihan
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-18:00 120 dk. TBD Akademi Çalıştayı / Bilimsel Kariyerde İletişim, Networking ve Sosyal Medya Kullanımı
Ferhan Sağın, Ali Burak Özkaya