Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

                                                                                                  Bildiri Özeti Gönderimi için Tıklayınız.

 

Bildirilerin, yukarıdaki buton ile ulaşılabilen online modül aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Online olarak gönderilmeyen, e-mail, faks veya posta yoluyla gönderilen bildiriler Bilimsel Kurul tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır.

 

Sözlü bildiri özeti gönderim tarihi 16 Ağustos 2018 tarihi itibari ile sona ermiştir.

Poster bildiri özeti gönderim tarihi 1 Ekim 2018, Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır.

  

( TÜBİTAK 2224 B programı başvuru dönemi 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erdiğinden, kongreye katılım için TÜBİTAK bursuna başvurmak
isteyenlerin son özet gönderim tarihi 25 Temmuz 2018, Çarşamba günüdür ) 

Bu tarihten sonra bildiriniz üzerinde değişiklik yapmak için, Kongre Sekreterliği’nden Alida Enes aenes@kenes.com ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Bildiri Gönderiminde Esas Alınacak Konu Başlıkları:

 • Analitik Performans
 • Bilgi Teknolojileri
 • Bireysel Tıp
 • Biyoinformatik
 • Biyokimyasal Hematoloji ve Hemostaz
 • Çevre Sağlığı ve Laboratuvar
 • Diabetes Mellitus
 • Eğitim
 • Endokrinoloji ve Metabolizma
 • Enfeksiyöz Hastalıklar
 • Enflamatuvar Hastalıklar
 • Enzimoloji ve Klinik Enzimoloji
 • Epigenetik
 • Fitoterapi
 • Gebelik ve Laboratuvar
 • Hasta Başı Testler
 • İdrar Analizi
 • İmmünolojik Hastalıklar
 • İleri Laboratuvar Teknikleri
 • İnterferanslar
 • İz Elementler
 • Kalite Yönetimi
 • Kan Gazları
 • Kanser
 • Kardiyovasküler Belirteçler
 • Klinik Performans
 • Laboratuvar Güvenliği
 • Laboratuvar Yönetimi
 • Lipitler
 • Moleküler Tanı/Moleküler Biyoloji
 • Nütrisyon ve Laboratuvar
 • Oksidatif / Nitrozatif Stres
 • Olgu Sunumları
 • Organ Spesifik Hastalıklar
 • Pediatrik Laboratuvar
 • Referans Aralıklar
 • Terapötik İlaç İzlemi
 • Tıbbi Etik
 • Tiroid Hastalıkları ve Testleri
 • Toksikoloji ve Laboratuvar
 • Vitaminler
 • Vücut Sıvıları Analizi
 • Yasal Düzenlemeler ve Hukuk
 • Yaşlılık ve Laboratuvar
 • Diğer

 

Bildiri Gönderim Kuralları:

 • XXIX. UBK’da, sözlü ya da poster bildiri olarak sunulmak üzere kongre ana konularıyla ilgili, daha önce yayımlanmamış orijinal araştırmalar ve olgu sunumları gönderilebilir. Kongreye gönderilen tüm bildirilerde yeni üretilmiş veri ya da yazarlar tarafından literatür taraması dışında bilgiye katkı gerekliliği olup, derleme niteliğindeki bildiriler kabul edilmeyecektir. 
 • Katılımcılar "Sunum Yapacak Yazar" olarak sadece bir sözel ve bir poster bildiri yollayabilirler. Buna aykırı başvurular Bilimsel Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Birden fazla sözel bildiri veya poster bildirisi gönderen Sunucu Yazarların gönderdikleri bildiriler, bu kriter doğrultusunda Bilimsel Komite tarafından rastgele elenecek olup, yalnızca bir sözel ve bir poster sunum dikkate alınacaktır.
 • Bildirinin içeriği yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Komite veya Kongre Sekreterliği bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
 • Bildiri özet formunuza e-posta adresinizin doğru girildiğinden emin olunuz. Kongre Sekreterliği sizinle iletişim kurmak için girmiş olduğunuz e-posta adresini kullanacaktır.
 • Bildiri özetiniz başarıyla gönderildiğinde, ekranda gönderildiğini belirten bir mesaj çıkacaktır. Bu mesaj çıkmazsa, bildiriniz gönderilmedi anlamına gelir ve formu tekrar doldurmanız gerekir.
 • Bildiriniz, Kongre Sekreterliği’ne ulaştığında, sizlere e-posta olarak bildiri özet numaranız, kullanıcı adınız ve şifrenizi de içeren bir konfirmasyon mesajı yollanacaktır. Bu konfirmasyon iletisi elinize geçmez ise lütfen bildirinizi tekrar yollamadan önce Kongre Sekreterliği’ne başvurunuz. (aenes@kenes.com)

 

Özet Metninin Hazırlanması : 

 • Bildirinizi sisteme girerken, yazım hatalarından kaçınılmalı, yazarların sıralamalarına dikkat edilmelidir.
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 • Aşağıda listenen konular arasından, bildiri özetinizin ait olduğu kongre konusunu seçmeyi lütfen unutmayınız.
 • Sunum şekli Sözel ya da Poster olarak muhakkak belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
 • Sadece Davetli Konuşmacılarımız bildiri özetlerini göndermek için “Davetli Konuşmacı” seçeneğini kullanmalıdırlar.
 • Bildiri özetinizin başlığının tüm harfleri Büyük yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
 • Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
 • Bildiri özet metni, her dil için 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
 • Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, "Amaç", "Gereç ve Yöntem", "Bulgular" ve "Sonuç" alt başlıklarını içermelidir. (İngilizce olarak “Objectives”, “Materials and Methods”, “Results” ve “Conclusions”)
 • Türkçe özette Türkçe karakterler, İngilizce özette İngilizce karakterler kullanılmalıdır.
 • Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik konulmaması gerekmektedir.
 • Bildirinizle ilgili anahtar sözcükler özet metni içerisinde belirtilmemeli, anahtar sözcükler için ayrılan bölüme yazılmalıdır. En az 3 adet anahtar sözcük girilmelidir ve virgül ile ayrılmalıdır.

 

ÖRNEK ÖZET İÇİN tıklayınız

 

Bildiri Değerlendirme Esasları

Kongreye gelen bildiriler Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Kongre Düzenleme Kurulu’nun bilimsel değerlendirmeden sorumlu 3 üyesi, Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından hakem değerlendirme sürecine girmeden önce bildirileri ön değerlendirmeye tabi tutacaktır. Yapılan ön değerlendirmede, Bildiri Yazım Kurallarına uygun şekilde yazılmayan bildiriler, hakem değerlendirme sürecine alınmayacak ve yazar/yazarlara yeniden düzenlenmesi için geri gönderilecektir. Ön değerlendirme sürecini geçen bildiriler ise, Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nda yer alan iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonucu, red veya düzeltme alan bildirilerin hakem değerlendirme raporları talep etmeleri durumunda yazar/yazarlara gönderilecektir.

 

Kabul Mektupları

Bildiriniz, Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecek ve kabul/ret mektupları 10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle tarafınıza e-mail ile gönderilecektir. Bu sebeple iletişim bilgilerinde bildireceğiniz e-posta adresiniz çok önemlidir.

Bildirinin sunucu yazarının, erken kayıt ücretlerinin geçerli olduğu 10 Eylül 2018 tarihine kadar mutlaka kongreye kayıt olması gerekmektedir. Aksi durumda, bildiri kabul edilmiş dahi olsa iptal edilerek, programdan çıkarılacaktır. (Kongre kayıt işleminin tamamlanması için web sitesinden online kayıt formunun gönderilmesi ve kayıt ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir. Kayıt işleminin tamamlandığına dair konfirmasyon mektupları sunucu yazarlara e-posta ile gönderilecektir. Kayıt hakkında daha fazla bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt Bilgileri” kısmına başvurunuz.)

 

Bildiri gönderimine ilişkin tüm sorularınız için Kongre Sekreterliği aenes@kenes.com ile irtibata geçebilirsiniz.