KONGREYE DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri 3 - 6 Kasım 2015 tarihlerinde, ülkemizin tarihi ve doğal zenginliklerini en iyi yansıtan turizm cennetlerinden birisi olan Antalya’da yapılacak olan XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi ve kongre öncesinde gerçekleştirilecek olan çalıştaylara katılmaya davet etmekten onur duyuyorum.

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bu yıl ulusal kongremizi Antalya’da yapmaya karar verdik. Kasım ayı başında farklı bir güzelliğe bürünen Antalya’da yapacağımız bu kongrenin de ilgi çekici ve güzel olacağını umuyor, aynı zamanda dileyen meslektaşlarımız için kongre öncesi ve/veya sonrasında kısa bir tatil yapma imkanının da doğacağını düşünüyoruz.

Bu yılki kongremizde de, kongre öncesinde genç meslektaşlarımıza yararlı olacağına inandığımız en az iki çalıştay organize etmeyi planladık. Bu çalıştayların konusu sizlerden gelecek istekler doğrultusunda belirlenecektir. Olanaklar ölçüsünde sınırlı sayıda katılımcı kabul edebileceğimiz bu çalıştaylara, genç arkadaşlarımızın geç kalmadan kayıtlarını yaptırmalarını öneririm.

Her zaman olduğu gibi, kongrede temel ve klinik (tıbbi) biyokimyanın güncel, ilgi çeken ve yenilik taşıyan konuları birbiriyle bağıntılı olarak ele alınacaktır. Kongre kapsamı, konu ve konuşmacılar konusunda da sizlerden öneriler bekliyoruz.

Kongre’de sunulan tüm çalışmalar, SCI Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, Chemical Abstracts, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Embase, Scopus indekslerinde indekslenen "Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi", özel sayısında yer alacaktır.

Son olarak, biyokimya ve ilgili tüm alanlarda yeni bilimsel gelişmelerin paylaşılacağı bu bilimsel toplantıların gerçekleştirilebilmesi için maddi desteklerini esirgemeyen ve teknolojik gelişmeleri stantlarına taşıyarak laboratuvarlarımızın çağdaşlaşmasına katkıda bulunan diyagnostik firmalarını da 27. Ulusal Biyokimya Kongresi’nde, tüm meslektaşlarımızla birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.

 

Saygılarımla,

Dr. Doğan Yücel

Türk Biyokimya Derneği Başkanı