Türk Biyokimya Derneği Hakkında

Türk Biyokimya Derneği (TBD), bütün biyokimyacıları ve moleküler biyologları aynı şemsiye altında toplamak amacıyla, 1975 yılında, Ankara’da, kurulmuştur. Seneler içinde gelişen Dernek; 2000’e yakın üye ve İstanbul, İzmir, Adana gibi üç büyük şehirde bulunan şubeleri ile Türkiye’nin önde gelen ulusal derneklerinden birisi olmuştur. Dernek FEBS (Federation of European Biochemical Societies) ve IUBMB’nin (International Union of Biochemistry and Molecular Biology), 1978’den bu yana, üyesidir. TBD daha sonra BCLF (Balkan Clinical Laboratory Federation, 1996), IFCC-LM (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 1997), EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 1997) ve WASPaLM’ın (World Association of Society of Patologists and Laboratory Medicine, 2013) üyesi olmuştur. TBD ayrıca, BBBD (Balkan Biochemical Biophysical Days, 1977) oluşumunun içinde de yer almıştır.

TBD yirmialtı ulusal kongre, üç BCLF toplantısı, üç BBBD, bir BAB (Balkan Association of Biosciences), bir FEBS ve bir IFCC Worldlab toplantısı gerçekleştirmiştir. Ulusal kongreler önceleri yaklaşık 18 aylık periyotlarla düzenlenmekte iken 2005 yılından bu yana her yıl düzenlenmekte olup bu toplantılar uluslarası konuşmacılara ve katılımcılara da açıktır. Ulusal, BCLF, BBBD ve BAB toplantilarina ortalama 500 - 900 kişi katılmaktadır. 31. FEBS kongresine ise, 1148’i Ülkemizden olmak üzere, 67 ülkeden, 2436 biyokimyacı katılmış ve tüm katılımcıların özetleri (1350 adet)  “The FEBS Journal”da basılmıştır. Üç yılda bir yapılan IFCC Worldlab Kongresi ise 22-26 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da başarıyla yapılmış, kongreye rekor düzeyde, 5200, katılım olmuştur. Bununla orantılı olarak kongrede 1619 bildiri sunulmuştur.   IFCC tarihinde bir ilk olarak, kardeş federasyonlar; AACC (American Association for Clinical Chemistry), COLABIOCLI (Latin America Confederation of Clinical Biochemistry), EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), AFCB (Arab Federation of Clinical Biology), AFCC (African Federation for Clinical Chemistry), APFCB (Asia-Pasific Federation for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine), BCLF ve WASPaLM da birer sempozyum ile WorldLab/İstanbul kongresine destek vermiştir. Kongrede her birinde beşer konuşmacının yer aldığı 26 sempozyum yapılmıştır. Ayrıca, IFCC’nin düzenlediği beş adet sempozyum ve diagnostik firmaları tarafından düzenlenen 23 Endüstriyel Bilimsel Çalıştaya (ISW) yer verilmiştir. Kongre öncesinde iki adet “Satellite” toplantı ve bir de uygulamalı LC-MS/MS kursu yapılmıştır. Kongrede TBD, 130 genç bilim insanına tam kayıt bursu,  10’u aşkın mezuniyet öncesi tıp fakültesi öğrencisine de ücretsiz katılım olanağı sağlamış, ayrıca IFCC tarafından da 19 genç araştırıcıya ulaşım ve konaklama bursu verilmiştir. Kongrede yer alan sunumların özetleri, 2011 yılından beri derneğimizin resmi yayın organı durumundaki Clinical Chemistry and Laboratory Medicine dergisinde yayımlanmıştır. TBD, son olarak 3-8 Eylül 2016 tarihinde İzmir Kuşadası’nda yapılacak olan  41. FEBS kongresi’ni ülkemize kazandırmıştır.

TBD, temel bilimler ve tıp alanında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimciler için eğitim toplantıları da düzenlemektedir; Geçmişte böyle dört toplantı IUBMB ile birlikte 1989, 1992, 1998 ve 2000 yıllarında organize edilmiştir.

TBD, Klinik Biyokimya konularında da öncü rol oynamayı kendine amaç edinmiştir. Bu kapsamda: “Klinik Kimya Eğitimi”nin kalitesini iyileştirmek amacı ile, klinik biyokimya ile ilgili seçilmiş konularda; “Eksternal Kalite Kontrolü ve Klinik Laboratuvarların Standardizasyonu”, “Klinik Laboratuvarların Akreditasyonu”, “Klinik Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi” ve uluslararası katılımlı “Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı”, “Biyoistatistik”, “Proje Geliştirme ve Yazımı”, “Moleküler Tanı Teknikleri”, “Hemoglobinopati ve Talasemilerin Tanısında Laboratuvar”, “Metot Validasyonu ve Verifikasyonu”, “İnteraktif Laboratuvar Uygulamaları”, “Veri Madenciliği”, “Klinik Laboratuvar Yönetimi”, “Elektroforez Uygulamaları”, “Kütle Spektrometri Uygulamaları” vb. konularda 100’e yakın çalıştay/kurs düzenlemiştir.

TBD, biyokimya ve ilgili alanlarda yapılmış orijinal araştırma makalelerini ve derlemeleri yayınlayan, yılda dört sayı olarak çıkartılan, ve yayın hayatına 1976 giren, Türk Biyokimya Dergisi’nin (Turkish Journal of Biochemistry) de sahibidir. 1979 yılından bu yana “Chemical Abstracts”ta indekslenen Türk Biyokimya Dergisi; SCI Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition (SCIE-2007), Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Embase, Scopus, Ulakbim Türk Tıp Dizini, Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO, Türkiye Atif Dizini gibi indekslerde yer almakta ve 2002 yılından bu yana on-line olarak yayımlanmaktadır. 2015 yılından itibaren De Gruyter çatısı altında ve İngilizce olarak yılda 6 kez  yayınlanmaya başlayacak olan Dergiye, http://www.turkjbiochem.com adresinden ulaşılabilir.

 

 

Türk Biyokimya Derneği İletişim; 

Adres : Hirfanlı Sokak, Banu Apartmanı,  No: 9/3, 06700, Gaziosmanpaşa-ANKARA 
Telefon  : +90 312 447 09 97
Faks : +90 312 447 09 63
Web www.turkbiyokimyadernegi.org.tr
E-posta info@turkbiyokimyadernegi.org.tr

 

Dernek merkezi’nde haftanın beş günü (Pazartesi-Cuma) 13.00-18.00 saatleri arasında çalışan bir sekreter bulunmaktadır.