Davet Mektubu

Diyagnostik Firmalarının Değerli Temsilcileri, Değerli Arkadaşlar,

Genel olarak teknolojideki, özel olarak bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sağlıkta tıbbi laboratuvar hizmetlerinin tüm aşamalarını, analiz öncesi, analiz sırası ve analiz sonrası aşamaları, derinden etkilemekte, laboratuvar ortamına büyük dinamizm getirmektedir.

Bu dinamizmi zamanında ve yakından izlemek, doğru uygulamalar üretmek için en önemli gerekliliklerdendir.

Yazının Devamı

Önemli Tarihler

17 Ağustos 2018

Erken Kayıt Son Başvuru Tarihi

Devamı

30 Temmuz 2018

Bildiri Gönderimi Son Başvuru Tarihi

Devamı

İletişim

Bilimsel Sekretarya

Adres: Hirfanlı Sokak, Banu Apartmanı, No.9/3 06700 Gaziosmanpaşa, Ankara

Telefon: +90 (312) 447 09 97

E-mail: info@turkbiyokimyadernegi.org.tr

Organizasyon Sekreteryası

Adres: Ahi Evran Caddesi, Ata Center İş Merkezi No:9/110, 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul

Telefon: +90 (212) 299 99 84