Bilimsel Program

  
25 Ekim 2018 - Perşembe

Saat PHASELIS 3
09:00-17:00 Westgard Rules "QC and Six Sigma
Sten Westgard, Sedef Yenice

  
26 Ekim 2018 - Cuma

Salon Saat Kurs
Phaselis 3 09:00-16:30 Westgard Rules "QC and Six Sigma
Sten Westgard, Sedef Yenice
Salon 1 13:00-16:00 Hücre Ölümü Sitotoksisite Kursu
Engin Ulukaya, Nazlıhan Aztopal
Salon 2 08:30-16:00

Teoriden Pratiğe miRNA Kursu

Abdullah Tuli, Oytun Portakal, Aylin Sepici Dinçel

Ebru Dündar Yenilmez, Pınar uysal Onganer, Mustafa M. Alpaslan

Salon 3 09:00-16:30 Biyosensör Kursu
Levent Kayrın, Umut Kökbaş, Kezban Kartlaşmış, Başak Günaştı
Phaselis 1-2 17:00-17:30 Açılış
Phaselis 1-2 17:30-18:15 Açılış Dersi
The metabolic syndrome and polymorphic genes
Edgard Delvin
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Saliha Aksun - Bağnu Orhan

08:00-08:10   S-001 Biyokimya analizörünün analitik performansının değerlendirilmesi
Fevziye Burcu Şirin
08:10-08:20   S-002  Kompanse jaffe yönteminin gün içindeki kararlılığının değerlendirilmesi
Ayla Yıldız
08:20-08:30   S-003 Sysmex UF-5000 otomatik idrar sediment analizörünün performansının değerlendirilmesi
Zeynep Arıkan
08:30-08:40   S-004 Lityum heparinli jelli plazma tüpü ile jelli serum tüpü test sonuçlarının karşılaştırılması
Şerif Ercan
08:40-08:50   S-005 Hemogram ünitesinde cihaz sonuç ekranından laboratuvar sonuç formu arasında ver kaybı
Özgür Aydın
08:50-09:00   S-006  İç kalite kontrol sonuçlarının ve üstel ağırlıklı hareketli ortalamanın hasta sonuçlarıyla ilişkisi
Hikmet Can Çubukçu
09:00-11:00  

Laboratuvar Yönetimi  (IFCC C-CLM)

Oturum Başkanları : Sedef Yenice - Süleyman Demir

    Verification of laboratory test results in the core Lab: Exploring effectiveness from the ground up
09:00-09:20 20 dk. Reducing laboratory error through review of patient results: An overview
Edward Randell
09:20-09:40 20 dk. HIL and other consistency checks
Matthias Orth
09:40-10:00 20 dk. Delta checks and the unusual and abnormal
Sedef Yenice
10:00-10:20 20 dk. Autoverification: A balancing act?
Edward Randell 
10:20-10:30 10 dk. Panel Tartışma
10:30-11:00 30 dk. Sözlü Sunumlar
10:30-10:40   S-019 Direkt bilirubin testi aşırı kullanımı; akılcı laboratuvar kullanım yaklaşımı 
Muammer Yücel
10:40-10:50   S-020 Altı sigmanın farkllı kalite hedefleriyle değerlendirilmesi; harmonizasyon ihtiyaci ve diğer sorunlar
Murat Keleş
10:50-11:00   S-021 Akılıcı laboratuvar kullanımııtest prosedürü: 25-hidroksi vitamin d
Habib Özdemir
11:00-11:30 Kahve Molası
11:30-12:15 45 dk.

Oturum Başkanı: Tomris Özben

Patient based risk assesment and QC frequency: A new data-driven way to schedule your controls
Sten Westgard 

12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30  

ROCHE UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Mehmet Şeneş


Bağımsız (Offline) Preanalitik cihazlar ve gerçek kullanım şekli
Centro Laboratuvarları
Ebru Güner
Roche Diagnostics Turkey, Ürün Yöneticisi İş Akışı, Yazılım & Danışmanlık Çözümleri
Cem Öcal

14:30-16:00  

Mutasyonlar, Kanser, miRNA ve Gelecek

Oturum Başkanları: Abdullah Tuli - Hilal Koçdor

 

14:30-14:50

20 dk.

Mutasyonlar rastgele midir?
Abdullah Tuli
14:50-15:10 20 dk. Kanserler ve miRNA
Pınar Uysal Onganer
15:10-15:30 20 dk. Kansersiz yaşam: Ütopya mı, realite mi? 
Engin Ulukaya
15:30-15:50 20 dk. Kanserin kişiselleştirilmiş teşhis ve tedavisinde en başarılı transkriptomik analizlere örnekler
Ali Osmay Güre 
15:50-16:00 10 dk. Tartışma
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30-17:30 60 dk.

ARCHEM UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Güzin Aykal

Analitik performansı dünya standardında bir biyomarker nasıl üretilir?
Salih Uca

17:30-18:00 30 dk.

Oturum Başkanı: Aylin Sepici Dinçel

Dijital PCR ve uygulamaları
Müslüm Akgöz

18:00-18:30 30 dk. Liderlik yönetimi
Sedef Yenice
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Aylin Haklıgör - Oğuzhan Zengi

08:00-08:10   S-007 Meme tümörlerinde nektin2 ve nektin4 adezyon moleküllerinin önemi
Murat Serilmez
08:10-08:20   S-008 Memantin'in 4T1 fare meme kanseri tümör modelinde anti-tümorojenik potansiyelinin değerlendirilmesi
Elif Burcu Bali
08:20-08:30   S-009 WWOX Knockout hücreler kromozomal değişiklikler ve kopya sayısı varyasyonları gösterirler
Bahadır Batar
08:30-08:40   S-010 Esculetin INS-1 hücrelerinde kaspaz-bağımlı apoptotik hücre ölümünü ve insülin sekresyonunu artırır
Ayşe Karatuğ Kaçar
08:40-08:50   S-011 Multiple myeloma hücre hatlarında bortezomib dirençliliğinin apoptozia ile ilişkisi
Emine Öksüzoğlu
08:50-09:00   S-012 Multiple myelom hücrelerinden bortezomibin zamana bağlı olarak atılmasından sorumlu MDR taşıyıcıları
Gül Kozalak
09:00-11:00 120 dk. TBD Akademi Çalıştayı / Daha etkin sözlü sunumlar için bir yol haritası
Ferhan Sağın, Merve Evren
11:00-11:30 Kahve Molası
     
12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Güliz Armağan - Murat Cihan

13:30-13:40   S-022 Hipertrofik skarda mir-29b-2 lizil oksidaz benzeri protein 2 ve isi şok proteini 47'yi düzenler
Duygu Harmancı
13:40-13:50   S-023 Şizofreni modellemesinde l-glutamat dozlarinin mglu2 mglu3 reseptör ekspresyonlari üzerine etkisi
Duygu Vardağlı
13:50-14:00   S-024 Morbid obez bireylerin mide dokularında nis gen ekspresyon düzeyinin incelenmesi
Deniz Mıhçıoğlu
14:00-14:10   S-025 Prematür ovaryen yetmezlikli bir olguda yeni nobox gen c. 1841c>t varyanti
Hande Küçük Kurtulgan
14:10-14:20   S-026 Hırıltı fenotipi ile ilişkili genetik özelliklerin tek-varyant analizi ve poligenik risk skoru
Nazente Atçeken
14:20-14:30   S-027 Mody hastalarinda hnf1a rs1169289 & rs55834942 mutasyonlarının biyokimyasal parametrelere etkisi
Deniz Kanca Demirci
     
14:30-16:00  

Klinik Biyokimyada Özel Konular

Oturum Başkanları: İsmail Çetin Öztürk - Ümmühani Özel Türkçü

14:30-14:50 20 dk. Yeni nesil iskeminin modifiye ettiği albumin testi
Özcan Erel
14:50-15:10 20 dk. Doğal-doğal olmayan şekerlerin farklı metabolik ekileri
Hakan Boyunağa
15:10-15:30 20 dk. Prenatal tarama testlerinde güncel yaklaşımlar
Ercan Saruhan
15:30-15:40 10 dk.

S-135 Teknisyenlerimizin laboratuvar süreçleri eğitimi talep ve ihtiyaçlari için bir farkındalık çalışması

Saliha Aksun

15:40-16:00 20 dk. Tartışma
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30 -18:30 120 dk.

Sözlü Sunumlar

Funda Güçel - Koza Murat

16:30-16:40   S-043 Sağlıklı yaşlanmada diyet fitokimyasallarının hormetik stres yanıtı
Ceren Gezer
16:40-16:50   S-044 Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda tau protein ve 8-iso-prostaglandin
Filiz Atalay Çubuk
16:50-17:00   S-045 Tıbbi laboratuvarlarda analiz sonrası evrenin değerlendirilmesi 
Zeliha Günnur Dikmen
17:00-17:10   S-046 Hacettepe Üniversitesi hastaneleri’nde kritik değer incelenmesi 
Emine Nilay Bakır
17:10-17:20   S-047 Yüksek fruktozlu diyetin endoplazmik retikulum stresi, hücre ölümü ve oksidatif hasar üzerine etkileri
Zeynep Mine Coşkun
17:20-17:30   S-048 Demir yükü hastalıkları için yeni bir demir şelatlama ligandı
Gülüzar Özbolat
17:30-17:40   S-049 Kanser tanısı almış ve almamış tiroid nodüllerindeki platelet sayısı ve nötrofil/lenfosit oranı
Soycan Mızrak
17:40-17:50   S-050 Hiperparatiroidizmde cerrahi gerektiren dokunun lokalizasyonu: olgu sunumu
Elif Değirmen İsen
17:50-18:00   S-051 L- ve d- penisilamin'in anti-alzheimer aktivitelerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Hasan Türkez
18:00-18:10   S-052 Sıçan meme kanserinde nutrasötiklerin oksidan-antioksidan düzeyleri üzerine koruyucu etkisi
Hüseyin Fatih Gül
18:10-18:20   S-053 Koroner plak yapısının fosfolipaz a2 ve matriks metalloproteinaz-9 ile ilişkisinin incelenmesi
Neslihan Sungur
18:20-18:30    
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Filiz Bakar Ateş - Yeşim Güvenç Demirağcı

08:00-08:10   S-013 Sıçanlarda TCDD kaynaklı oksidatif böbrek hasarına karşı β-glukanın iyileştirici etkileri
Kürşat Kaya
08:10-08:20   S-014 Gastrit ve mide kanseri hastalarinda kan gsh ve mda düzeyleri
Aysel Güven
08:20-08:30   S-015 Diyabetik nefropatililerde eNOS uncoupling düzenlenmesinde koagülasyon proteazların rolü
İbrahim Söğüt
08:30-08:40   S-016 Sıçanlarda sisplatin kaynaklı toksisiteye karşı astaksantinin koruyucu ve antioksidan etkileri
Saniye Ada
08:40-08:50   S-017 Drosophila melanogaster'lerde cinsiyet ve glukoz ile beslenmenin redoks dengesine etkisi
Karolin Yanar
08:50-09:00   S-018 Avanafil ve zaprinast, overektomili siçanlarda bazi karaciğer stokin düzeylerini değiştirebilir mi?
Zübeyir Huyut
09:00-11:00 120 dk. TBD Akademi Çalıştayı / Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı : 1. Mendeley
Muhittin A. Serdar, Murat Cihan
11:00-11:30 Kahve Molası
     
12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-16:00 150 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Gülberk Uçar - Canan Yılmaz

13:30-13:40   S-028 Meme kanserinde peg-tio2-ptx nanotaşiyici tabanli ilacin etkisinin in vitro incelenmesi
Ayça Taş
13:40-13:50    
13:50-14:00   S-030 Deneysel akciğer kanseri modelinde deguelin& docetaxel'in organotoksik etkilerinin karşılaştırılması
Hakan Cengiz
14:00-14:10   S-031 Fk506 ve akt inhibitörünün pdgf ile indüklenmiş pc3 hücrelerinin invazyonu üzerindeki etkisi
Harun Ün
14:10-14:20   S-032 Hs766t hücrelerinde fenotiyazin boyaların gag-modifiye aplp2 ve β-sekretaz 1 üzerindeki etkileri
Kevser Biberoğlu
14:20-14:30   S-033 Rho kinaz inhibitörü as 1892802 ve paklitaksel'in meme kanserindeki sinerjik etkisinin araştırılması
Mustafa Ergül
14:30-14:40   S-034 Çeşitli kanser türlerinde kanda dolaşan tümör hücrelerinin (ctc'ler) tespiti
Emine Terzi
14:40-14:50   S-035 Mesane kanserli hastalarda kanda dolaşan tümör hücrelerinin akan hücre ölçer cihazi ile tespiti
Elif Ercan
14:50-15:00   S-036 Protoporfirin ix'un sentezinin indüklenmesinin iki ve üç boyutlu hücre kültüründe karşılaştırılması
S. Sibel Erdem
15:00-15:10   S-037 Hedefli kanser tedavisine yönelik yeşil sentez metoduyla hazırlanan ilaç taşıyıcı nanopartiküller
Güliz Ak
15:10-15:20   S-038 İnsan meme kanseri hücreleri üzerine kukurbitasin b yüklü hibrit nanotaşıyıcıların antikanser etkisi
Filiz Bakar Ateş
15:20-15:30   S-039 Kapsaisinin mide kanseri üzerindeki sitotoksik, genotoksik & apoptotik etkilerinin araştırılması
Eray Metin Güler
15:30-15:40   S-040 Ht25 ve hct 116 kolon kanseri hücre hatlarında mt-nd5 ve mt-cyb mutasyonlarının belirlenmesi
Gamze Turna
15:40-15:50   S-041 Endotelin-1'in hct116 hücrelerinin proliferasyonu ve invazyonu üzerine etkileri
Rüstem Anıl Uğan
15:50-16:00   S-042 Ratlarda CCL4 hepatotoksisitesine bağlı oksidatif stres üzerine N-asetilsistein'in etkisi
Elif Azize Özşahin Delibaş
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30 -18:30 120 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Elif Öztetik - Neslihan Gürbüz

16:30-16:40   S-055 Parkinson hastalığı hücre deney modellerinde apoptotik yanıtın karşılaştırılması 
Gizem Kaftan
16:40-16:50   S-056 Nadir bir hemoglobin varyantı: hemoglobin moabit
Hülya Ünal
16:50-17:00   S-057 Parkinson hastalığında nrf2 geni susturulması sonrası hücresel yanıtlardaki değişim
Elvin Sevgili Girişen
17:00-17:10   S-058 Yeni mutasyonlu bir floating-harbor sendromu olgusu
Malik Ejder Yıldırım
17:10-17:20    
17:20-17:30   S-060 366. Ariliden indanon türevlerinin asetilkolinesteraz enzim aktivitesi üzerindeki inhibisyon etkisi
Halide Edip Temel
17:30-17:40    
17:40-17:50   S-062 İnsan hepatik stellat hücre hattında suberoylanilid hidroksamik asit'in fibroziz belirteçleri üzerine etkisi
Merve Özel
17:50-18:00   S-063 Faj gösterim tekniği antikorlarin antijen bağlama bölgelerini alifatik rezidüler ile zenginleştirir
Murat Karadağ
18:00-18:10   S-064 Kekeme çocuk hastalarda 8-izo prostaglandin konsantrasyonlarının değerlendirilmesi
Seher Kara Öngel
18:10-18:20   S-065 Vitamin d düzeyleri ile solunum ve besin allerjisi arasındaki ilişki
Sibel Kulaksızoğlu
18:20-18:30   S-066 Ngo nanotaşıyıcı sistemlere yüklenmiş paklitakselin mda-mb-231 hücrelerindeki antikanser aktivitesi
Neşe Keklikçioğlu Çakmak
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Oğuzhan Özcan - Arzu Özel

08:00-08:10   S-067 Eritrosit dağılım genişliği (rdw) ve inflamatuar belirteçler arası ilişki
Arzu Kösem
08:10-08:20   S-068 Preanalitik hataların farklı otoanalizör ve numune tiplerine göre analizi
Cuma Mertoğlu
08:20-08:30   S-069 Son üç yılda iyot düzeylerinin değerlendirilmesi; retrospektif çalışma
Hümeyra Acıkan
08:30-08:40   S-070 Açlık ve tokluk lipoproteinleri aynı değildir
Betül Özbek İpteç
08:40-08:50   S-071 Türkiyedeki sağlıklı populasyonda farklı ldl-c hesaplama formüllerinin performansı
Mehmet Fatih Alpdemir
08:50-09:00   S-072 Acil biyokimya testlerinin li-heparinli (barricor™) ve jelli serum tüpleri ile karşılaştırılması
Bilal İlanbey
09:00-10:30  

Hematoloji ve İmmünoloji

Ebubekir Bakan - Ebru Sezer

09:00-09:20 20 dk. Hemostaz testlerine güncel bakış
Adnan Haşimi
09:20-09:40 20 dk. K vitamininin pıhtılaşma sisteminin ötesindeki yeni keşfedilmiş etkileri: Yaşlanmayla ilişkisi
Fikriye Uras
09:40-10:00 20 dk. İmmün yaşlanma önlenebilir mi?
İshak Özel Tekin
10:00-10:15 15 dk. HbH hastalığının genetik heterojenitesi ve moleküler tanısı
Mehmet Akif Çürük
10:15-10:25 10 dk.

S-140 Akım sitometrede şüpheli pozitif hla b27 sonuçlarının değerlendirilmesi
Bağnu Orhan

10:25-10:30 5 dk

Tartışma

10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-11:45 45 dk

Oturum Başkanı: Zeliha Günnur Dikmen

Airway Mucins as Prognostic/Diagnostic Marker and Therapeutic Target
Mehmet Kesimer

11:45-12:45 60 dk

BECKMAN COULTER UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Berrin Berçik İnal

Yeni Beckman Coulter Yüksek Hassasiyetli Troponin I Testi

12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00  

Temel ve Klinik Proteomik Araştırmalar

Oturum Başkanları: Çetin Kocaefe - İlhan Yaylım

 

13:30-13:50 20 dk. Genom düzenleme teknolojilerinin işlevsel protein analizlerinde kullanımı
Çetin Kocaefe
13:50-14:10 20 dk. Temel araştırmalarda tanımlayıcı proteomik uygulamaları teknolojileri
Nurhan Özlü
14:10-14:30 20 dk. Klinik araştırmalarda proteomik uygulamaları ve karşılaşılan zorluklar
Aysel Özpınar
14:30-14:50 20 dk. Proteom uygulamalarında veri entegrasyonu ve ağ modelleme teknikleri
Nurcan Tunçbağ
14:50-15:00 10 dk. Tartışma
15:00-15:30 30 dk Sözlü Sunumlar
15:00-15:10   S-102 Alzheimer hastalığında rolü olan beta sekretaz geninin (bace1) in silico analizi
Ömer Faruk Karasakal
15:10-15:20   S-103 Meme kanseri hücrelerini saptayan işlevselleştirilmiş qcm temelli biyosensörlerin geliştirilmesi
Merve Yılmaz
15:20-15:30   S-104 Protein mühendisliği ile nad+ bağımlı format dehidrogenaz üretimi ve aktivitesinin arttırılması
Huri Bulut
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-18:00 120 dk. Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi
Oturum Başkanı: Ferzane Mercan
16:00-16:15 15 dk. Pediatride Akılcı laboratuvar uygulamaları
Rukiye Eker
16:15-16:30 15 dk. Akılcı test istemi prosedürü
Suat Hayri Küçük
16:30-16:45 15 dk. Refleks test ve reflektif test uygulamaları, rapor formatı ve yorum
Muhittin A. Serdar
16:45-17:00 15 dk. Tıbbi laboratuvarlar onay destek sistemleri
Abdurrahman Coşkun
17:00-17:15 15 dk. Konsültasyon işlemi prosedürü
Mehmet Şeneş
17:15-17:30 15 dk. Karar sınırı, kritik değer ve ölçüm birimlerinin harmonizasyonu
Doğan Yücel
17:30-17:45 15 dk. Akılcı laboratuvar kullanımı ile ilgili HBYS/LBYS uygulamaları
Ali Özen Akyürek
17:45-18:00 15 dk. Akılcı laboratuvar kullanımı ile ilgili HBYS/LBYS uygulamaları
Ziya Bolgönül
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Fatma Demet Arslan - Muammer Yücel

08:00-08:10   S-073 Mikroalgal lipidlerin oksidatif strese bağlı peroksit ve serbest yağ asitlerinin analizi
Nurcan Vardar Yel
08:10-08:20   S-074 Sıçanlarda akrilamit uygulamasının kalın bağırsak ve mesane fonksiyonlarına etkisi
Rıdvan Bağcı
08:20-08:30   S-075 Formaldehitle fikse edilerek parafine gömülen sıçan karaciğer dokusunda belirgin otoflorasan görüldü
Rıfat Ertekin
08:30-08:40   S-076 Akrilamite maruz kalan hepatositlerde glut 2 protein değişimi: bir immünositokimyasal inceleme
Sedat Kaçar
08:40-08:50   S-078 Hipertiroidizm ratların beyin ve beyincik dokularında trpv1 aktivitesini arttırmaktadır
Ezgi Bektur
08:50-09:00   Toksikoloji
09:00-10:30  

Toksikoloji

Oturum Başkanları: Sabahattin Muhtaroğlu - Alev Kural

09:00-09:20 20 dk. Türkiye'deki kadınların ve yeni doğanın Nis inhibitörlerine maruziyeti ve tiroit sağlığı
Aysel Özpınar
09:20-09:40 20 dk. Ağır metaller ve çevresel kimyasalların endokrin fonksiyona (sağlığa) etkisi
Fehime Benli Aksungar
09:40-10:00 20 dk. Kimyasal silahların saptanmasında laboratuvar ve kalite kontrol çalışmaları
Levent Kenar
10:00-10:15 15 dk. Endokrin bozucular- Çalışmalardan derlemeler
Aylin Sepici Dinçel
10:15-10:30 15 dk. Endokrin bozuculara biyokimyasal yaklaşım
Nuray Ulusu
10:30-11:00 Kahve Molası
11:45-12:55 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Hüsamettin Vatansev - Nilgün Tekkeşin

11:45-11:55   S-088 Sıvı kromatografi-kütle spektrometresi ile üriner podosin ve podokaliksin düzeylerinin belirlenmesi
Bilge Karatoy Erdem
11:55-12:05   S-089  Diyabet tanısında metilglioksal düzeylerinin rolü
Duygu Eryavuz
12:05-12:15   S-090 Sleeve gastrektominin erken döneminde serum seramid ve sfingomiyelin düzeylerinin değişimi
Mutay Aslan
12:15-12:25   S-091 Tandem ms ile yenidoğan tarama açilkarnitin-aminoasit cutoff belirlenmesinde laboratuvar deneyimimiz
Özlem Demirelce
12:25-12:35   S-092 Akciğer kanserli hastalarda enos gen polimorfizmi ve plazma adma konsantrasyonunun belirlenmesi,  
Zafer Bayraktutan
12:35-12:45   S-093 Koah’in akut alevlenmesi ile serum no ve adma düzeyleri arasindaki ilişki, 
Pelin Uysal
12:45-12:55   S-094 Kurşun maruziyeti olan işçilerde artmış serum asimetrik dimetilarginin düzeyleri
Saadet Çelik
12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-18:00   TBD Akademi Çalıştayı / Klinik Laboratuvarlarda Kütle Spektrometre Uygulamaları
Ali Ünlü, Fehime Aksungur, Hüseyin Kayadibi, Sedat Abuşoğlu
Kontenjan sınırlıdır
15:30-16:00 Kahve Molası
     
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları : Sedat Abuşoğlu - Pınar Eker

08:00-08:10   S-079 Diyabetik nefropatide prostoglandin e2'nin rolü
Emre Avcı
08:10-08:20   S-080 Streptozotosin diyabeti oluşturulan ratlarda protein oksidasyonunun değerlendirilmesi
Meltem Demir
08:20-08:30   S-081 Renal iskemi/reperfüzyonun sebep olduğu kalp doku hasarına borik asitin etkisi
Yakup Kara
08:30-08:40   S-082 Böbrek iskemisi/reperfüzyon hasarına karşı borik asidin beyin üzerindeki nöroprotektif etkileri
Ceyhan Hacıoğlu
08:40-08:50   S-083 Renal iskemisi/reperfüzyonun uzak doku hasarı olarak dalak üzerine etkisi ve borik asidin rolü
Fatih Kar
08:50-09:00  

S-084 Orta Doğu Ülkelerinden Gelen Öğrencilerin Sağlık Bilimleri Eğitimi Kapsamında Biyokimya Dersine Bakışı
Rabia Şemsi

09:00-10:30 60 dk.

HbA1c Standardizasyonu ve Dış Kalite Değerlendirme

Oturum Başkanları: İsmail Temel - Mutay Aslan

09:00-09:20 20 dk. Dış kalite değerlendirme program sonuçlarının ülke boyutunda sağladığı yararlar
Semra Boğa
09:20-09:40 20 dk. EurA1c 2016 ve 2017 çalışmasının Türkiye'de uygulanmasının değerlendirilmesi
Fatma Akçadağ
09:40-10:00 20 dk. EurA1c 2016 ve 2017 çalışması sonuçlarının değerlendirilmesi ve diğer ülkeler arasında Türkiye sonuçları
Diler Aslan
10:00-10:30 30 dk. Sözlü Sunumlar
10:00-10:10   S-085 Laboratuvar bilgi yönetim sistemi bağlantılı glukometreye geçiş: bir anket çalışması
Levent Deniz
10:10-10:20   S-059 Elektroforezde hbs ve hbd varyantlarını tanımlamak için pratik bir yaklaşım: çözünürlük testi
Cihan Coşkun
10:20-10:30   S-087 123. Diyabette anjiotensin(1-7) tedavisinin oksidatif stres parametreleri, ima ve mpo düzeylerine etkisi
Nazlı Otuzaltı
10:30-11:00 Kahve Molası
11:45-12:55 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanı: Levent Kayrın

11:45-11:55   S-095 Piezoelektrik tabanlı genosensör ile β-talasemi cd 44 mutasyonunun non-invaziv cell-free tayini
Umut Kökbaş
11:55-12:05   S-096 Konjenital hiperplazinin hızlı yenidoğan taraması için yeni bir enzim biyosensörü tasarımı
Ebru Dündar Yenilmez
12:05-12:15   S-097 Prednisolon tayinine yönelik moleküler damgalanmış polimer esasaı biyosensör sistemi geliştirilmesi
Erhan Canbay
12:15-12:25   S-098 Üreaz immobilizasyonu için p(hema-maga)-cts nanopolimerinin sentezi ve uygulaması
Hilmiye Deniz Ertuğrul Uygun
12:25-12:35   S-099 Polianilin temelli üre biyosensörü tasarımı
Kezban Kartlaşmış
12:35-12:45   S-100 Tükürükte kortizol tayini için yeniden kullanılabilir moleküler baskılanmış sensör geliştirilmesi
Zihni Onur Uygun
12:45-12:55   S-101 Kanda ferröz demir tayinine yönelik yeni bir biyosensör tasarımı
Ahmet İlhan
12:55-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:30 120 dk. TBD Akademi Çalıştayı / Uygulamalı Validasyon-Verifikasyon Kursu
Muhittin A. Serdar, Murat Cihan
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-18:00 120 dk. TBD Akademi Çalıştayı / Bilimsel Kariyerde İletişim, Networking ve Sosyal Medya Kullanımı
Ferhan Sağın, Ali Burak Özkaya
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Settar Kosova - Elmas Öğüş

08:00-08:10    
08:10-08:20   S-106  D vitamini ve b12 vitamin düzeyi ile diabetes mellitus ilişkisi: bir retrospektif analiz
İlhan Sabancılar
08:20-08:30   S-107 Multipl skleroz hastalarında kardiyak disotonominin ve d vitamini düzeyinin değerlendirilmesi
Müjgan Ercan Karadağ
08:30-08:40   S-108  Hemodiyaliz hastalarında ipth ölçümünde immünoassay yöntemlerin karşılaştırılması
Mine Büşra Pehlivan
08:40-08:50   S-109 Asemptomatik böbrek yetmezlikli hastalarda high sensitive troponin i, egfr hizindan etkilenir mi?
Zümrüt Mine Işık Sağlam
08:50-09:00   S-110 Çocukluk çağında vitamin d düzeyleri ve vitamin d takviyesi
Yasemin Ardıçoğlu Akışın
09:00-10:30 70 dk.

Klinik Laboratuvarda Bilgi Teknolojileri ve Veri Temelli Yaklaşım

Oturum Başkanları: Özlem Gülbahar - Cihan Coşkun

09:00-09:20 20 dk. Klinik laboratuvar yönetiminde veri üretimi ve kullanımı
Merve Sibel Güngören
09:20-09:40 20 dk. Laboratuvar pratiğinde onay destek sistemi uygulaması
Deniz İ. Topçu
09:40-10:00 20 dk. Klinik laboratuvar uzmanı gözüyle veri madenciliğine yaklaşım
Muhittin A. Serdar
10:00-10:10 10 dk. Tartışma
10:00-10:30 20 dk Sözlü Sunumlar
10:10-10:20   S-117 Balıkesir bölgesinin yasa dışı madde kullanım prevalansi; bir laboratuvar veri madenciği çalışması
Medine Bitigiç Alpdemir
10:20-10:30   S-118 25-oh vitamin d3 bagımlı intakt paratiroid hormon referans değer çalışması
Büşra Efem Toy
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-11:45 45 dk.

Oturum Başkanı: Ferhan Sağın

Mitochondrial ROS in cell signaling and in mechanism of neurodegeneration
Andrey Abramov

The FEBS National Lecturer

11:45-12:45 60 dk.

SIEMENS UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Oytun Portakal

Roadmap to a Digital Transformation for the Clinical Laboratory
Jessica Eddy, Siemens Healthineers, Digital Ecosystem Lead for Laboratory Diagnostics, Global Marketing Manager

12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00  

Bağırsak Biyokimyası-Mikrobiyota ve GAPS Diyeti

Oturum Başkanları: Zeynep Güngör - Hacı Ömer Ateş

13:30-13:50 20 dk. Bağırsak yapı ve biyokimyası
Yasemin Akçay
13:50-14:10 20 dk.

Mikrobiyota ile İlişkili Hastalıklar ve Laboratuvar Testleri
Aslıhan Avcı

14:10-14:30 20 dk.

Bağırsakların tedavisi; diyet ve destekler
Asuman Kaplan Algın

14:30-14:45 15 dk. Bağırsak mikrobiyatası ve safra asitleri
Hüseyin Kayadibi
14:45-15:00 15 dk. Tartışma
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-16:15 45 dk.

Oturum Başkanı: Ali Ünlü

Musculoskeletal and metabolic statuses of childhood acute lymphoblastic leukaemia survivors: The role of vitamin D
Edgard Delvin

16:15-18:00  

Merkezi Laboratuvar Yapılanması

Oturum Başkanları: Münire Hacıbekiroğlu - Melek Demir

16:15-16:35 20 dk. Maliyet etkin yaklaşım
Hale Aral
16:35-16:55 20 dk. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (2002) geçmiş deneyimi
Münire Hacıbekiroğlu
16:55-17:15 20 dk. Yalın laboratuvar uygulamaları
Neval Aksoy
17:15-17:30 15 dk. Tartışma
17:30-18:00 30 dk. Sözlü Sunumlar
17:30-17:40   S-134 Biyokimya laboratuvarında analitik performansın ölçüm belirsizliği ile değerlendirilmesi
Ömer Kaya
17:40-17:50    
17:50-18:00   S-136  Internette ikili test ile ilgili sunulan bilgilendirme metinlerinin okunabilirliklerinin incelenmesi
Çiğdem Damla Deniz
08:00-09:00 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Yasin Bayır - Halide Edip Temel

08:00-08:10  

S-111  Nigella sativa’nin ratlarda deneysel karbontetraklorür hepatotoksisitesinde koruyucu etkileri
Nurcan Evliyaoğlu

08:10-08:20   S-112 Lityum karbonatın in vitro ortamda insan lenfositleri üzerine etkilerinin araştırılması
Bülent Adar
08:20-08:30   S-114 Akut distal kolitli ratlarda; medikal ozon tedavisinin iyileştirici etkisi 
Feyza Yağmur Tekeli
08:30-08:40   S-115  Timokinonun hepg2 hücrelerindeki antiproliferatif etkisi seramid ve kaspaz 3 ile ilişkilidir 
Ebru Afşar
08:40-08:50   S-116 Timokinon mcf7 hücrelerinde nötral sfingomyelinaz aktivitesini ve seramid düzeylerini arttırıyor 
Sabriye Kaya
08:50-09:00  

S-141 Ataksi telanjiektazisi olan hastalarda afp değerlerinin saptanması
Oytun Portakal

09:00-10:30 90 dk.

Kişiselleştirilmiş Tıp

Otırum Başkanları: Levent Kayrın - Özlem Dalmızrak  

09:00-09:20 20 dk.  
09:20-09:40 20 dk. Kanserde ilaç direncinin üstesinden gelmenin yolları:glutatyon s-transferaz ve yeni molekül tasarımı 
Yasemin Aksoy
09:40-10:00 20 dk. Glial tümörlü olgularda IDH mutasyonunun serbest DNA ve onkometabolit biyobelirteçler ile değerlendirilmesi
Hüray İşlekel
10:00-10:10 15 dk. Angiogeneze etkisi olan mültifonksiyonel proteinler
Funda Kosova
10:15-10:30 15 dk. CRISPR/cas9 ile Genom Edisyonu ve Kişiselleştirilmiş Tıptaki Potansiyel Rolü
Gulnihal Kulaksız Erkmen
10:30-11:00 Kahve Molası
11:45-12:45 60 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Pınar Alkım Ulutaş - Ayşegül Çört

11:45-11:55   S-119 Özgün bir anti-kanser ilaç adayının biyokimyasal etkilerinin değerlendirilmesi
Selvi Durmuş Erim
11:55-12:05   S-120 Silisyum (iv) ftalosiyanin ve naftalosiyanin bileşiklerinin antikanser potansiyelinin incelenmesi
Burak Barut
12:05-12:15   S-121 Hedeflendirilmiş kanser tedavisine yeni bakış: nanopartikül sentezlenmesi ve karakterizasyonu
Ümmühan Fulden Bozkaya
12:15-12:25   S-122 Metastatik prostat kanserinde bireyselleştirlmiş radyoligand tedaviye biyokimyasal ve moleküleryanit
Emine Acar
12:25-12:35  

S-123 G6pd aktivitesi referans değerleri altinda olan bireylerde gen ekspresyonlarının karşılaştırılması
Başak Günaştı

12:35-12:45   S-124  Bilgisayar tabanlı yazılım araçları ile aph1b genindeki fonksiyonel snp'lerin tahmin edilmesi
Tuğba Kaman
12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 90 dk.

Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Meltem Demir - Abdullah Sivrikaya

13:30-13:40   S-125 Migren hastalarında serum vaspin, visfatin, chemerin ve il-18 düzeylerinin değerlendirilmesi
Ahmet Dönder
13:40-13:50   S-126 Solunum yolu hastalıklarına sahip bireylerde copeptin/ghrelin seviyelerinin araştırılması
Gamze Çağatay
13:50-14:00   S-127 Obez bireylerde diyet ve egzersiz tedavisinin irisin, adiponektin, interlökin-6 düzeylerine etkisi
Gülay Sezgin
14:00-14:10  

S-128 Diyabetik nefropatili hastalarda albüminüri düzeyleri ve paf-ah arasındaki ilişki
Özlem Özge Sezgin

14:10-14:20   S-129 Egzersizle beyaz yağ dokusundan kahverengi yağ dokusuna dönüşüm: irisin ve metabolik etkileri
Zerrin Kutlu
14:20-14:30  

S-130 Mesane kanserli hastalarda serum hyalüronidaz aktivitesi
Tuba Özgün

14:30-14:40   S-131 204. Uyku apnesi olan hastalarda inflamatuvar yanıtın değerlendirilmesi
Ercan Saruhan
14:40-14:50   S-132 Multipl skleroz (ms) hastalarında çinko analizi: konya örneği
Mustafa Fatih Hayırlıoğlu
14:50-15:00  

S-133 Prostat kanserinde radyoterapi sonrası oksidan / antioksidan, dolaşımdaki mi- r521 düzeyleri
Alev Kural

15:00-15:30 Kahve Molası
     
16:15-18:00  

Biyoteknolojide Rekombinant Protein Üretimi Paneli

Oturum Başkanları: Işıl Kurnaz - Cemile Topçu

16:15-16:35 20 dk. Memeli hücrelerinde rekombinant protein klonlaması ve geliştirilmesi
Işıl Kurnaz
16:35-16:55 20 dk. Rekombinant proteinin yüksek ölçek üretimi ve saflaştrılması
Berna Sarıyar Akbulut
16:55-17:15 20 dk. Türkiye'de hücreden ürüne geliştirilen ilk biyobenzer ilaç: Filgrastim
Turgay Kaçar
17:15-17:30 15 dk. Panel Tartışma
17:30-18:00 30 dk. Sözlü Sunumlar
17:30-17:40   S-137  Kombinasyonel antibiyotiklerin antagonistik ve sinerjistik etkileşimler açısından değerlendirilmesi
Kaan Yılancıoğlu
17:40-17:50   S-138  Hidroponik çalişmalar ile farkli ekinlerde ağır metallerin fizyolojik etkilerinin belirlenmesi
Elif Öztetik
17:50-18:00   S-139 Manyetik gözenekli silika mikrokürelerin peroksidaz aktivitesi ve dna ile etkileşimi
Sevim Eda Öğüt

30 Ekim 2018 - Salı

Saat PHASELIS 1-2
09:00-10:30

Klinik Laboratuvarda Su Kalitesi ve Sıvı Atık Sorunu

Oturum Başkanları: Suat Hayri Küçük - Ayşegül Çört

09:00-09:20 Klinik laboratuvarlarda saflaştırılmış suyun önemi ve saflaştırılmış su çeşitleri
Oytun Portakal
09:20-09:40 Laboratuvar reaktif suyunun hazırlanması ve tasarım hususları
Suat Hayri Küçük
09:40-10:00 Saflaştırılmış suyun doğrulanması ve izlemi
Enver Sarıgül
10:00:10:20 Sıvı atık/atık su bertarafı 
Selda Murat Hocaoğlu
10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:15

Oturum Başkanı: Abdurrahman Coşkun

Maximum Expected Number of Unreliable Final Patient Results
Hassan Bayat

11:15-11:45 KAPANIŞ