27 Ekim 2018

08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Saliha Aksun - Bağnu Orhan

08:00-08:10   S-001 Biyokimya analizörünün analitik performansının değerlendirilmesi
Fevziye Burcu Şirin
08:10-08:20   S-002  Kompanse jaffe yönteminin gün içindeki kararlılığının değerlendirilmesi
Ayla Yıldız
08:20-08:30   S-003 Sysmex UF-5000 otomatik idrar sediment analizörünün performansının değerlendirilmesi
Zeynep Arıkan
08:30-08:40   S-004 Lityum heparinli jelli plazma tüpü ile jelli serum tüpü test sonuçlarının karşılaştırılması
Şerif Ercan
08:40-08:50   S-005 Hemogram ünitesinde cihaz sonuç ekranından laboratuvar sonuç formu arasında ver kaybı
Özgür Aydın
08:50-09:00   S-006  İç kalite kontrol sonuçlarının ve üstel ağırlıklı hareketli ortalamanın hasta sonuçlarıyla ilişkisi
Hikmet Can Çubukçu
09:00-11:00  

Laboratuvar Yönetimi  (IFCC C-CLM)

Oturum Başkanları : Sedef Yenice - Süleyman Demir

    Verification of laboratory test results in the core Lab: Exploring effectiveness from the ground up
09:00-09:20 20 dk. Reducing laboratory error through review of patient results: An overview
Edward Randell
09:20-09:40 20 dk. HIL and other consistency checks
Matthias Orth
09:40-10:00 20 dk. Delta checks and the unusual and abnormal
Sedef Yenice
10:00-10:20 20 dk. Autoverification: A balancing act?
Edward Randell 
10:20-10:30 10 dk. Panel Tartışma
10:30-11:00 30 dk. Sözlü Sunumlar
10:30-10:40   S-019 Direkt bilirubin testi aşırı kullanımı; akılcı laboratuvar kullanım yaklaşımı 
Muammer Yücel
10:40-10:50   S-020 Altı sigmanın farkllı kalite hedefleriyle değerlendirilmesi; harmonizasyon ihtiyaci ve diğer sorunlar
Murat Keleş
10:50-11:00   S-021 Akılıcı laboratuvar kullanımııtest prosedürü: 25-hidroksi vitamin d
Habib Özdemir
11:00-11:30 Kahve Molası
11:30-12:15 45 dk.

Oturum Başkanı: Tomris Özben

Patient based risk assesment and QC frequency: A new data-driven way to schedule your controls
Sten Westgard 

12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30  

ROCHE UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Mehmet Şeneş


Bağımsız (Offline) Preanalitik cihazlar ve gerçek kullanım şekli
Centro Laboratuvarları
Ebru Güner
Roche Diagnostics Turkey, Ürün Yöneticisi İş Akışı, Yazılım & Danışmanlık Çözümleri
Cem Öcal

14:30-16:00  

Mutasyonlar, Kanser, miRNA ve Gelecek

Oturum Başkanları: Abdullah Tuli - Hilal Koçdor

 

14:30-14:50

20 dk.

Mutasyonlar rastgele midir?
Abdullah Tuli
14:50-15:10 20 dk. Kanserler ve miRNA
Pınar Uysal Onganer
15:10-15:30 20 dk. Kansersiz yaşam: Ütopya mı, realite mi? 
Engin Ulukaya
15:30-15:50 20 dk. Kanserin kişiselleştirilmiş teşhis ve tedavisinde en başarılı transkriptomik analizlere örnekler
Ali Osmay Güre 
15:50-16:00 10 dk. Tartışma
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30-17:30 60 dk.

ARCHEM UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Güzin Aykal

Analitik performansı dünya standardında bir biyomarker nasıl üretilir?
Salih Uca

17:30-18:00 30 dk.

Oturum Başkanı: Aylin Sepici Dinçel

Dijital PCR ve uygulamaları
Müslüm Akgöz

18:00-18:30 30 dk. Liderlik yönetimi
Sedef Yenice
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Aylin Haklıgör - Oğuzhan Zengi

08:00-08:10   S-007 Meme tümörlerinde nektin2 ve nektin4 adezyon moleküllerinin önemi
Murat Serilmez
08:10-08:20   S-008 Memantin'in 4T1 fare meme kanseri tümör modelinde anti-tümorojenik potansiyelinin değerlendirilmesi
Elif Burcu Bali
08:20-08:30   S-009 WWOX Knockout hücreler kromozomal değişiklikler ve kopya sayısı varyasyonları gösterirler
Bahadır Batar
08:30-08:40   S-010 Esculetin INS-1 hücrelerinde kaspaz-bağımlı apoptotik hücre ölümünü ve insülin sekresyonunu artırır
Ayşe Karatuğ Kaçar
08:40-08:50   S-011 Multiple myeloma hücre hatlarında bortezomib dirençliliğinin apoptozia ile ilişkisi
Emine Öksüzoğlu
08:50-09:00   S-012 Multiple myelom hücrelerinden bortezomibin zamana bağlı olarak atılmasından sorumlu MDR taşıyıcıları
Gül Kozalak
09:00-11:00 120 dk. TBD Akademi Çalıştayı / Daha etkin sözlü sunumlar için bir yol haritası
Ferhan Sağın, Merve Evren
11:00-11:30 Kahve Molası
     
12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Güliz Armağan - Murat Cihan

13:30-13:40   S-022 Hipertrofik skarda mir-29b-2 lizil oksidaz benzeri protein 2 ve isi şok proteini 47'yi düzenler
Duygu Harmancı
13:40-13:50   S-023 Şizofreni modellemesinde l-glutamat dozlarinin mglu2 mglu3 reseptör ekspresyonlari üzerine etkisi
Duygu Vardağlı
13:50-14:00   S-024 Morbid obez bireylerin mide dokularında nis gen ekspresyon düzeyinin incelenmesi
Deniz Mıhçıoğlu
14:00-14:10   S-025 Prematür ovaryen yetmezlikli bir olguda yeni nobox gen c. 1841c>t varyanti
Hande Küçük Kurtulgan
14:10-14:20   S-026 Hırıltı fenotipi ile ilişkili genetik özelliklerin tek-varyant analizi ve poligenik risk skoru
Nazente Atçeken
14:20-14:30   S-027 Mody hastalarinda hnf1a rs1169289 & rs55834942 mutasyonlarının biyokimyasal parametrelere etkisi
Deniz Kanca Demirci
     
14:30-16:00  

Klinik Biyokimyada Özel Konular

Oturum Başkanları: İsmail Çetin Öztürk - Ümmühani Özel Türkçü

14:30-14:50 20 dk. Yeni nesil iskeminin modifiye ettiği albumin testi
Özcan Erel
14:50-15:10 20 dk. Doğal-doğal olmayan şekerlerin farklı metabolik ekileri
Hakan Boyunağa
15:10-15:30 20 dk. Prenatal tarama testlerinde güncel yaklaşımlar
Ercan Saruhan
15:30-15:40 10 dk.

S-135 Teknisyenlerimizin laboratuvar süreçleri eğitimi talep ve ihtiyaçlari için bir farkındalık çalışması

Saliha Aksun

15:40-16:00 20 dk. Tartışma
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30 -18:30 120 dk.

Sözlü Sunumlar

Funda Güçel - Koza Murat

16:30-16:40   S-043 Sağlıklı yaşlanmada diyet fitokimyasallarının hormetik stres yanıtı
Ceren Gezer
16:40-16:50   S-044 Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda tau protein ve 8-iso-prostaglandin
Filiz Atalay Çubuk
16:50-17:00   S-045 Tıbbi laboratuvarlarda analiz sonrası evrenin değerlendirilmesi 
Zeliha Günnur Dikmen
17:00-17:10   S-046 Hacettepe Üniversitesi hastaneleri’nde kritik değer incelenmesi 
Emine Nilay Bakır
17:10-17:20   S-047 Yüksek fruktozlu diyetin endoplazmik retikulum stresi, hücre ölümü ve oksidatif hasar üzerine etkileri
Zeynep Mine Coşkun
17:20-17:30   S-048 Demir yükü hastalıkları için yeni bir demir şelatlama ligandı
Gülüzar Özbolat
17:30-17:40   S-049 Kanser tanısı almış ve almamış tiroid nodüllerindeki platelet sayısı ve nötrofil/lenfosit oranı
Soycan Mızrak
17:40-17:50   S-050 Hiperparatiroidizmde cerrahi gerektiren dokunun lokalizasyonu: olgu sunumu
Elif Değirmen İsen
17:50-18:00   S-051 L- ve d- penisilamin'in anti-alzheimer aktivitelerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Hasan Türkez
18:00-18:10   S-052 Sıçan meme kanserinde nutrasötiklerin oksidan-antioksidan düzeyleri üzerine koruyucu etkisi
Hüseyin Fatih Gül
18:10-18:20   S-053 Koroner plak yapısının fosfolipaz a2 ve matriks metalloproteinaz-9 ile ilişkisinin incelenmesi
Neslihan Sungur
18:20-18:30    
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Filiz Bakar Ateş - Yeşim Güvenç Demirağcı

08:00-08:10   S-013 Sıçanlarda TCDD kaynaklı oksidatif böbrek hasarına karşı β-glukanın iyileştirici etkileri
Kürşat Kaya
08:10-08:20   S-014 Gastrit ve mide kanseri hastalarinda kan gsh ve mda düzeyleri
Aysel Güven
08:20-08:30   S-015 Diyabetik nefropatililerde eNOS uncoupling düzenlenmesinde koagülasyon proteazların rolü
İbrahim Söğüt
08:30-08:40   S-016 Sıçanlarda sisplatin kaynaklı toksisiteye karşı astaksantinin koruyucu ve antioksidan etkileri
Saniye Ada
08:40-08:50   S-017 Drosophila melanogaster'lerde cinsiyet ve glukoz ile beslenmenin redoks dengesine etkisi
Karolin Yanar
08:50-09:00   S-018 Avanafil ve zaprinast, overektomili siçanlarda bazi karaciğer stokin düzeylerini değiştirebilir mi?
Zübeyir Huyut
09:00-11:00 120 dk. TBD Akademi Çalıştayı / Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı : 1. Mendeley
Muhittin A. Serdar, Murat Cihan
11:00-11:30 Kahve Molası
     
12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-16:00 150 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Gülberk Uçar - Canan Yılmaz

13:30-13:40   S-028 Meme kanserinde peg-tio2-ptx nanotaşiyici tabanli ilacin etkisinin in vitro incelenmesi
Ayça Taş
13:40-13:50    
13:50-14:00   S-030 Deneysel akciğer kanseri modelinde deguelin& docetaxel'in organotoksik etkilerinin karşılaştırılması
Hakan Cengiz
14:00-14:10   S-031 Fk506 ve akt inhibitörünün pdgf ile indüklenmiş pc3 hücrelerinin invazyonu üzerindeki etkisi
Harun Ün
14:10-14:20   S-032 Hs766t hücrelerinde fenotiyazin boyaların gag-modifiye aplp2 ve β-sekretaz 1 üzerindeki etkileri
Kevser Biberoğlu
14:20-14:30   S-033 Rho kinaz inhibitörü as 1892802 ve paklitaksel'in meme kanserindeki sinerjik etkisinin araştırılması
Mustafa Ergül
14:30-14:40   S-034 Çeşitli kanser türlerinde kanda dolaşan tümör hücrelerinin (ctc'ler) tespiti
Emine Terzi
14:40-14:50   S-035 Mesane kanserli hastalarda kanda dolaşan tümör hücrelerinin akan hücre ölçer cihazi ile tespiti
Elif Ercan
14:50-15:00   S-036 Protoporfirin ix'un sentezinin indüklenmesinin iki ve üç boyutlu hücre kültüründe karşılaştırılması
S. Sibel Erdem
15:00-15:10   S-037 Hedefli kanser tedavisine yönelik yeşil sentez metoduyla hazırlanan ilaç taşıyıcı nanopartiküller
Güliz Ak
15:10-15:20   S-038 İnsan meme kanseri hücreleri üzerine kukurbitasin b yüklü hibrit nanotaşıyıcıların antikanser etkisi
Filiz Bakar Ateş
15:20-15:30   S-039 Kapsaisinin mide kanseri üzerindeki sitotoksik, genotoksik & apoptotik etkilerinin araştırılması
Eray Metin Güler
15:30-15:40   S-040 Ht25 ve hct 116 kolon kanseri hücre hatlarında mt-nd5 ve mt-cyb mutasyonlarının belirlenmesi
Gamze Turna
15:40-15:50   S-041 Endotelin-1'in hct116 hücrelerinin proliferasyonu ve invazyonu üzerine etkileri
Rüstem Anıl Uğan
15:50-16:00   S-042 Ratlarda CCL4 hepatotoksisitesine bağlı oksidatif stres üzerine N-asetilsistein'in etkisi
Elif Azize Özşahin Delibaş
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30 -18:30 120 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Elif Öztetik - Neslihan Gürbüz

16:30-16:40   S-055 Parkinson hastalığı hücre deney modellerinde apoptotik yanıtın karşılaştırılması 
Gizem Kaftan
16:40-16:50   S-056 Nadir bir hemoglobin varyantı: hemoglobin moabit
Hülya Ünal
16:50-17:00   S-057 Parkinson hastalığında nrf2 geni susturulması sonrası hücresel yanıtlardaki değişim
Elvin Sevgili Girişen
17:00-17:10   S-058 Yeni mutasyonlu bir floating-harbor sendromu olgusu
Malik Ejder Yıldırım
17:10-17:20    
17:20-17:30   S-060 366. Ariliden indanon türevlerinin asetilkolinesteraz enzim aktivitesi üzerindeki inhibisyon etkisi
Halide Edip Temel
17:30-17:40    
17:40-17:50   S-062 İnsan hepatik stellat hücre hattında suberoylanilid hidroksamik asit'in fibroziz belirteçleri üzerine etkisi
Merve Özel
17:50-18:00   S-063 Faj gösterim tekniği antikorlarin antijen bağlama bölgelerini alifatik rezidüler ile zenginleştirir
Murat Karadağ
18:00-18:10   S-064 Kekeme çocuk hastalarda 8-izo prostaglandin konsantrasyonlarının değerlendirilmesi
Seher Kara Öngel
18:10-18:20   S-065 Vitamin d düzeyleri ile solunum ve besin allerjisi arasındaki ilişki
Sibel Kulaksızoğlu
18:20-18:30   S-066 Ngo nanotaşıyıcı sistemlere yüklenmiş paklitakselin mda-mb-231 hücrelerindeki antikanser aktivitesi
Neşe Keklikçioğlu Çakmak